Počet stížností na lékaře roste

„Množství stížností v posledních letech skutečně v okrese narůstá, ale tento trend je obdobný v celé republice. Příčina je jednoznačná: lepší právní vědomí občanů…

Množství lidí nespokojených s lékařskou péči se zvyšuje a podle odborníků ještě poroste. Je to snad tím, že by se úroveň zdravotnictví zhoršovala? Nejen o tom jsme hovořili s předsedou revizní komise České lékařské komory v Táboře MUDr. Pavlem Pastuchou:

Táborsko – „Množství stížností v posledních letech skutečně v okrese narůstá, ale tento trend je obdobný v celé republice, obzvláště tam, kde je větší koncetrace městského obyvatelstva. Příčina je jednoznačná: lepší právní vědomí občanů. To, že vidí ve svém konání smysl, je pozitivním důkazem demokracie.“

Které kontrolní orgány v rámci okresu působí?

„Revizní komise a čestná rada. Revizní komise je orgánem, který případ vyšetřuje, sbírá podklady pro jeho objasnění, vyjádření, odborné posudky. Pokud uzná, že při léčbě došlo k pochybení, případ předává čestné radě. Ta funguje na způsob soudu, to znamená, že vyřkne ortel. Pokud se nám zdá, že věc lze vysvětlit pohovorem, existuje institut smírčího řízení, jehož výsledkem je stažení stížnosti. Loni se to stalo jednou.“

Kolik stížností jste loni přijali?

„Vloni jich bylo dvanáct, což je tak o jednu až dvě více než o rok dříve. Letos zatím máme tři.“

Zřejmě se objevují i případy, kdy pacient zemře a příbuzní z jeho smrti viní lékaře . . .

„Asi v pěti z dvanácti případů šlo skutečně o úmrtí pacienta v táborské nemocnici. Ani jednou ale revizní komise neprokázala pochybení v péči – v případě úmrtí pacienta se pořizuje znalecký posudek, na jehož vypsání je zřízena vědecká rada složená z předních odborníků z vyšších pracovišť. Osobně mám pocit, že mnozí lidé do medicíny vkládají přílišné očekávání. Například akutní břišní příhody se často špatně poznávají, někdy přijdou nemocní pozdě . . . Medicína má své hranice.“

Dokončení na str. 18 )

(Dokončení ze str. 17)

Byla nějaká stížnost vloni uznána jako oprávněná?

„Jedna. Revizní komise vypracovala disciplinární žalobu a případ předala čestné radě. Ta rozhodla o potrestání lékaře.“

Můžete případ přiblížit?

„Praktický lékař pro dospělé v podstatě odmítl jet k pacientovi, který náhle upadl do bezvědomí, a doporučil, aby příbuzní zavolali záchrannou službu. Revizní komise konstatovala, že byť by byl na místě jen o několik minut dříve, šance pacienta na přežití by se zvýšila.“

Jaký trest lékař dostal?

„Na okresní úrovni je maximálním trestem pokuta dvacet tisíc korun.“

Pokud se vám případ zdá závažný, můžete ho postoupit dál?

„Lze jej předat čestné radě na státní úrovni, která může i odejmout licenci. K tomu zatím v Táboře nedošlo.“

Jak by měl postupovat člověk, který se nějakým způsobem cítí být lékařem poškozen?

„Může podat trestní oznámení, nebo zaslat stížnost na referát zdravotnictví okresního úřadu, nebo přímo okresnímu sdružení lékařské komory sídlícímu v táborské nemocnici.“

Jak dlouho vyřízení stížnosti trvá?

„Přibližně půl roku. Není-li občan spokojen, může se odvolat k vyšším orgánům. Loni se tak stalo v jednom případě, který, pokud vím, ještě neskončil.“

Jsou některé kritiky bezpředmětné?

„Ano, například v jedné stížnosti se objevilo, že pacientka, která zemřela, měla v úmrtním listu napsáno úplavice. Příbuzní tvrdili, že žádný průjem neměla. Jenže v úmrtním listě bylo napsáno úplavice cukrová, tedy cukrovka . . . V takovém případě jsou stížnosti zbytečné a před jejich podáním by nebylo na škodu poradit se například se svým praktickým lékařem.“

Zaznamenali jste, že by si občané stěžovali jen na nevhodné chování personálu?

„Takové problémy se objevují, ale pacienti většinou uvádějí i nějaké poškození na zdraví. Možná je na vině opět porucha komunikace mezi nemocnými, jejich příbuznými a personálem nemocnice. Mnohé věci bylo možné vysvětlit na místě.“

Nemyslíte, že mezi lidmi panuje pocit, že nemá cenu si stěžovat, prože žádný lékař nezradí svého kolegu?

„Domnívám se, že kdyby lidé skutečně věřili v bílou mafii, při rostoucí úrovni zdravotní péče by se asi nezvyšoval počet stížností. To, že se stížnosti řeší, je pro lékaře určitou zpětnou vazbou. Kdyby nad námi žádný Damoklův meč nevisel, mohli bychom spadnout do stereotypu. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale většina lékařů se snaží dělat svou práci co nejlépe.“

JANA HEŘMÁNKOVÁ, Táborské listy, 29.3.2002

Ohodnoťte tento článek!