Plánovaný domácí porod je v rozporu s nejmodernějšími poznatky lékařské vědy

Boris Šťastný

Přepis včerejšího pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, jehož hostem byl předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví za ODS Boris Šťastný.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Plánovaný domácí porod je v rozporu s nejmodernějšími poznatky lékařské vědy – takový postoj zaujali představitelé lékařů a opakovaně ignorují schůze pracovní skupiny, kterou pro řešení domácích porodů sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Skupina pracovala dnes už podruhé v neúplném složení. Péče porodních asistentek je pro ženy bezpečnější a dokonce i levnější, říkají zahraniční studie, kterými argumentují zastánci porodů doma. Lze nalézt cestu vyhovující všem? Mohou tou cestou být porodní domy? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal lékař a předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví za ODS Boris Šťastný, vítejte u nás.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Ať mají posluchači jasno, vy jste pro nebo proti domácím porodům?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Já mám takové zvláštní stanovisko, které vysvětlím určitě dál ve vašem pořadu. Já říkám, jestli tady existuje nějaká minorita žen, které si přejí rodit v jakémkoliv prostředí, tak proč jim to stát má zakazovat, na druhou stranu ty ženy si musí uvědomovat, že jde o obrovské riziko a nemohou po státu chtít, aby takovou péči hradil.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Pane předsedo, k čemu je podle vás pracovní skupina, které se odmítají účastnit lékaři z titulu toho názoru, který jsem citovala v úvodu? Ta setkání byla dvě, při prvním zástupci lékařů předčasně odešli a na to druhé ani nepřišli?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: No, pan ministr zdravotnictví Heger je velmi vstřícný člověk a snaží se podle mého názoru vyhovět ženám, respektive aktivistkám, protože to nejsou jednotlivé ženy, to jsou jednotlivá občanská sdružení zejména v tom, že se snaží hledat nějaké řešení. Ono se bude hledat velmi složitě. Z mého pohledu postoj lékařů je zcela logický a odůvodnitelný. V tomto ohledu já s nimi souhlasím a nemám naprosto jiný názor, než že skutečně porody doma nebo mimo zdravotnické zařízení znamenají mimořádné riziko a není to péče lege artis, jak říkáme my lékaři, a to proto, že nelze předjímat předem komplikace, které přitom porodu nastanou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Tady si dovolím použít argument zastánkyň domácího porodu, že nejsou žádné studie, které by hovořily o tom, že skutečně jsou porody doma takto nebezpečné, zatímco v porodnicích pravidelně na komplikace umírají novorozenci?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Studií existuje celá řada, většinou studie vyhrává ten, kdo je zaplatí, ale já na to mám poměrně racionální názor. Podívejte, pokud se žena rozhodne, že bude rodit mimo porodnici, a to nemusí být doma v obývacím pokoji. To může být ve stodole na slámě, může to být pod smrčkem na Šumavě, to je jedno kde, tak je to její svobodné rozhodnutí, ale současně stát tady garantuje nějakou zdravotní péči. A zdravotní péče tak, jak je garantována zákony a hrazena pojišťovnami, musí mít nějaké personální a technické vybavení, to znamená, máte nějaký porodní sál, ten je nějak vybaven, počítá s tím, že mohou nastat komplikace, že se začnou během několika desítek sekund řešit, jsou tam nějací lékaři, sestry a tak dále, a my říkáme – stát rozhodl, že porod hradí za těch a těch podmínek, to znamená, že my garantujeme jako stát porod za přesně daných podmínek ve zdravotnickém zařízení. Pokud se žena rozhodne rodit jinde, tak možná do budoucna uvažujme o tom, že jí to umožníme, ale pak musí počítat s tím, že nejenom zaplatí celý ten porod, ale také bude nést veškeré následky doživotní za případnou léčbu ať co se týče jí, popřípadě dítěte a ty komplikace mohou být velmi závažné a velmi nákladné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Tady píše posluchačka Daniela Sucháčová názor na Facebooku, který tedy souzní s tím vaším, pokud jsem ho pochopila, cituji: „Proč by nemohly rodit doma, ale následky, ať si nese každý sám. Pokud porod bude doma, tak se na něj nevztahuje zdravotní pojištění a pokud bude dítě poškozené následkem nedostatku péče, tak ať si to rodina hradí sama.“ Není to v podstatě, pokud to zní od vás jako od představitele, od předsedy zdravotního výboru, není to alibistický přístup, ano, nechme je rodit doma, ale vzdejme se odpovědnosti a to i té finanční za poškození zdraví dítěte?