Plánované léčení v ČR vyhledalo loni 1111 evropských pojištěnců

Plánované léčení v České republice vyhledalo v loňském roce 1111 pojištěnců jiných evropských států, hodnota zákroků a léčby činila 140,3 milionu korun. Převažovali zejména pacienti ze Slovenska (750), následovali Britové (198) a Němci (60). Vyplývá to ze statistické ročenky Kanceláře zdravotního pojištění (KZP).

„Náklady českého systému jsou Kanceláří ZP vždy důsledně účtovány zahraničním institucím a jsou tak v konečném důsledku příjmem českého zdravotnického systému,“ uvedl ředitel KZP Ladislav Švec. Možnost vyhledat cíleně a plánovaně léčení v ČR, hrazené prostřednictvím české zdravotní pojišťovny, vyplývá z evropského práva a smluv, uzavřených s některými nečlenskými státy.

Zájem evropských pojištěnců o využití služeb českého systému je podle údajů KZP zhruba desetkrát častější než zájem českých pojištěnců o cílené vycestování do jiné evropské země. Z hlediska nákladů je pak rozdíl dokonce čtrnáctinásobný. V loňském roce vyhledalo v zahraničí plánovanou léčbu 111 Čechů, celkové náklady dosáhly 10,5 milionu korun.

„Zájem zahraničních pojištěnců o cílené využití systému veřejného zdravotního pojištění v ČR objektivně potvrzuje relativně vysokou kvalitu a dobrou dostupnost zdravotních služeb v ČR,“ uvedla kancelář. Svědčí o tom prý nejen její zkušenosti s fungováním jiných systémů, ale i výsledky mezinárodních srovnání.

Nejčastěji měli loni v Česku zahraniční pacienti zájem o specifické neurochirurgické zákroky. Dále jezdili kvůli optice, vyzvedávali si či nechali aplikovat tvrdé kontaktní čočky a oční protézy. Zájem byl i o transplantace, a to zejména plic, kostní dřeně a kombinované transplantace a dále například o některá genetická vyšetření či specifické chirurgické a ortopedické zákroky.

Češi naopak v cizině vyhledávali nejmodernější genetická vyšetření vzorků, prováděná v laboratořích několika vyspělejších států EU, zejména v Německu a Nizozemsku.

Ohodnoťte tento článek!