Počet pohlavních chorob roste

Kapavkou a syfilidou onemocní v jižních Čechách ročně mnoho mužů i žen. Pracovníci krajských hygienických stanic však vědí…

Kapavkou a syfilidou onemocní v jižních Čechách ročně mnoho mužů i žen. Pracovníci krajských hygienických stanic, kteří mají od roku 1997 dohled nad těmito chorobami, však vědí, že počet hlášených pohlavních chorob ani zdaleka neodpovídá skutečnosti. Mnozí nemocní totiž nevyhledávají odbornou pomoc a pokoutně se léčí sami.

České Budějovice – Počet hlášených pohlavních chorob v posledních letech výrazně nenarostl, ovšem ve srovnání s předlistopadovým stavem s uzavřenými hranicemi a tehdejším téměř nulovým volným pohybem lidí je jejich počet dnes až mnohonásobně vyšší.

Například v jižních Čechách se počet potvrzených případů kapavky a syfilis od počátku 90. let ročně pohybuje maximálně do stovky případů. Potvrdila to MUDr. Miloslava Svobodová z oddělení epidemiologie Krajské hygienické stanice (KHS) v Č. Budějovicích.

„Loni jsme zaznamenali celkem 47 onemocnění oběma druhy chorob. Kapavkou onemocnělo 19 mužů a 12 žen. Případy potvrzené syfilidy se u mužů pohybují v počtu šesti případů. U žen bylo zaznamenáno o 4 případy onemocnění syfilis více,“ uvádí M. Svobodová ze statistiky KHS.

Pracovníci krajských hygienických stanic dobře vědí, že evidovaná čísla o počtu nemocných neodpovídají ani v nejmenším skutečnému počtu nemocných.

„Od revoluce je situace s počtem hlášených nemocí výrazně horší. Je pravda, že v některých letech před revolucí nebyl třeba vůbec ohlášen žádný případ syfilis, dnes se to už nestává,“ řekla M. Svobodová. Na nárůstu pohlavních chorob má samozřejmě svůj podíl nejenom otevření hranic a volný pohyb osob, ale zejména i nezodpovědní jedinci žijící promiskuitním způsobem života a prostituce vůbec.

Odborné knihy a časopisy konstatují, že všeobecně je však trend výskytu pohlavních chorob po roku 1989 stoupající, na rozdíl od minulosti v sobě však ještě skrývá riziko, kterým je možná nákaza virem HIV.

Nárůst syfilidy je nejpatrnější v severních částech republiky. Velkým procentem se na ní podílí i cizinci. Vysoký import nemoci je zaznamenán především ze států bývalého SSSR. V Čechách roste i počet vězňů s touto nemocí, opět však více cizinců. Z hlediska výskytu pohlavních nemocí u jednotlivých věkových skupin bylo prokázáno, že za nejrizikovější lze v současné době považovat ročníky narozené v 2. polovině 70. let i v 1. polovině 80. let.

Vůbec nejhorší je konstatování, že mnoho chorob a onemocnění kapavkou či syfilidou není ohlášeno.

„Ve snaze o utajení se pacient léčí sám, pokoutně a neprofesionálně. Je pozorována preventivní léčba prostitutek jejich manažery,“ uvádí se v odborném lékařském článku z roku 1998.

Jedná se nejčastěji o onemocnění kapavkou, která se léčí antibiotiky. Kapavka se snáze diagnostikuje u mužů, kteří při akutních potížích spíše vyhledají lékaře. U žen jsou příznaky méně výrazné, takže unikají léčení. Ženy se stávají zdrojem onemocnění pro své sexuální partnery. Pohlavně přenosná onemocnění patří do péče odborníků – venerologů.

Českobudějovické listy, 25.1.2002

Ohodnoťte tento článek!