Počátek kauzy Diag Human sahá do roku 1991, jde v ní o miliardy

Základní údaje o kauze Diag Human. Česko vyhrálo další spor se společností Diag Human. Nizozemský Nejvyšší soud (NS) dnes zamítl kasační stížnost firmy v kauze obchodů s krevní plazmou, oznámilo to ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. Podařilo se tím podle ministerstva zachránit zhruba 13 miliard korun.

– Počátky vleklého sporu sahají do roku 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Úřad předběžně dohodl, že přijme nabídku dánské firmy Novo Nordisk a jejího českého partnera, společnosti Diag Human (do roku 1993 Conneco), která oficiálně sídlí v Lichtenštejnsku. Ve výběrovém řízení ale tyto firmy neobstály.

– Společnost Diag Human založil česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva, který podle svého prohlášení akcie firmy v roce 2011 prodal.

– V březnu 1992 tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar napsal firmě Novo Nordisk, že v tendru nevyhrála kvůli tomu, že se spojila s firmou Conneco. Podle tisku tak učinil poté, co se společnost nejprve pokusila ze země nezákonně vyvézt tuny metachalonu, látky, z níž lze snadno vyrobit narkotika. Firma navíc v rozporu s rozhodnutím ministerstva pokračovala v obchodu s plazmou. V dopise z ministerstva zdravotnictví firmě Novo Nordisk také zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca.

– V roce 1995 Diag Human tak začala po státu požadovat náhradu za ušlý zisk, který vznikl přerušením spolupráce s Novo Nordisk. O rok později se ministr Jan Stráský rozhodl pro smírčí řízení a s Diag Human podepsal rozhodčí smlouvu. V roce 1997 rozhodčí senát uznal nárok firmy, což potvrdil i přezkumný senát a Diag Human nabídl ministerstvu smír, což ministerstvo odmítlo.

– V roce 2000 ministerstvo zdravotnictví nabídlo smír, dopis pak rozhodčí senát označil za faktické přiznání viny a za poškození dobrého jména nařídil státu vyplatit firmě Diag Human 327 milionů korun. To potvrdil i přezkumný rozhodčí senát a vláda schválila uvolnění částky v lednu 2003.

– V červnu 2003 se kauzou začala zabývat vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. V březnu 2005 Sněmovna schválila zprávu, která mimo jiné konstatovala, že stát udělal chybu, že vůbec v roce 1996 předal spor arbitráži. Podle poslanců také ministerstvo zdravotnictví dlouho postupovalo chaoticky, korupce se ale neprokázala.

– Arbitráž v roce 2008 přiznala firmě Diag Human náhradu škody 8,9 miliardy korun, která narůstá o úroky. Diag Human nesouhlasil s částkou a také vláda se proti výsledku arbitráže odvolala a přezkumný senát v roce 2014 podle státu určil, že veškeré právní kroky učiněné v tomto sporu po roce 2002 jsou bez právních účinků. V létě 2015 ČR oznámila, že spor skončil v její prospěch, s čímž Diag Human nesouhlasí.

– Diag Human se nález arbitráže snaží soudně vykonat v řadě zemích, podle údajů českého ministerstva zdravotnictví se České republiky zastaly soudy v Británii, USA, Belgii, Francii, Rakousku a Švýcarsku a dnes bylo oznámeno, že Nejvyšší soud v Nizozemsku vydal rozhodnutí, kterým definitivně potvrdil pozici zastávanou Českem a zamítl kasační stížnost Diag Human proti loňskému rozhodnutí nizozemského odvolacího soudu.

– Kauza také například komplikuje zapůjčování uměleckých děl z Česka do zahraničí. V roce 2011 kvůli kauze byla tři díla z českých státních sbírek zabavena v Rakousku; později se vrátila zpět.

Ohodnoťte tento článek!