Platba za státní pojištěnce by se měla zvýšit, projedná to vláda

*jednání, konference

Stát by mohl od příštího roku za státní pojištěnce odvádět o 49 korun více než letos. Měsíční částka pojistného by se tak zvýšila na 969 korun.

Celkové roční náklady na odvody by vzrostly zhruba o 3,5 miliardy korun. Návrh nařízení dnes projedná vláda. V dalších letech by měla valorizaci plateb zajistit novela zákona, kterou musí schválit Parlament.
Stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu lidí, mezi kterými jsou především děti, důchodci či nezaměstnaní. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Výše pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pro letošní rok dosahuje základ 6814 korun, měsíční platba za jednoho pojištěnce je 920 korun. Pro příští rok by se základ mohl zvednout na 7177 korun a měsíční pojistné na 969 korun.

Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že letos stát vydá na platbách za státní pojištěnce 65,8 miliardy korun, příští rok by to mělo být 69,3 miliardy korun. Tyto platby tvoří necelou čtvrtinu z příjmů veřejného zdravotního pojištění, které by letos měly dosáhnout 276,59 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu korun nižší.

Peníze, které stát pošle do systému navíc, by měly podle důvodové zprávy sloužit především k personální stabilizaci ve zdravotnictví. Vláda už dříve slíbila, že by se platy v nemocnicích měly v příštím roce zvednout o deset procent. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že příjmy systému se zvýší i díky meziročnímu růstu výběru pojistného od pracujících. Celkově by tak příjmy systému měly vzrůst o zhruba 12,8 miliardy korun.

Návrh je předkládán se dvěma rozpory. Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje výraznější růst odvodů za státní pojištěnce. Také podle Unie zaměstnavatelských svazů ČR je navrhované zvýšení nedostatečné a nepokryje všechny plánované nárůsty výdajů ve zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!