Přejít na obsah

Platová třída u porodních asistentek

zpět
8.4.2008

"Na jakou platovou třídu máme nárok? Jsme dvě porodní asistentky a jedna sestra bakalářka porodní asistentka. Všechny tři pracujeme na porodním sále v platové třídě č. 9. Ostatní kolegyně mají 10. platovou třídu a mají specializační studium v Brně. Nám 10. platovou třídu zaměstnavatel dát nechce s důvodem, že nejsme setry specialistky. Tvrdí, že Brno je víc než VOŠ nebo OU! Má zaměstnavatel nárok na ubrání tří let při převedení z platové třídy č. 9 do platové třídy č. 10?" ptají se čtenářky Zdraví.Euro.cz...

Právní poradna

Na jakou platovou třídu máme nárok? Jsme dvě porodní asistentky (studium ukončeno v roce 2004 na VOŠ s titulem DiS) a jedna sestra bakalářka porodní asistentka (studium ukončeno na OU v roce 2006). Všechny tři pracujeme na porodním sále v platové třídě č. 9. Ostatní kolegyně mají 10. platovou třídu a mají specializační studium v Brně. Nám 10. platovou třídu zaměstnavatel dát nechce s důvodem, že nejsme setry specialistky. Tvrdí, že Brno je víc než VOŠ nebo OU! Má zaměstnavatel nárok na ubrání tří let při převedení z platové třídy č. 9 do platové třídy č. 10?

Odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví

Podle § 6 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních získává porodní asistentka odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru, tříletého studia v oborou diplomovaná porodní asistentka na vyšší zdravotnické škole (při zahájení studia nejpozději ve školním roce 2003/2004), nebo střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka (při zahájení studia nejpozději ve školním roce 1996/1997).

Takováto způsobilost, a to bez ohledu, jakým z uvedených způsobů ji získala, opravňuje porodní asistentku k poskytování a zajišťování základní a specializované péče, tedy k činnostem zařazeným do 8. (činnosti pod odborným dohledem), nebo, nejdříve však po třech letech výkonu povolání v oboru, do 9. (činnosti bez odborného dohledu) platové třídy.

Do téže platové třídy se v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zařadí i ta porodní asistentka s odbornou způsobilostí, která poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem porodní asistentky nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru.

K poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, tedy k činnostem zařazeným do 10. platové třídy, je podle § 60 a následujících citované vyhlášky porodní asistentka oprávněna až po získání specializované způsobilosti.

V dotazu uvedený odečet určitého počtu let z doby započitatelné praxe se podle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, uplatňuje při zařazení do 10. platové třídy u zaměstnanců, kteří nesplňují pro tuto třídu žádoucí kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu.

Odečet zmiňovaných tří let však u povolání porodní asistentka přichází v úvahu výhradně u absolventů středních zdravotnických škol. Absolventům vyšších odborných škol zaměstnavatel odečte při zařazení do 10. platové třídy od započtené praxe pouze 1 rok. Odečet tří let se u absolventek vyšších odborných škol uplatňuje až při zařazení do 11. platové třídy; u absolventek bakalářského studia se v tomto případě odečítá 1 rok.

www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Platová třída u porodních asistentek

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Platová třída u porodních asistentek

Komentáře

další 3 komentáře
Petr Máca Re:Re:matení  | 8. 04. 2008 18:03

Přesně tak. Obvyklý postup je, že jedna "vyvolená" provádí činnosti "bez dohledu" a dostane desítku, ostatní "pod vedením" a zaměstnavateli je šumafuk, jestli má VŠ vzdělání, specializaci, PSS či cokoliv. Ne že bych se s tím ztotožnil, ale realita je běžně taková.... Není divu, protože zdravotní pojišťovny kvalifikaci nelékařů podílejících se na zdravotní péči nikterak v úhradách nezohledňují.

Hana Re:matení  | 8. 04. 2008 10:15

J8 myslím, že tady je důležité, že jsou zaměstnané jako porodní asistntky. Dle definice je porodní asistentka odborně vzdělaný procovník, který se samostatně stará o těhotnou ženu - tj. poradny porhlídky apod., samostatně vede fyziologickí porod, v případě nutnosti též vaginální porod koncem pánevním, také je oprávněna dělat epiziotomii i šít poporodní poranění. Navíc musí rozpoznat, zda se blíží nějaká patologie a dle toho přivolat lékaře. To je podle mne desítka jak vyšitá! Záleží na tom, jetsl ije zaměstnavatel nechá všechny tyto činnosti dělat, a jestli ony samy si se sebou nechají vláčet a tohle nechají dělat doktory a samy vytírají země.

Petr Máca matení  | 8. 04. 2008 08:25

Jedna možná nejpodstatnější věc ale mezi řádky uniká: platová třída nesouvisí zdaleka jen se vzděláním, do platových tříd je zaměstnanec zařazen dle pracovní náplně.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné