Platy ve zdravotnictví se v příštím roce zvýší o pět procent

peníze

Tarifní platy pracovníků ve zdravotnictví budou od 1. ledna 2016 navýšeny o 5 %. Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček to přislíbili zástupcům zdravotnických odborů. Platy zdravotníkům stouply podle dat ÚZIS již v prvním pololetí 2015, a to v průměru o 6 %.

„Vláda ČR schválila ministerstvu zdravotnictví navýšení plateb za státní pojištěnce o 1,8 miliardy korun, vzhledem k tomu můžeme od nového roku zvýšit platové tarify o 5 procent,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Vláda tafirní složku platu navyšovala už v letošním roce. Ústav zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) vypočetl, že v prvním pololetí 2015 rostly reálné platy i mzdy v přímo řízených, ale i v krajských a dalších nemocnicích. Platy i mzdy v nemocnicích rostly v prvním pololetí všem zdravotníkům v průměru o 6 %, reálné platy a mzdy lékařů letos vzrostly o 9 %, u sester a dalších zdravotníků pak průměrně o 6 %.

„Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví mě příjemně překvapily. Ukazují, že si nemocnice svých zaměstnanců opravdu váží a zdroje z úhradové vyhlášky skutečně použily na růst jejich platů a mezd,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Odpovídající ohodnocení

Navýšením platových tarifů ministerstvo reaguje na stálý odliv lékařů a zdravotních sester do zahraničí kvůli nízké úrovni mezd, které jsou v ČR dlouhodobě málo konkurenceschopné.

Výsledná data ÚZIS ukazují, že v porovnání 1. pololetí 2014 a 1. pololetí 2015 se průměrný plat (či mzda) zvýšil o 6 % ve všech právních formách (a. s., o. p. s, s. r. o., příspěvkové organizace zřízená krajem, MZ, obcí či ostatními centrálními orgány).

„Můžeme tedy konstatovat, že vládou stanovený cíl navýšení platových tarifů a analogické navýšení mezd pracovníkům ve zdravotnictví o 5 procent se podařilo nejen splnit, ale i překročit. Jsem velice rád, že se nám daří takto mírnit příčiny odchodu zdravotníků do zahraničí a postupně narovnávat jejich platové podmínky tak, aby za svou odpovědnou práci byli férově oceněni,“ uzavřel ministr Svatopluk Němeček.

Ohodnoťte tento článek!