Plátci dluží pojišťovně 232 milióny

„Ve zdravotnictví z pohledu kraje nyní existuje víc neznámých než jistých věcí,“ prohlásil krajský zdravotní rada Zdeněk Hajžman…

Hradec Králové – Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím svoji strukturu měnit nebude a nová krajská ředitelství zřizovat nehodlá. Jedním ze zástupců zplnomocněných jednat jménem VZP v rámci kraje je Pavel Pechánek, ředitel Okresní pojišťovny VZP Hradec Králové.

Správní rada Okresní pojišťovny VZP včera pořádala tiskovou konferenci. Zúčastnil se jí také krajský zdravotní rada Královéhradeckého kraje Zdeněk Hajžman.

Nové územní uspořádání

„Ve zdravotnictví z pohledu kraje nyní existuje víc neznámých než jistých věcí,“ prohlásil Hajžman. Zdravotnictví na krajské úrovni bude podle něho dobře fungovat za předpokladu kompletní legislativy a možnosti ovlivňovat tok financí. Parlament ČR má projednávat zákony, důležité pro vytvoření a působení nových struktur. Během druhého pololetí 2002 má být pod kraj převedeno 18 zařízení dosud zřizovaných okresními úřady. O financích pro zdravotnictví se v kraji bude rozhodovat nejdříve od roku 2003.

V souvislosti s novým územním uspořádáním Všeobecná zdravotní pojišťovna krajskou strukturu prozatím budovat nehodlá. Zmocnění k jednání v rámci kraje mají dva ředitelé okresních pojišťoven, a to jičínský Petr Nosek a královéhradecký Pavel Pechánek.

Preventivní programy

Správní rada OP VZP v Hradci Králové, která obhospodařuje Fond prevence, preferuje programy zabraňující zhoršování zdravotního stavu postižených osob, volnočasové aktivity mládeže a výchovu ke zdravému způsobu života.

„Připravujeme akci „Plaveme s VZP ČR“, která našim klientům umožní bezplatnou účast na sportování v městských lázních,“ informoval místopředseda správní rady František Bílek. Letos bylo z fondu uvolněno 200 tisíc korun. V areálu fakultní nemocnice vzniká dětské hřiště pro onkologicky nemocné děti, na něž OP VZP přispěje částkou 150 tisíc korun.

Nekázeň přetrvává

Koncem letošního 3. čtvrtletí plátci pojistného z řad právnických i fyzických osob dlužili pobočce 232 milióny korun. Nejvyšší částku přesahující 10 miliónů OP VZP eviduje u Českomoravského průmyslu kamene, a.s. v likvidaci. Od dvou do pěti miliónů jí dluží společnosti CANTO a Voseček-VOS. Jako příklad snaživého přístupu dlužníka k závazkům vůči pojišťovně uvedl Pavel Pechánek podnikatele Vosečka, který už zaplatil polovinu dluhu, který přesahoval pět miliónů. Místopředseda správní rady vyjádřil politování nad pomalým řešením případů, které byly předány orgánům činným v trestním řízení.

JARKA VÁCLAVÍČKOVÁ, Hradecké noviny, 26.10.2001

Ohodnoťte tento článek!