Plán VZP na udržení klientů

Zorjan Jojko.

Všeobecná zdravotní pojišťovna si chce udržet klienty, kteří v posledních letech valem ubývají. Jen vloni přešlo ke konkurenci na 23 tisíc lidí. Novinkou, která má pacienty přesvědčit, by měly být smlouvy s ambulantními lékaři na dobu neurčitou. Lidé prý v takovém případě získají jistotu, že jejich oblíbená ordinace přežije.

Tento plán přijde podle generálního ředitele VZP Zdeňka Kabátka na řadu za 2 roky.

Zdeněk KABÁTEK, generální ředitel VZP: My jsme již na úvod letošního roku jednoznačně deklarovali, že cílem Všeobecné zdravotní pojišťovny je stát se partnerem otevřeným, partnerem korektním, férovým a zejména předvídatelným. Z toho důvodu jsme hned na počátku roku 2013 upřeli svou pozornost na přípravu nové strategie smluvní politiky a jedním z klíčových segmentů, pro který jsme se snažili nalézt řešení, je segment ambulantních specialistů, nebo ambulantní sektor, chcete-li. Při těch diskusích jsme spolupracovali intenzivně se zástupci odborné veřejnosti, zejména s představiteli České lékařské komory, jakožto profesní komory zastupující všechny lékaře. Po projednání v pracovní skupině pro smluvní vztahy a projednání v rámci správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky poprvé v historii Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí ambulantním specialistům smlouvy na dobu neurčitou. Co si od toho slibuje a proč považujeme tento krok za přelomový? Slibuje si od toho vyšší jistoty pro naše smluvní partnery, pro ambulantní specialisty, umožnění lepšího plánování poskytování zdravotních služeb v tomto segmentu a tedy i zajištění kvalitnějších a příjemnějších služeb pro naše klienty. Doufám, že náš krok bude vnímán jako krok, který povede ke stabilizaci celého systému a že Všeobecná zdravotní pojišťovna bude vnímána jako partner, který plní svoje sliby, které byly deklarovány v úvodu tohoto roku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Dodává generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Nyní má pojišťovna smlouvy s víc než 7 tisíci soukromými specialisty. Ročně jim proplácí výkony za 11,5 miliardy korun. Naším hostem je Zorian Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Dobrý den.

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Dobrý den vám i posluchačům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Pane doktore, co říkáte na ten plán VZP, který v našem vysílání krátce teď představil generální ředitel pojišťovny?

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Mám velkou, ale trochu opatrnou radost.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Proč opatrnou?

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Protože jedna věc je doba té smlouvy, ale druhá věc je to, jakým způsobem bude eventuálně ta smlouva ukončovaná, tedy jako jde mi o to, jak budou formulovány výpovědní důvody a výpovědní lhůty, protože to bych řekl, že je další faktor, který bude hrát velkou roli.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Znamená to, že smlouva sice může být na dobu neurčitou, ale pokud tam bude výpovědní lhůta třeba na 3 měsíce, tak to příliš nepomůže?

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Tak 3 měsíce, to už vůbec nepřipadá v úvahu…

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Já jsem to úmyslně přehnala, spíš čeho se obáváte, k tomu se chci dobrat konkrétně.

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Víte, jako před 6 lety, ale podotýkám, že to bylo za minulého vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, to znamená jako nikoli jako ve spolupráci s panem inženýrem Kabátkem, tak část ambulantních specialistů jako velmi malá, ale přeci jenom získali smlouvu na dobu neurčitou. Ale někteří z nich museli kvůli tomu trošičku krátit rozsah své smlouvy. A druhá věc je, že na ministerstvu zdravotnictví stále ještě někde v šuplíku leží návrh, který vznikl ještě za ministra pana docenta Hegera, návrh na změnu zákona 48, kde také bylo zvažováno, nebo byla uvažována smlouva na dobu neurčitou, ale s výpovědní lhůtou bez udání důvodu na 3 roky. A i ty 3 roky pro obory, které třeba, jak provádějí technická vyšetření, je kriticky málo. Takže proto o tom takto mluvím jako. Ale zdůrazňuji, mám velkou radost, jako mně se strašně líbí, že takhle přišla jako takováhle deklarace od Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale musíme mít možnost nejdříve si přečíst kompletní text.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: A myslíte si, že by zanikly skutečně ordinace, které jsou neoblíbené nebo mezi pacienty příliš nevyhledávané, že by to nakonec mohlo mít tento efekt, že by přežily nejlepší?

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Tak jako vliv na takovýto efekt. Ono je to opačně. Víte, my jsme se dlouhou dobu jaksi potýkali s tím, že abych tak řekl obecně vzato úředník pojišťovny rozhodoval o tom, kdo bude a kdo nebude mít prodlouženou smlouvu, jako ta kritéria až, řekněme, 4 roky nazpátek jsou trošičku, trošičku průhledná. Budou-li ještě více zprůhledněná, ještě lépe. Kdežto pokud budeme mít, budeme v situaci, že budeme mít smlouvu na dobu neurčitou, tak bude čistě jen a jen na pacientovi, jestli k nám bude chtít dál chodit a tak dále, protože my jsme placeni výkonově, to znamená jedna věc je doba naší smlouvy, druhá věc je, že když nevejde pacient do ambulance a nebude k nám mít důvěru, to znamená nevejde jako opakovaně, tak stejně skončíme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: Vysvětluje lékař Zorian Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Děkuji za váš čas, na shledanou.

Zorian JOJKO, předseda Sdružení ambulantních specialistů: Děkuji taky, na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!