Platové zařazení pracovnice v lékárně

Titulní obrázek

„Je správné zařazení v platové třídě č. 7 pracovnice v lékárně? Školní vzdělání: střední odborné učiliště farmaceutické – maturita, stanovenou podmínku získat od 1.1.2004 maturitu farmaceutického laboranta nesplnila Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo rozhodnutí ze dne 16.10.2006 – uznává odbornou způsobilost k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území ČR v oboru jiný odborný pracovník,“ ptá se čtenář v právní poradně Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Je správné zařazení v platové třídě č. 7 pracovnice v lékárně? Školní vzdělání: střední odborné učiliště farmaceutické – maturita, stanovenou podmínku získat od 1.1.2004 maturitu farmaceutického laboranta nesplnila Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo rozhodnutí ze dne 16.10.2006 – uznává odbornou způsobilost k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území ČR „ v oboru jiný odborný pracovník“.

Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví

Zařazení uvedené pracovnice do 7. platové třídy by bylo v rozporu s platnými předpisy. Popis práce odpovídá činnostem sanitáře pro zařízení lékárenské péče, jak jsou vymezeny v § 40 odst. 4 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, tedy činnostem, které se podle katalogu prací zařazují do 4. platové třídy.

Jmenovaná však pro výkon tohoto povolání nesplňuje podmínku odborné způsobilosti, jak je stanovena v § 42 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), a bez doplnění kvalifikace ji není možno v náplni práce popisovanými činnostmi pověřit.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!