Po pracovním vypětí na chirurgický stůl

Třetí český chirurgický kongres s mezinárodní účastí skončil v Brně. Sedm set chirurgů a 250 středních zdravotnických pracovníků z ČR a zahraničí probrali po tříleté pauze mezi kongresy nejnovější postupy léčení úrazů ramenního kloubu, pánve, třísel, rokovali nad transplantacemi, hodnotili…

BRNO – kvalitu pracovních postupů i péče o poúrazové stavy. Odborníci konstatovali, že stresy a pracovní nasazení se stále více podílejí na vzniku tzv. civilizačních chorob a mezních situací. Lidé v takových stavech v mnoha případech končí v rukou lékařů. Proto je nesmírně důležité zvyšovat standard péče o lidské zdraví. To je možné především získáváním informací o novinkách v medicínské praxi a jejich následným využitím v léčebných postupech. K tomu přispěl brněnský chirurgický kongres, jeden z nejdůležitějších v ČR z oboru medicíny. Rokování doplnila i výstava terapeutických přístrojů a zařízení, laboratorní a chirurgické techniky, léčiv, prostředků léčby.

(vž), Haló noviny, 8.9.2001

Ohodnoťte tento článek!