Přejít na obsah

Plány a skutky polistopadových ministrů

zpět
17.1.2011
ministerstvo zdravotnictví, MZ ČR
zvětšitministerstvo zdravotnictví, MZ ČRZdroj: wikimedia.org

ministerstvo zdravotnictví, MZ ČR | Zdroj: wikimedia.org

 

S jakými plány vstupovali čeští ministři zdravotnictví do úřadu? A kolik z nich se jim povedlo uvést v praxi?

PAVEL KLENER (OF), 5. 12. 1989 - 27. 6. 1990

- Zavedení dílčích poplatků, například za pohotovostní služby, za recepty, za léky, za nadstandardní služby, poplatky za lékařská potvrzení

- Zavádění soukromých praxí, privatizace primární péče a péče na poliklinikách

- Povinné nemocenské pojištění

- Převedení zdravotnických zařízení do vlastnictví měst a obcí, vznik územních rad zdraví, které by určovaly koncepci územní zdravotnické politiky

- Vznik lékařské komory

MARTIN BOJAR (OF), 29. 6. 1990 - 2. 7. 1992

- Zavedení zdravotních pojišťoven a povinného zdravotního pojištění (od ledna 1993)

- Z povinného pojištění hrazena standardní péče, nadstandard hrazen z připojištění, nebo přímou platbou

- Privatizace zdravotnických zařízení, rozbití státního monopolu, zrušení krajských a okresních ústavů národního zdraví

- Zřizování privátních praxí

- Zavedení sazebníků výkonů a léků

- Poplatek za pobyt v nemocnici 30 Kč/den

- Nemocnice zůstávají ve státním vlastnictví

PETR LOM (ODS), 2. 7. 1992 - 22. 6. 1993 (První vláda Václava Klause)

- Kategorizace léků (bezplatné, spoluúčast, hrazené plně)

- Privatizace zdravotnických zařízení rozděluje privatizované objekty na volně privatizovatelná zařízení, vázaně privatizovatelná a neprivatizovatelná a zařízení nezařazená do privatizace

- Navýšení spoluúčasti pacienta

LUDĚK RUBÁŠ (ODS), 22. 6. 1993 - 10. 10. 1995 (První vláda Václava Klause)

- Privatizace velkých nemocnic

- Vytvoření základních právních norem pro fungování pluralitního systému ve zdravotnictví

- Návrh na limitovanou spoluúčast pacientů - pobyt v nemocnici za 55 Kč/den (kromě dětí)

- Posílení vlivu státu na hospodaření zdravotních pojišťoven a kontrola přerozdělování pojistného - Rozdělení výkonů na hrazené a nehrazené

- Sestupné platby za ošetřovací den v nemocnici a za výkony v ambulantní péči, snížení lůžek pro akutní léčbu v nemocnicích

- Vypsání limitů pro předepisování léků v ambulantní péči

- Návrh spojení sociálního a zdravotního pojištění

JAN STRÁSKÝ (ODS), 10. 10. 1995 - 2. 1. 1998 (První a druhá vláda Václava Klause)

- Kombinace povinného pojištění, dobrovolného pojištění a přímé účasti pacienta, vytvořit prostor pro komerční připojištění

- Peníze vybrané na zdravotní pojištění rozdělit na část solidární a na část individuální

- Hrazena „levná, volitelná a předvídatelná“ péče

- Zvýšení přímých plateb (přivolaná návštěva lékaře, ošetření u jiného lékaře, u specialisty bez doporučení, doléčování, rehabilitační a ošetřovatelský pobyt v nemocnici, doprava sanitou), hospitalizační poplatek 50 Kč

- Změna sítě zdravotnických zařízení - omezení počtu nemocnic

- Specializace pracovišť na finančně náročné programy

- Říjen 1997 zavedena pro praktické lékaře takzvaná kapitačně-výkonová platba

- Rušení zadlužených pojišťoven

ZUZANA ROITHOVÁ (KDU-ČSL), 2. 1. 1998 - 22. 7. 1998 (Vláda Josefa Tošovského)

- Hledat poměr hrazení zdravotní péče: pojištění/stát/pacient

- Restrukturalizace lůžkové sítě

IVAN DAVID (ČSSD), 22. 7. 1998 - 9. 12. 1999 (Vláda Miloše Zemana)

- Standardizace péče, personálního a přístrojového vybavení

- Vytvoření hierarchické sítě nemocnic (nemocnice místní: neodkladná péče, interní a dlouhodobá a rehabilitační péče; okresní: základní obory; krajské: specializovaná špičková péče)

- Sloučení nemocenského a zdravotního pojištění

- Veřejně přístupné léčebné výsledky jednotlivých zařízení

- Posílení role státu, rozpočtový systém financování, minimální spoluúčast pacienta, redukce pojišťoven (na jednu)

- Navýšení financí pro státní lůžková zařízení (preferování ústavní nemocniční péče před soukromou ambulantní)

- Léky: diferencovaná přirážka podle ceny a seznam povolených léků pro lůžková zařízení

