Poctiví lékaři se bát nemusí

Lékař nemůže vždy posoudit, zda dotyčný je schopen pracovat a je závislý na tom, co mu o svém zdravotním stavu pacient řekne. Nemyslím si, že mezi pacienty by bylo hodně simulantů. Lékař ale musí být obezřetný…

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ BOHUMIL FIŠER ŘEKL PRÁVU:

* Sdružení praktických lékařů si na vás stěžuje, že jste nezasáhl při přípravě novely trestního zákona a neupozornil, že může poškodit lékaře.

Kdyby praktičtí lékaři chtěli, mohli za mnou přijít, já bych je přijal a mohli jsme o každé větě diskutovat. Novela trestního zákona je v gesci ministerstva vnitra. Ve své podstatě ale tato novela nic špatného nepřináší.

* Ani to, že lékař může jít do vězení za nepravdivou neschopenku?

Bát se trestního postihu musí ten, kdo nedodržuje právní řád. Kdo vystaví za úplatu nebo protislužbu nepravdivou neschopenku, je odpovědný za svůj čin a musí nést důsledky, včetně trestního postihu. Lékař je občan jako kdokoli jiný, a kdo spáchá trestný čin v kterémkoli oboru, musí nést důsledky. Chci zdůraznit, že poctivý lékař, a těch je 99,9 procenta, se v žádném případě nemusí novely obávat. Ta je namířena proti těm, kteří si naopak takto nepoctivě přivydělávají.

* Jenže lékař přece mnohdy nerozpozná, zda pacient simuluje nebo mluví pravdu.

Máte pravdu. Lékař nemůže vždy posoudit, zda dotyčný je schopen pracovat a je závislý na tom, co mu o svém zdravotním stavu pacient řekne. Nemyslím si, že mezi pacienty by bylo hodně simulantů. Lékař ale musí být obezřetný. Například při bolesti zad je jen málo způsobů, jak by mohl přesně diagnostikovat, že tomu tak je. Musí však vycházet z celkového zdravotního stavu a povolání pacienta. Jestliže rozhodne, aby na týden zůstal doma a pacient simuluje, tak nemůže být lékař nikdy postižen. Protože rozhodl v dobré víře v čestnost pacientových slov.

* Chcete tím říct, že nemůže být za takovéto rozhodnutí postižen?

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování ze str. 1)

Ano, v tomto případě trestně postižen být nemůže. Jen když neschopenku vystaví neoprávněně za úplatu nebo protislužbu zdravému člověku.

* Nebudou se praktičtí lékaři bránit tím, že budou ordinovat – než stanoví diagnózu – více hlubších vyšetření a tím se zdravotnictví prodraží?

Nemyslím. Většina lékařů zná své pacienty. Mnozí je navštěvují léta a o zdravotním stavu mají naprosto přesnou představu. Jen v ojedinělých případech, tam, kde diagnóza jde po hraně, se rozhodují pro další vyšetření, anebo v případech, kdy zdravotní stav pacienta si to vysloveně žádá. Tak ale postupují i nyní. Opakuji: novela poctivým lékařům neuškodí. Ale ti, kteří už dnes byli zvyklí brát za neschopenku peníze, by své počínání měli přehodnotit.

* Jak se to bude prokazovat?

To bude záležitost orgánů činných v trestním řízení.

* Neobáváte se, že místo toho, aby lékař léčil pacienty, bude lítat na policii k výslechům?

I to se může stát. Ale bude to jen v ojedinělých případech.

Václav Pergl, Právo, 4.4.2002

Ohodnoťte tento článek!