Počet ošetřujícího personálu na lůžkovém oddělení

Titulní obrázek

„Je počet zdravotnického personálu na lůžkovém oddělení něčím nebo někým vymezen, resp. omezen? Podotýkám, že se jedná o oddělení, které zároveň poskytuje tzv. odbornou pohotovost po ukončení ranní ambulantní směny,“ ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz. Odpověď právníka najdete v článku…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Je počet zdravotnického personálu na lůžkovém oddělení něčím nebo někým vymezen, resp. omezen? Podotýkám, že se jedná o oddělení, které zároveň poskytuje tzv. odbornou pohotovost po ukončení ranní ambulantní směny (tzn. odpoledne, v noci a zároveň v sobotu, neděli).

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Zatím v právním řádu ČR neexistuje žádný obecně závazný právní předpis, který by určoval zdravotnickým zařízením minimální nebo naopak maximální počty zdravotnických pracovníků, kteří mají zabezpečovat zdravotní péči vzhledem k charakteru oddělení nebo vzhledem určitému počtu pacientů.

Odpovědným za řádné poskytování zdravotní péče, a tedy i za správnou organizaci práce na jednotlivých odděleních, odpovědným za určování počtů ošetřovatelského personálu ve směnách atd. je poskytovatel zdravotní péče a tím je v daném případě zaměstnavatel (zdravotnické zařízení).

Určité vodítko může představovat pouze vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. V příloze této vyhlášky lze nalézt kromě jiného přehled zdravotních výkonů a požadavky na kvalifikaci a výši pracovního úvazku osob poskytujících zdravotní péči na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení.

Závěrem lze jen orientačně doplnit, že právní úpravu určující mimo jiné i závazné počty zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních je možné očekávat teprve v budoucnu.

V současnosti je v legislativním procesu vládní návrh zákona o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, který (pokud by byl schválen) počítá kromě jiného i s pravomocí Ministerstva zdravotnictví stanovit prováděcím právním předpisem požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Schválení o odhad doby nabytí účinnosti tohoto zákona a na něj navazujících vyhlášek lze však nyní stěží předjímat.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!