Podbořany prodaly nemocnici Medicině

Areál nemocnice v Podbořanech koupí za 13,9 miliónu korun společnost Medicina s.r.o. Ta je současným uživatelem a nájemcem nemovitostí. Do majetko-právních vztahů má co mluvit i FNM…

Podbořany – Areál nemocnice v Podbořanech koupí za 13,9 miliónu korun společnost Medicina s.r.o. Ta je současným uživatelem a nájemcem nemovitostí. Do majetko-právních vztahů má co mluvit i Fond národního majetku, který ale proti odprodeji nic nenamítl. Od pragmatického rozhodnutí ze středečního zasedání zastupitelstva se očekává zachování zdravotnických služeb a současně i příliv prostředků do městské pokladny, respektive šance realizovat nákladné investiční akce.

Před prázdninami se přitom rozhořela velká diskuze, týkající se právě využití areálu. O nemocnici, respektive objekt interny začala usilovat společnost Rexon. S jakým úsilím se pustila do boje, s takovým její zájem záhy klesl na bod mrazu. Podle našich informací Rexon ztratil o podbořanskou internu zájem a svůj záměr uskuteční jinde.

Medicina projevila zájem odkoupit budovy za 50% odhadní ceny a pozemky za 100 Kč/m s tím, že do konce roku 2002 uhradí 9 miliónů korun a v příštím roce zbytek. „Rada města doporučuje prodej budov sloužících přímo ke zdravotnické činnosti za 50%, ostatní za odhad, pozemky pak za sto korun za metr čtverečný. Takto stanovená cena činí 13,885 miliónu korun,“ uvedl starosta Josef Čerňanský.

Medicina k úhradě peněz využije vlastní prostředky plus úvěr. „Pokud vše půjde podle předpokladů, zaplatíme prvních devět miliónů do konce října,“ přislíbil MUDr. Vaňata zastupitelům. V takovém případě by vše hrálo do karet investičním plánům radnice.

V diskuzi se potvrdilo to, co se v minulosti říkalo zatím jen v zákulisí. Totiž že Medicina ve srovnání s Rexonem může nabídnout určitou jistotu. Za několik let svého působení v nemocnici si o ní na městě vytvořili názor, který středeční jednání poslaneckého sboru jedině podtrhlo. Zaznělo tam totiž přímé vyjádření důvěry v souvislosti se zachováním zdravotnictví. „Je pro mě zárukou,“ věří Josef Čerňanský. V tom se radnice s Medicinou shodnou, ovšem realita let příštích může vypadat odlišně. Pokud se totiž v budoucnu rozhodne nejsilnější zdravotní pojišťovna VZP neuzavřít se společností smlouvu, ztroskotá veškerá důvěra na objektivních důvodech, respektive nerentabilnosti podnikání ve zdravotnictví. Radnici a obcím Podbořanska se už v úvodu 90. let podařilo nemocnici zachránit, úspěch se však nemusí opakovat.

Zatím je smlouva s pojišťovacím ústavem podepsána a zaručuje Medicině existenci do roku 2006. Ohrožení v podobě Rexonu už je také pryč. Jednatel Mediciny MUDr. Pavel Vaňata na červnovém zasedání deklaroval, že pokud se interna přiklepne konkurenci, projeví se to v přímém ohrožení Mediciny a jejím pozvolném, leč skoro jistém zániku. Interna s pokoji pro pacienty a ambulancemi je totiž nejefektivnějším objektem v celé nemocnici.

V nemocnici jsou nyní lůžka následné péče, ambulance, činnost tu vyvíjejí specializovaná pracoviště. „Když se někomu v této části něco stane, nejedeme do Žatce, ale spěcháme na pohotovost do podbořanské nemocnice,“ zdůrazňuje potřebnost v akutních případech zastupitel Josef Voleský.

Pacienti v lůžkových částech se z 60% rekrutují z pražských nemocnic, ve značné míře trpí nádorovými chorobami. Vzhledem k charakteru skladby nemocných Pavel Vaňata prohlásil, že vývoj areálu se bude ubírat k lázeňsko-rehabilitačnímu prostředí.

ALEŠ KASSAL, Deník Lučan, 13.9.2002

Ohodnoťte tento článek!