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Je to stejné, jako kdybychom teď začli řešit jestli, nedej bože, by se vám stalo, že budete mít zánět slepého střeva a já se rozhodnu vás operovat tady ve studiu pomocí kapesního nožíku na stolu, u kterého sedíme. Je to svobodné rozhodnutí člověka, jestli se rozhodne jít do zdravotnického zařízení a nechat se odoperovat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Počkejte, nezlobte se, pane předsedo, ale zánět slepého střeva je nemoc, kdežto těhotenství nemocí rozhodně není.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ano, těhotenství je fyziologickým stavem stejně tak jako porod, ale může nastat řada komplikací a já znovu říkám – i člověk může odmítnout lékařskou péči ať už preventivní či jinou a v tomto ohledu my mu jako stát bránit nemůžeme a neměli bychom. Na druhou stranu, na druhou stranu stát se rozhodl pomocí zákonů garantovat nějakou kvalitu. A jestliže tu kvalitu máme zaručit a ta kvalita je mimořádná v České republice, protože je poporodní úmrtnost, jak co se týče dětí, tak rodiček, je naprosto na světové špičce, no, tak musíme k tomu mít nějaké nástroje. My prostě neumíme říct, že stát povoluje porody doma za těch a těch podmínek, protože to bychom mohli říci, že ty podmínky rovnají se porodnímu sálu a co to ještě je? To znamená, ten, kdo říká, ano povolíme porody v obývacím pokoji nebo v kůlně nebo kdekoliv jinde, a to se týká i možná porodních domů, tak nabízí nějakou druhojakostní, druhořadou lékařskou péči méně zajištěnou, hůře zajištěnou, stejně placenou, to je divné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Promiňte, ale právo na svobodnou volbu místa porodu, které je v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a svobod neumožňuje zakázat porod doma?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Já jsem také skutečně proto nezakazovat porod doma a já jsem nikdy neřekl, že se má porod doma zakázat, ale znova říkám – stát garantuje poskytnutí této lékařské služby za nějakých podmínek a za těch podmínek ji také hradí a proč …

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Neboli vy chcete ženám v podstatě nastavit takové podmínky, aby ten porod doma byl de facto absolutně nemožný.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ne, já říkám, že jestliže stát nabízí nějakou službu za nějakých daných podmínek uhradit, tak také si garantuje podmínky, za jakých ta služba má býti poskytována. Nechť se ženy potom pojistí u komerční pojišťovny, komerční pojišťovny, pokud bude taková poptávka, tak určitě nabídnou zajímavé pojistné produkty jak, co se týče jich, tak jejich dětí, a je to možné, ale na druhou stranu nemůžete chtít automaticky po státu, že bude garantovat, jaké hygienické předpoklady budou u vás v obýváku, zda tam bude aseptické prostředí, jestli tam bude defibrilátor, nebo tam nebude defibrilátor, co se stane, když se dítě začne dusit a tak dále, a tak dále. Někdo říká dojezd sanitky, to je úplný nesmysl. Pak byste musela garantovat, že to bude nějak daleko od nemocnice, co když ta rodička bude zrovna na Šumavě v nějakém složitém prostředí, třeba i klimatickém.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Máme garantované dojezdy sanitek.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Máme garantované dojezdy sanitek, ale k akutním případům, nikoliv plánovaným případům. Prostě já jsem jednoznačným odpůrcem toho, abychom rozšiřovali nemocniční prostředí do domácího prostředí v tomto případě. U jiných věcí to je možné, ale v případě porodů s tím nesouhlasím.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Počkejte, pane předsedo, dojezd sanitky je přece garantován pro každého.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Dojezd sanitky je garantován pro akutní případy a ohrožení života, nikoliv pro jakési nezodpovědné počínání jednotlivce. Ale samozřejmě i v tom případě, pokud žena takto začne rodit, sanitka tam přijede, ale já říkám, že stát nemá tuto věc legalizovat, respektive má ji umožnit, ale nemá ji platit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Tak pojďme se tedy dostat k tomu, co se teď nazývá právním vakuem porodních asistentek. To je vlastně jeden z takových mezikroků, který by teď po vašich slovech mohl být vnímán jako nástroj státu, jak donutit ženy ustoupit od plánů na domácí porod, protože žena si teď sice může podle zákona zvolit místo porodu doma, ale prakticky nemá šanci sehnat k tomu porodu kvalifikovanou asistentku, protože té hrozí v případě komplikací milionová pokuta a trestní stíhání.