Počet pacientů na jednu sestru

Titulní obrázek

Je nějakým zákonem, vyhláškou či doporučením stanoven počet pacientů, které může mít na starost jedna sestra? V některých nemocnicích obstarávají dvě sestry s jednou ošetřovatelkou až 50 pacientů. Existuje v této věci nějaký zákonný limit?

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Pracuji jako zdravotní sestra na Interním lůžkovém oddělení. Je nějakým zákonem, vyhláškou či doporučením dán počet pacientů, které může mít na starost jedna sestra? Na našem oddělení je i při plném stavu (50 lůžek) běžné, že všechny pacienty mají na starost pouze dvě sestry a jedna ošetřovatelka. Při noční směně obstarávají pacienty dvě osoby, přičemž se stává, že druhou osobou je ošetřovatelka. Myslím si, že takový stav to proti zdravému rozumu, jelikož nelze při této zátěži (běžně máme 10-15 ležících pacientů) řádně vykonávat sesterské, ani ošetřovatelské povinnosti.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, Advokátní kancelář Brůha, bruha@akbr.cz

Pokud je mi známo, neexistuje zatím v právním řádu ČR žádný právní předpis, který by závazně určoval zdravotnickým zařízením minimální počty zdravotnických pracovníků, kteří musí zabezpečovat zdravotní péči vzhledem k určitému počtu pacientů.

Odpovědným za řádné poskytování zdravotní péče, a tedy i za správnou organizaci práce na jednotlivých odděleních, odpovědným za určování počtů zaměstnanců ve směnách atd. je poskytovatel zdravotní péče a tím je v daném případě zaměstnavatel.

Jaká je situace ve vaší nemocnici?
Kolik pracuje sester na oddělení?
Napište nám!

Určité vodítko může představovat vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze této vyhlášky lze nalézt kromě jiného přehled zdravotních výkonů a požadavky na kvalifikaci a výši pracovního úvazku osob poskytujících zdravotní péči na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení.

Nelze předpokládat v nejbližší době schválení zákonné úpravy určující mimo jiné i minimální počty zdravotnických pracovníků vzhledem k počtu pacientů.

Problematiku neadekvátního počtu zdravotnických pracovníků vzhledem k počtu pacientů je třeba za daných podmínek řešit v rámci zaměstnavatele, tj. obrátit se na bezprostředně nadřízeného, případně apelovat na odpovídající úpravu počtu sester ve směnách např. ve vnitřním předpisu zaměstnavatele případně v jiném interním aktu řízení.

www.Zdravi.Euro.cz

Počet pacientů na jednu sestru
Ohodnoťte tento článek!