Plzeňská nemocnice má pro vážně nemocné děti speciální lůžko

Nové lůžko intenzívní péče s příslušenstvím, které zakoupila plzeňská Fakultní nemocnice díky finanční podpoře ve výši 1,25 miliónu korun začalo fungovat na hematologicko-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN…

„Lůžko slouží zejména dětem s leukémiemi a nádorovými chorobami. Právě u nich se úspěšná léčba bez kvalitního přístrojového vybavení a speciálního zázemí neobejde. Podobné lůžko už máme, ale nestačilo našim potřebám,“ uvedla při středečním slavnostním předání Renáta Jenšíková, tisková mluvčí FN.

Plzeňská FN patří mezi osm těchto pracovišť v tuzemsku. Přitom transplantace kostní dřeně u dětí a léčbu těch nejvzácnějších typů leukémií provádí pouze lékaři v Praze a Brně.

V plzeňské fakultní nemocnici už jedenáct let funguje hematologickoonkologické oddělení pro dospělé pacienty, spolupracující s největším českým registrem dárců kostní dřeně – Českým národním registrem dárců dřeně, které podporuje známá

Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Podle informací Jenšíkové plzeňské dětské hematologicko-onkologické oddělení pečuje o děti do 18 let věku. Více než čtyři pětiny dětských pacientů tvoří nemocní s akutní lymfoblastickou leukémií, což je zhoubné onemocnění bílých krvinek.

Základem léčby takto nemocných dětí je v devadesáti procentech případů chemoterapie s užitím cytostatik.ép

Dítě oslabené chemoterapií potřebuje i několik týdnů ležet v izolovaném prostředí, stranou ostatních pacientů, od nichž mu hrozí riziko přenosu infekce.

I obyčejná rýma může být pro malého pacienta obrovským problémem.Navíc dítě musí být nepřetržitě sledováno. Při tom je nutné na pohyblivém lůžku, které mohla nyní plzeňská FN díky obdrženým prostředkům zakoupit, dítě průběžně polohovat a rehabilitovat.

Svatava Hernandezová, Právo, 24.04.2003

Ohodnoťte tento článek!