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Prostě zákon o zdravotních službách určuje přesně místo poskytování zdravotní péče a tam se nepočítá s tím, že, a také osoby, které tu zdravotní péči mají poskytovat a v jakém místě a v jaké kvalitě. Čili v tomto případě zákon hovoří zcela jasně, porody se, probíhají ve zdravotnických zařízeních za přítomnosti konkrétního personálu a konkrétního vybavení, nikdo jiný takovou kvalifikaci od státu s razítkem mít nemůže. Samozřejmě já říkám, pak je to zase to samé, jestliže rozhodneme o tom, že žena nebo žena se rozhodne, že bude rodit tam či onde, může si vzít na pomoc porodní bábu, kamarádku, člověka kolemjdoucího, je to její svobodné rozhodnutí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Ona nemůže, protože vy jí k tomu nedáte žádný právní rámec té porodní bábě.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ano, a my jí nedáváme právní rámec. A proč bychom jí také měli dávat právní rámec? To bychom museli zase začít garantovat, jakým způsobem má být ta osoba vzdělána, jakým způsobem má být kvalifikována, jestli má být takto proškolována či testována, jestli to ten porod má probíhat v takovém či makovém prostředí. Zase byste chtěla po státu, aby pro těch v dnešní době 20 až 60 porodů ročně garantoval nějakou úroveň poskytování služeb, ať už personálních nebo technických.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Pane předsedo, po státu bych to nechtěla já, ale velmi pravděpodobně to po státu bude chtít i Evropská unie, protože 8. března vyzvaly mezinárodní organizace Evropskou unii, aby uznala svůj závazek vůči základním lidským právům, aby v zemích Evropské unie zastavila kriminalizaci porodních asistentek. Jednalo se o případ z Maďarska, ale na Evropský soudní dvůr pro lidská práva se už obrátily některé české ženy a stěžují si na to, o čem jsme hovořili, tedy na nedostupnost zdravotní péče při domácím porodu s tím, že v Česku není, nemá žádná z asistentek registraci k provádění domácích porodů, takže to bude pravděpodobně evropská legislativa, kdo to po nás bude chtít, když už to nejsme my sami, kdo to po sobě chceme.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Znovu opakuji, Evropská unie má tolik problémů, jak všichni vidíme, že sama neví, co se sebou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Ale my se bavíme o problému domácích porodů, nezlobte se.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ano, a já nechci prostě ženám bránit v tom, aby rodily kdekoliv a za pomoci kohokoliv, ale říkám, že my jsme nastavili a vnímám, je to politické rozhodnutí, je to politické, manažerské a ekonomické a zdravotní rozhodnutí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Promiňte, ale porod doma je také především lidské rozhodnutí.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Je to svobodné rozhodnutí té ženy a znovu říkám, nebraňme ženě rodit kdekoliv a kdykoliv, ale ať se k tomu komerčně připojistí a nechce ta konkrétní žena, aby to proplatil stát a zdravotní pojišťovna, aby stát také za to ručil. Protože vy nemůžete v žádném případě zajistit stejné podmínky jako v nemocnici, nemůžete.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Tak a pokud byste měl odpovědět nebo pokud by přišla skutečně i k nám výzva z Evropské unie, abychom zastavili kriminalizaci porodních asistentek. Jak se s tím budeme vyrovnávat?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Pro mě porodní asistentka není žádný terminus technikus, pro mě je zdravotnický pracovník poskytující zdravotní službu ve zdravotnickém zařízení. Pro mě obývací pokoj nebo chýš někde na horách nebo na vesnici není místo poskytování zdravotní péče, tudíž kterákoliv osoba tam bude cokoliv dělat té konkrétní rodičce, není pro mě odpovědný zdravotnický pracovník a já odmítám takového zdravotnického pracovníka jakkoliv vychovávat, jakkoliv školit a jakýmkoliv způsobem za něj nést odpovědnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: A co tedy s porodními asistentkami, když vy jako předseda zdravotního výboru sněmovny je odmítáte? Ministerstvo sestavilo nějakou komisi, která má najít řešení problému, na tu komisi nechodí lékaři, vy jste také lékař, takže to je jasný názor. Co s tím dál? Jakou právní pomoc nebo jaké právní podhoubí nabídnete těm asistentkám? Postavíte je skutečně mimo zákon?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ony jsou mimo zákon, už teď jsou mimo zákon.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: A bude to trvat dál? Je to prostě plán státu, plán ministerstva nechat ty asistentky mimo zákon?