BOHUMIL FIŠER (ČSSD), 9. 2. 2000 - 15. 7. 2002 (Vláda Miloše Zemana)

- Možnost příplatků za implantáty

- Koncepce krajských traumacenter

- Zvýšení tarifních platů zdravotníků

- Zvedat podíl HDP vložený do zdravotnictví

- Pacienti bez spoluúčasti

- Od 1. 1. 2003 přecházejí okresní nemocnice na kraje, kraje mají velké kompetence, ministerstvo pouze konzultativní a doporučující roli

MARIE SOUČKOVÁ (ČSSD), 15. 7. 2002 - 14. 4. 2004 (Vláda Vladimíra Špidly)

- Růst spoluúčasti do 2000 Kč ročně (hrazení stravy v nemocnicích, 50 Kč návštěva praktika, 20 Kč napsání receptu, vyšetření bez doporučení 100 Kč), za sociální lůžka až 150 Kč na den

- Snižování počtu akutních lůžek

- Zamezení růstu zadluženosti nemocnic (zpracování auditů) - ne plošnému oddlužování

- Informační propojení zdravotnických složek

- Sankce za zanedbávání prevence/bonusy za dodržení

- Návrh na rodinného lékaře

- Omezení ambulantní sítě (odstranění opakovaných vyšetření)

JOZEF KUBINYI (ČSSD), 14. 4. 2004 - 4. 8. 2004 (Vláda Vladimíra Špidly)

- Limitovaná spoluúčast (maximální 4000 až 5000 Kč ročně) - za pobyt, dopravu, předpis; zavedení čipové karty (informace o výdajích a zdravotním stavu)

- Stát by neměl neplatit pojištění za děti a důchodce, snížení odvodů na zdravotní pojištění - Úhrady podle diagnóz

- Plné hrazení jedné účinné látky z veřejného pojištění (jeden typ léku), ostatní doplácet

MILADA EMMEROVÁ (ČSSD), 4. 8. 2004 - 12. 10. 2005 (Vláda Stanislava Grosse, vláda Jiřího Paroubka)

- Posílení vlivu státu jako regulátora, tvůrce pravidel a kontrolora, důraz na krajské zdravotní plány

- Omezit počet pojišťoven (na jednu)

- Ne privatizaci nemocnic, ale nemocnice jako veřejné neziskové organizace

- Ne platbám za diagnózu, ale rozpočtový způsob financování nemocniční péče

- Ombudsman pacientů

- Zavedení papírové zdravotní knížky

DAVID RATH (ČSSD), 4. 11. 2005 - 4. 9. 2006 (Vláda Jiřího Paroubka)

- Sankční a bonusový řád, sledování a dodržování kvality péče

- Od 1. 1. 2006 přehled o kvalitě péče v nemocnicích, žebříčky kvality nemocnic

- Dobrovolné komerční připojištění pro nadstandardní služby

- Páteř zdravotnictví má tvořit síť neziskových nemocnic v pravomoci kraje

TOMÁŠ JULÍNEK (ODS), 4. 9. 2006 - 23. 1. 2009 (První a druhá vláda Mirka Topolánka)

- Legalizace nadstandardní péče za příplatky

- Od 1. 1. 2008 zavedení regulačních poplatků: 30 Kč za recept a návštěvu lékaře, 60 Kč/den v nemocnici, 90 Kč pohotovost (nesmějí překročit 5000 Kč ročně)

- Posílení volby a odpovědnosti občanů, připojištění nad úroveň standardu, bonusy za zdravý životní styl

- Volba rozsahu pojištění, jasně vymezené a omezené základní dostupné ošetření

- Převést zdravotní pojišťovny na akciové společnosti s dohledem státní komise udělující/odebírající licence; VZP má vlastnit stát

- Špičková medicína do univerzitních nemocnic (jako neziskové akciové společnosti)

DANIELA FILIPIOVÁ (ODS), 23. 1. 2009 - 8. 5. 2009 (Druhá vláda Mirka Topolánka)

- Navýšení plateb státu pojišťovnám za děti, studenty a důchodce

- Vymezení standardu a nadstandardu péče

- Projekty elektronického zdravotnictví

- Podpora domácí péče

DANA JURÁSKOVÁ (ODS), 8. 5. 2009 - 13. 7. 2010 (Vláda Jana Fischera )

- Zachování současného rozsahu péče

LEOŠ HEGER (TOP 09), 13. 7. 2010 - dosud (Vláda Petra Nečase)

- Otevření možností příplatků za nadstandard a tvorba úhradových standardů

- Odpovědná definice postupů lege artis

- Úprava pravomocí a povinností zdravotních pojišťoven

- Kontrola vstupu nových technologií


Autoři

Marcela Alföldi Šperkerová, EURO

Komentovat článek: Plány a skutky polistopadových ministrů

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

1 nejnovější komentář k článku Plány a skutky polistopadových ministrů

Komentáře

1 komentář
katango Asociace  | 17. 01. 2011 13:27

Tak mi to připomnělo název románu W.M.Thackerayho : Jarmark marnosti.....

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné