Po pádu nemocnice v Lounech stoupl počet výkonů v Žatci

nemocnice, chodba, handicap

Hospodaření se mírně vylepšilo, nemocnice chce být do konce roku z minusu na nule; zastupitelé města jí dali 10 milionů – Cizí kapitál příliš nedoporučuji, příklad z Loun je dostatečný, sdělil žatecký ředitel.

Nemocnice v Žatci nastartovala mírný ekonomický obrat k lepšímu. Pomohlo jí k tomu i únorové ukončení akutní péče v nemocnici v Lounech. Po uzavření nemocnice v Lounech, z níž se stala jen léčebna dlouhodobě nemocných, rázem stoupl počet lékařských výkonů v Žatci o 30%. Do Žatce totiž ve větší míře než dříve přijíždějí i pacienti z Lounska. „Za měsíc únor dokonce vykázala žatecká nemocnice po dlouhé době účetní zisk – a to 105 tisíc korun,“ uvedl Jan Pech, člen správní rady Nemocnice Žatec.
V dlouhodobém hospodaření je ovšem Nemocnice Žatec stále ve finančním propadu. Vleče s sebou řadu závazků, neuhrazených faktur s prošlou lhůtou splatnosti. Propad činí přes deset milionů korun.
Nemocnice požádala svého zřizovatele, jímž je město Žatec, o deset milionů korun na krytí této ztráty a úhradu části faktur.

Zastupitelé města ve čtvrtek večer po delší debatě tuto částku z rozpočtu města nemocnici poskytli. Nejde už přitom ani o úvěr, ale suma je definovaná jako účelová investiční dotace, takže nemocnice ji nemusí městu ani vracet, narozdíl od jiných úvěrů z minula.
Směrem k budoucnu má nynější vedení nemocnice mírně optimistické vyhlídky, sdělil Čestmír Novák, nový ředitel Nemocnice Žatec. „I díky vyššímu počtu výkonů se mi podařilo domluvit zvýšení plateb, tedy příjmů pro nemocnici, od zdravotní pojišťovny, a to o jeden milion korun měsíčně. Do konce roku 2010 – i díky dotaci od města – bychom měli dosáhnout úhrady všech závazků nemocnice a posunutí výsledku z mínusových čísel na účetní nulu,“ uvedl. Jak dodal, dosud je ve stavu nemocných kvůli srdečním potížím, které ho postihly v závěru února. Pro nemocnici však přesto průběžně pracuje.

Zastupitelé za ODS byli proti dotaci

Opakované poskytování peněz z rozpočtu města do hospodaření nemocnice není příliš po chuti čtyřem zastupitelům za ODS.
Ti zdůrazňovali názor, že nemocnice by měla být soběstačnější, že by měla být lépe řízena a že by měla být schopna dokázat si vydělat finance na své hospodaření sama. Poukazovali i na příliš vysoké platy lékařů, které podle nich odčerpávají značnou sumu z rozpočtu nemocnice. Pro poslání desetimilionové dotace do nemocnice nehlasoval ani jeden z nich; všech sedmnáct zbylých zastupitelů hlasovalo pro. Členové ODS se tázali i na možnost, zda by do nemocnice nemohl vstoupit další společník s „cizím kapitálem“.
„Cizí kapitál bych ovšem příliš nedoporučoval. Peníze by určitě byly dobré, ale věc se musí dobře pohlídat. Příklad z Loun je úplně typický: také tam vstoupil cizí kapitál, jak říkáte, byla tam uzavřena smlouva o poskytování zdravotní péče v nezměněném rozsahu na pět let, a po pěti letech a pěti týdnech nový vlastník zcela zrušil veškerou akutní péči. Nyní už je tak daleko, že rozprodává i majetek – budovu polikliniky, jednotku dialýzy. Touhle cestou jít snad nechceme,“ připomněl Čestmír Novák.

Ohodnoťte tento článek!