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Podle stávajícího zákona o zdravotních službách jsou porodní asistentky mimo zákon a pokud chtějí poskytovat zdravotní péči, mají možnost postupovat úplně stejně jako každý z nás, to znamená být lékařem, lékařkou, zdravotní sestrou či porodní asistentkou na sále ve zdravotnickém zařízení, v tom jim nikdo nebrání, ale nemůžete chtít, znovu opakuji, abychom legalizovali poskytování zdravotní péče za předem nevyjasněných podmínek v nějakém prostředí, které není zdravotnickým zařízením, zjednodušeně řečeno v terénu. Tyto věci děláme například u domácí zdravotní péče, následné zdravotní péče a tak dále, ale u porodů jsme se prostě k tomu nerozhodli a já s tímto obecně nesouhlasím, protože dosavadní zkušenosti jsou takové, že tato situace podle mého názoru vyhovuje.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Neboli plánem státu, plánem ministerstva, plánem zdravotního výboru alespoň za vaši osobu je nechat porodní asistentky mimo zákon?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Pro mě terminus technikus porodní asistentka neexistuje a v tomto ohledu říkám, nechť porodní asistentky vykonávají praxi a vykonávají tuto činnost v státem regulované garantované a hrazené péči v porodnicích.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Má být všemu nadřazena ochrana práv dětí, jak upozorňuje Česká lékařská komora? Debatujeme s předsedou výboru pro zdravotnictví Borisem Šťastným, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Česká lékařská komora zdůrazňuje, že šance dítěte na život na zdraví je v případě porodu doma zbytečně snížena. Poukazuje také na úmluvu o právech dítěte s tím, že je stát povinen garantovat dětem nejvyšší dosažitelnou úroveň zdravotní péče. Lze tyto požadavky s myšlenkou na to, že skutečně některé ženy nechtějí být nuceny k porodům v nemocnicím, splnit třeba porodními domy?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Tady vidíte, že lékařská komora jde ještě o něco dál než jdu já. Já jsem říkal, že bych dal svobodnou volbu těm ženám a netrestal bych je. Jsou samozřejmě názory, a ten vy zmiňujete velmi správně, že to nenarozené dítě vlastně a v danou chvíli, v daný okamžik pak už narozené dítě má nějaká práva a že tudíž není možné tato práva ponížit nad rozhodnutím té matky, byť když je nezodpovědné. V tomto ohledu vy jste zmiňovala porodní domy. Víte, porodní dům tam, jak se o něm hovoří, je v podstatě místo, kde se sdružují osoby typu porodních asistentek, středního zdravotnického personálu, ale i vyššího zdravotnického personálu, například lékaři a poskytují porodní péči v nějakých podmínkách, které mají býti příznivější pro tu rodičku. Příznivější v tomto ohledu bývá zmiňováno hezčí individuálnější přístup a tak dále, a tak dále. Já říkám, a jsou případy v České republice zcela běžné, že takové podmínky lze nabídnout v porodnici. A já říkám, že já nechci vytvářet druhou kategorii porodnic. Porodní domy pro mě znamenají, že porodnice v nemocnici je zdravotnickým zařízením první kategorie a porodní dům je pak zařízením druhé kategorie, kde se nabízí nějaký nadstandard, který může nabídnout i ta porodnice, ale nabízí se tam podstatně omezenější zdravotní péče, a to je další věc, s kterou já zase nesouhlasím.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Na druhou stranu by to splnilo i ten váš požadavek, ať porodní asistentka poskytuje svou péči v zařízení tomu určeném, porodní dům by přece byl takovým zařízením.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Já nemám žádný požadavek, já pouze říkám, že vnímán, že existuje nějaká skupina porodních asistentek a říkám, že mají možnost pracovat ve zdravotnických zařízeních, stejně tak jako …

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Neboli vy jim říkáte – běžte se zaměstnat do porodnic.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ano, já jim říkám – běžte se zaměstnat do porodnic. Pokud budete svoji činnost vykonávat mimo porodnici, děláte nelegální činnost, já nic jiného neříkám, to neříkám já, to říká zákon.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Ani porodní dům pro vás není tou alternativou, kdyby byl lékař dostupný ihned?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ano, porodní dům, ono to není dostupný ihned, když si dobře prostudujete požadavky té skupiny žen, které toto požadují, tak zjistíte, že ony v podstatě by jim stačilo, aby porodnice nebo porodní sál byl třeba 15 minut na dojezd, čili by to muselo býti nebo lékař do 15 minut dosažitelný, čili by to muselo býti někde v dosahu nemocnice, ale znova říkám – jak má být vybaven porodní dům? Má tam ještě být, jak jsem říkal tuhle, dýchací přístroj, defibrilátor, monitor na monitorování toho plodu, jaké má být vybavení?

