Přejít na obsah

Platby pro nemocnice se změní: Za stejnou operaci dostanou stejné peníze

zpět
13.5.2011
peníze, euro
zvětšitpeníze, euroZdroj: wordpress.com

peníze, euro | Zdroj: wordpress.com

 

Nemocnice od příštího roku čeká zásadní změna. Všechny přejdou na nový systém plateb za diagnózu, kdy za stejnou péči dostane každé zařízení stejně. Nyní se úhrady liší, což bývá velmi často terčem kritiky.

V současnosti nemocnice dostávají platby od pojišťoven zejména paušálem. Což se odvíjí hlavně od rozsahu péče v roce minulém a dochází tak ke značným rozdílům. Tomu má právě systém DRG zabránit.

DRG platební systém počítá s rozdělením péče do několika stovek diagnostických skupin, kdy každé skupině přísluší určitá úhrada.

Systém je podle ministerstva výhodný, protože za jednu diagnózu bude platba všude stejná a je jedno, jestli se například operace slepého střeva dělá v malé okresní nemocnici nebo ve velké fakultní.

„Tento systém by pacienty zaplatil každého tam, kam přijde, což bude znamenat pro dobré nemocnice, že pacienti si je najdou. Samozřejmě nese to riziko, že některé nemocnice budou svou činnost muset utlumit, pokud v soutěži neobstojí,“ zdůraznil Heger možná rizika.

Přehlednější systém bez korupce

Systém DRG má zprůhlednit systém úhrad za péči v nemocnicích. Má být prevencí korupčního prostředí. Počítá se zhruba 500 skupinami diagnóz, do tří až pěti let by postupně měly být zavedeny do vykazování.

Skupiny zohlední zdravotní stav pacienta i další jeho nemoci při výši úhrady.

Podle ministra umožní přesunout z akutních lůžek část pacientů, kteří již akutní péči nepotřebují, na lůžka následné péče a převést část lůžkové péče do ambulancí.

Šéfové nemocnic: systém je lepší, ale…

Sjednocení plateb a zavedení systému úhrad za diagnózu pro všechny nemocnice pozitivně hodnotí i předsedkyně Asociace nemocnic České republiky a současně ředitelka FN Plzeň Jaroslava Kunová. Pro velké, zejména fakultní nemocnice ale podle ní nový systém nebude spravedlivý.

„Zásadní problém je v tom, že se systém jmenuje platba za diagnózu, ale ona to není platba za diagnózu, ale za soubor diagnóz,“ upozornila Jaroslava Kunová v Českém rozhlase s tím, že každá nemocnice poskytuje jiné spektrum diagnóz.

„Obecně platí, že velké nemocnice poskytují náročnější spektrum a malé nemocnice to jednodušší. Takže když udělám průměr z něčeho, kdy jeden z 15 diagnóz poskytuje náročnější péči a druhý jednodušší, tak samozřejmě ten, kdo poskytuje dražší, tak prodělává.“

Nadšeně změnu nepřijala ani Asociace českých a moravských nemocnic, i když to byly právě menší zařízení, které často na rozdíly v nemocnicích upozorňovaly.

Podle jejího šéfa Eduarda Sohlicha by opatření nevyřešilo celou problematiku nemocnic, protože třetina péče nemocnic není péče o ústavní pacienty, ale je to péče o laboratoře, ambulantní péče a mimoústavní péče.

DRG není převratná novinka

Ministerstvo také připomnělo, že systém DRG není v českém zdravotnictví žádnou převratnou novinkou, jeho principy se totiž využily již v úhradových vyhláškách na rok 2008, 2009, 2010 i letos.

„Vždy se ale jednalo pouze o určité výseky péče a jakýsi testovací provoz. Jako příklad lze uvést platbu za totální endoprotézu, i když tady se také nejednalo o úplně čistou DRG platbu, nebo některé diagnózy centrové péče,“ doplnil ministr.

V českém systému pak dokonce existují i celé nemocnice, které DRG systém testovaly. Podílely se na něm také nemocnice v Plzni, všechny pražské fakultní nemocnice nebo nemocnice v Hradci Králové. Ministr poté připomněl i to, že systém DRG se poprvé v českém zdravotnictví testoval v roce 1996, a to po dobu tří let. Pak se od něj upustilo.

Ministerstvo usiluje o zakotvení DRG v české legislativě prostřednictvím zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a úhradové vyhlášky, která DRG stanoví jako jediný nástroj úhrady pro akutní lůžkovou péči.


Komentovat článek: Platby pro nemocnice se změní: Za stejnou…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Platby pro nemocnice se změní: Za stejnou…

Komentáře

další 4 komentáře
Selucký DRG  | 15. 05. 2011 16:01

http://selucky.blog.idnes.cz/c/191646/Trnita-cesta-racionalizace-toku-penez-ve-zdravotnictvi.html

Juraj DRG  | 14. 05. 2011 12:38

Lady Kunová je fakt super. ty soubory diagnoz jsou vytvořeny právě proto, že mají stejné náklady, teda ve světě, ne možná v Plzni. A drg nebere ohled na specifiká, ono by to pak taky dopadlo jak s čsr.Ono v podstatě každý, kdo se brání zavedení drg říká, že mu dnešní svinčík vyhovuje. Poměr mezi cenami by se měl překopírovat se sousedních států, jako že cena tohoto výkonu je 2,3 násobek ceny jiného výkonu a pod..... nebo zprůměrováním pokřivené situace v čr? to asi ne. Ono DRG vpodstatě funguje pro platby nemocnicím v mnoha vyspělých státech už leta, mají ty poměry docela vychytané. http://selucky.blog.idnes.cz/c/184540/Zdravotnictvi-Diagnosis-Related-Group-DRG-platba-za-diagnozu.html

Dr.Kulich DRG  | 13. 05. 2011 11:37

Proklamace ředitelky jedné z FN jen dokazují, že o principech řádného DRG systému (ani toho českého paskvilu)mnohé neví. Když princip zjednodušíme, budeme hovořit jen o dvou proměnných - základní sazba v Kč či eurech a relativní váhy případů (ty odrážejí "složitost" jednotlivých pacientů resp. souhrnu všech jejich diagnóz). Výška základní sazby je jednoznačně politické rozhodnutí, měla by být ihned jednotná a to samozřejmě pro všechny nemocnice nehledě na velikost.Relativní váhy případů stanovuje Národní referenční centrum na základě nákladovosti z rozsáhlých statistických dat.Bohužel v Čechách je i výška relativních vah politickým rozhodnutím. Součin obou proměnných dává úhradu. Jestliže do obou veličin mohou nesystémově zasahovat politici (MZ, SR VZP, etc.), nelze očekávat spravedlivé narovnání plateb za péči. Muselo-by se totiž někomu hodně sebrat.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné