Platforma pro elektronizaci zdravotnictví v ČR

počítač, eHealth

Představitelé nově vzniklé Platformy pro elektronické zdravotnictví v ČR na tiskové konferenci 6. února konstatovali, že zapojování elektronických nástrojů do zdravotnictví v ČR probíhá velmi pomalu a bez potřebné diskuse o cílech a možných přínosech pro zdravotnictví a zejména pacienty.

Několik nepodařených projektů, zdrženlivost až nechuť zdravotníků k eZdravotnictví a pasivní a nesystémový přístup MZ ČR, vedoucí k fakticky patové situaci v této oblasti, jsou alarmující, zaznělo v tiskové zprávě Platformy.

Proto se v otevřené Platformě spojují Česká lékařská společnost JEP, Národní telemedicínské centrum FN Olomouc, České národní fórum pro eHealth, ICT Unie, MEDTEL, o. p. s. a v posledních dnech se připojily i Kancelář WHO v ČR a Česká asociace sester.

Hlavním cílem Platformy je dosažení širokého konsensu o budoucí podobě zdravotnictví ČR u odborné i laické veřejnosti tak, aby se eZdravotnictví stalo nástrojem pro zkvalitnění péče o pacienty. Další cíle Platformy jsou obsaženy v přijatém Memorandu o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví, které je i se signatáři k dispozici na stránkách www.medtel.cz.

Podobné důvody a cíle v minulosti zaznívaly i od některých členů Platformy. Na tiskové konferenci však zazněla překvapující shoda představitelů Platformy v názoru, že zavádění a využívání jednotlivých nástrojů a částí eZdravotnictví musí být nadále pro všechny zdravotníky nikoliv povinné, ale dobrovolné.

Ohodnoťte tento článek!