Platová třída u porodních asistentek

Titulní obrázek

„Na jakou platovou třídu máme nárok? Jsme dvě porodní asistentky a jedna sestra bakalářka porodní asistentka. Všechny tři pracujeme na porodním sále v platové třídě č. 9. Ostatní kolegyně mají 10. platovou třídu a mají specializační studium v Brně. Nám 10. platovou třídu zaměstnavatel dát nechce s důvodem, že nejsme setry specialistky. Tvrdí, že Brno je víc než VOŠ nebo OU! Má zaměstnavatel nárok na ubrání tří let při převedení z platové třídy č. 9 do platové třídy č. 10?“ ptají se čtenářky Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna

Na jakou platovou třídu máme nárok? Jsme dvě porodní asistentky (studium ukončeno v roce 2004 na VOŠ s titulem DiS) a jedna sestra bakalářka porodní asistentka (studium ukončeno na OU v roce 2006). Všechny tři pracujeme na porodním sále v platové třídě č. 9. Ostatní kolegyně mají 10. platovou třídu a mají specializační studium v Brně. Nám 10. platovou třídu zaměstnavatel dát nechce s důvodem, že nejsme setry specialistky. Tvrdí, že Brno je víc než VOŠ nebo OU! Má zaměstnavatel nárok na ubrání tří let při převedení z platové třídy č. 9 do platové třídy č. 10?

Odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví

Podle § 6 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních získává porodní asistentka odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru, tříletého studia v oborou diplomovaná porodní asistentka na vyšší zdravotnické škole (při zahájení studia nejpozději ve školním roce 2003/2004), nebo střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka (při zahájení studia nejpozději ve školním roce 1996/1997).

Takováto způsobilost, a to bez ohledu, jakým z uvedených způsobů ji získala, opravňuje porodní asistentku k poskytování a zajišťování základní a specializované péče, tedy k činnostem zařazeným do 8. (činnosti pod odborným dohledem), nebo, nejdříve však po třech letech výkonu povolání v oboru, do 9. (činnosti bez odborného dohledu) platové třídy.

Do téže platové třídy se v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zařadí i ta porodní asistentka s odbornou způsobilostí, která poskytuje vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem porodní asistentky nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru.

K poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, tedy k činnostem zařazeným do 10. platové třídy, je podle § 60 a následujících citované vyhlášky porodní asistentka oprávněna až po získání specializované způsobilosti.

V dotazu uvedený odečet určitého počtu let z doby započitatelné praxe se podle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, uplatňuje při zařazení do 10. platové třídy u zaměstnanců, kteří nesplňují pro tuto třídu žádoucí kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu.

Odečet zmiňovaných tří let však u povolání porodní asistentka přichází v úvahu výhradně u absolventů středních zdravotnických škol. Absolventům vyšších odborných škol zaměstnavatel odečte při zařazení do 10. platové třídy od započtené praxe pouze 1 rok. Odečet tří let se u absolventek vyšších odborných škol uplatňuje až při zařazení do 11. platové třídy; u absolventek bakalářského studia se v tomto případě odečítá 1 rok.

www.Zdravi.Euro.cz

Platová třída u porodních asistentek
Ohodnoťte tento článek!