Plnou zodpovědnost má mít poskytovatel

Titulní obrázek

„Dnes je odpovědnost roztříštěna mezi zdravotnické pracovníky a provozovatele. Cílem zákona o zdravotních službách je přenést odpovědnost v plném rozsahu na poskytovatele zdravotních služeb. Odpovědnost zaměstnanců je řešena pracovněprávními předpisy a tento zákon ji upravovat nebude,“ říká v rozhovoru pro Zdraví.Euro.cz náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Markéta Hellerová…

Rozhovor Zdraví.Euro.cz

Na otázky, které se týkají návrhu zákona o zdravotních službách, odpovídá náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Markéta Hellerová.

Zákon o zdravotních službách má definovat, kdo je poskytovatel zdravotní služby a co je zdravotnické zařízení. Jak se to v praxi promítne u soukromých ordinací? Bude se pro ambulantní lékaře něco prakticky měnit? Co to bude znamenat například u krajské nemocnice? Poskytovatelem bude kraj a zdravotnickým zařízením konkrétní příspěvková organizace nebo akciová společnost?

Na obě otázky odpovím společně. Dnešní zákony velmi vágně odlišují provozovatele zdravotnického zařízení a vlastní zdravotnické zařízení. Chybí i definice, co to vlastně zdravotnické zařízení je, resp. v různých zákonech je definice odlišná. Například v případě státní nemocnice (příspěvkové organizace státu) má zdravotnické zařízení vlastní právní subjektivitu – nese tedy odpovědnost vůči pacientovi, v případě nestátních zařízení nese odpovědnost provozovatel zařízení. Zákonem pouze jasně definujeme, že poskytovatel zdravotních služeb je právnická nebo fyzická osoba, ta nese plnou odpovědnost vůči pacientům. Zdravotnické zařízení je pouze prostor, který je vybaven přístrojově a věcně pro typ zdravotních služeb, které v něm bude poskytovatel poskytovat. Pro soukromé ambulance to tedy nebude znamenat žádnou změnu – jsou to nestátní zařízení, ale srovnáme rozdíly v případě nemocnic. Poskytovatelem bude – podle vašeho dotazu – příspěvková organizace kraje nebo akciová společnost zastoupená managementem, zdravotnickým zařízením budovy s vybavením. Kraj by byl poskytovatelem pouze tehdy, pokud by nezřizoval příspěvkovou organizaci nebo nezakládal akciovou společnost, ale sám jako právnická osoba zaměstnal zdravotnický personál a poskytoval služby vlastním jménem. Taková situace dosud nikde nenastala a ani ji neočekáváme.

DÁLE ČTĚTE:
Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách
Umělé oplodnění? I pro osamělé ženy
Pane doktore, vaše léčba se mi nezdá
Pacient má mít právo říci: nechci být oživován

V návrhu se píše, že pacient má právo na zdravotní péči odpovídající jeho stavu v náležité kvalitě. Je známé, že pacienti dostávají péči nejen odpovídající jeho stavu, ale závisející na finančních možnostech zdravotnického systému. Je reálné, že právo pacienta, jak jej má zákon o zdravotních službách definovat (tedy bez ohledu na finanční limity systému), bude moci být skutečně naplňováno?

Zákon o zdravotních službách v žádném případě neřeší otázku financování zdravotních služeb – ta bude řešena zákonem o zdravotním pojištění. Přesný text uvedený v zákoně je následující: „Právo pacienta na poskytování zdravotních služeb odpovídajících jeho zdravotnímu stavu a s přihlédnutím k současným dostupným odborným medicínským poznatkům a doporučeným postupům (dále jen „náležitá odborná úroveň“), a to v souladu s podmínkami uvedenými ve zvláštním právním předpisu (nový zákon o veřejném zdravotním pojištění).“ Zákon tedy dává pacientovi právo na zdravotní služby, které potřebuje a vyžaduje po poskytovateli, aby byly kvalitní – respektovaly doporučené postupy a standardy. Význam pro pacienta spočívá v možnosti bránit se při poskytnutí nekvalitních služeb. Rozhodně se ale občané nemusí bát, že by zákon o pojištění omezoval zásadním způsobem přístup ke zdravotním službám, naopak umožní vybrat si takový pojistný plán, který mu bude vyhovovat.

Jak mám rozumět tomu, že nelze respektovat dříve vyslovené přání pacienta, pokud by to vedlo ke zkrácení života? Není tedy možné, aby pacient například předem odmítl krevní transfuzi, transplantaci nebo resuscitaci?

Opět citace ze zákona: „Dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud by postupy podle něho vedly k aktivnímu ukončení života.„ To znamená, že lékař nesmí provést eutanázii – aktivně ukončit život na přání pacienta. Dále, pokud byla např. přání vyjádřena dlouho před zákrokem a věda mezitím pokročila, mohou existovat důvody, aby přání pacienta splněno nebylo. Tzn. pacient odmítl něco v době, kdy neexistovaly např. léky nebo metody, které ho dnes mohou zcela uzdravit. Poskytovatel by si měl být pokud možno jist, že se přání pacienta týkají současné situace a jsou stále platná. V tomto směru pouze respektuje znění a výklad článku 9 Úmluvy.

Rozumím správně tomu, že poskytovatelem zdravotní služby bude například lékař s odbornou způsobilostí a ne nemocnice, jejíž je zaměstnancem? Lékaři se obávají, že to nebude dobrá zpráva pro lékaře – zaměstnance. Za mzdu ponesou celou odpovědnost, nemocnice odpovědnost nebude mít žádnou. Je to tak?

Je to právě naopak. Dnes je odpovědnost roztříštěna mezi zdravotnické pracovníky a provozovatele (zdravotnická zařízení). Cílem zákona je odpovědnost dát v plném rozsahu na poskytovatele zdravotních služeb. Odpovědnost zaměstnanců je řešena pracovněprávními předpisy a tento zákon ji upravovat nebude.

(ač), (ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!