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: A není náhodou na zákonodárcích, aby tohle to nastavili, jaké to má být vybavení, aby to bylo přijatelné pro obě strany?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Naprosto s vámi souhlasím, paní redaktorko, my jsme to už nastavili, jmenuje se to zdravotnické zařízení nemocnice a porodní sál.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Ale pokud toto zdravotnické zařízení ženy nechtějí třeba i z psychických bloků a těch důvodů využívat, podívejte se, statistiky hovoří o tom, že valná část těch žen, které chtějí rodit doma, jsou ženy druhorodičky se špatnou zkušeností z porodnice.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: To je druhá debata. Druhá debata je, jestli máme bojovat za to a za to bojujme a myslím, že všichni ti lékaři, kteří toto odmítají, tak za to bojují, udělat individuální podmínky ženám, lepší podmínky, umožnit třeba i částečně alternativní porody, umožnit jim lepší prostředí, přístup rodinných příslušníků k porodu a tak dále a tak dále. Já s tím absolutně souhlasím. Když člen komise, o které vy jste hovořila, můj místopředseda výboru, pan profesor Roztočil z TOP 09 je významnou kapacitou v porodnictví a v Jihlavě otevřel několik oddělení, které jsou naprosto unikátní, kde skutečně jde o porodnici, kde se k těm ženám přistupuje jinak, než jsou doposud konvence a tak dále, za to bojujme, bojujme za více peněz do českého porodnictví, bojujme za to, aby skutečně byly vyslyšeny tyto požadavky rodiček i individuální požadavky rodiček, ale prosím vás nevytvářejme několik stupňů kvality poskytování lékařské péče garantované státem. Za to není možné bojovat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: A jak se vyrovnáme ještě s dalším právním precedentem, pokud má tedy žena právo rodit doma a vy ho nezpochybňujete, ona nebude mít třeba peníze na to, aby si zaplatila vše ze svého, jak vy říkáte, že to tedy nebude nebo nemělo by být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pak tady máme rozsudek Městského soudu v Praze, který hovoří o tom, že porodní asistentky z nemocnic by měly na žádost pacientek být při jejich domácím porodu?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Ten rozsudek byl napaden, je v odvolání a věřím, že jaksi právu bude učiněno zadost. Je to naprosto nepochopitelná věc. Já vůbec nechápu, jak takový rozsudek mohl padnout, ale nechci jako zákonodárce jakýmkoliv způsobem omezovat moc soudní a věřím, že až dojde tato věc do konce a myslím, že může dojít až k Ústavnímu soudu, tak zvítězí zdravý rozum.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: No, Městský soud v Praze se také odvolal na verdikt Evropského soudu pro lidská práva, o tom už tu byla řeč, takže ta možnost, že skončí i verdiktem, že asistentky z nemocnic mají být přítomny u domácích porodů, co s tím potom?

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Znova říkám, my umíme garantovat péči v nemocnicích. Chceme-li, a já říkám proč ne, uvolněme, uvolněme tuto záležitost, ať se žena může svobodně rozhodnout, nechť si vezme k porodu koho chce, ale myslím, že nám ani Evropská unie, ani Evropský soud nemůže nakázat a také to nikdy slovíčkem neřekl, jakým způsobem my máme určovat vybavení ať už personální nebo technické u těch domácích porodů, o kterých hovoříte. Čili my prostě v takovém případě měli, alespoň já jsem o tom přesvědčený, přistoupit k nulové regulaci, to znamená, nediktovat, jaké tam má býti vybavení, jak má být ten člověk školen a jestli si potom daná rodička zvolí tu či onu osobu tak či onak kvalifikovanou je na ní a jestli třeba pojišťovna komerční bude vyžadovat, aby byla u ní přítomna osoba tak či onak kvalifikovaná, třeba i lékař, tak je to na jejím sjednání pojištění s tou konkrétní pojišťovnou, ale stát se rozhodl porod hradit v takovýchto a takovýchto podmínkách a nechtějte, aby tyto podmínky rozšiřoval, protože by to vedlo k zvýšeným nákladům na tu péči a především k brutálnímu zhoršení kvality té péče a ohrožení jak rodiček, tak dětí, a to já jako zástupce státu nemohu podporovat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka: Lékař a předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví za ODS Boris Šťastný byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, na slyšenou.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/, předseda poslaneckého výboru pro zdravotnictví /ODS/, lékař: Děkuji a na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!