Podle ředitele nemocnice je situace pro plánování nejasná

Souvisí to se změnou majitele, kdy zřizovatelem již nebude Okresní úřad Vsetín, ale Krajský úřad Zlínského kraje. Tím je dáno, že jedinou jistotou budou peníze z plateb za poskytnutou zdravotní péči…

Vsetínská nemocnice poskytuje zdravotnickou péči občanům nejen z okresu Vsetín. Ředitele tohoto zařízení Martina Metelky jsme se zeptali na stav, v jakém se nemocnice nachází, a na investiční plány do budoucna.

V jakém technickém stavu jsou budovy vsetínské nemocnice v porovnání s budovami okolních zdravotnických zařízení?

Jak je na tom vsetínská nemocnice i z hlediska vybavení zdravotnickou technikou a komfortu, který pacientům nabízí? Okresní nemocnice Vsetín funguje v několika budovách různého stáří. Jejich stav je závislý na době, po kterou se v těchto objektech pracuje, a na tom, jak jsou opotřebované. Některé objekty – jako například pavilon operačních oborů – jsou po celkové rekonstrukci nebo po částečné opravě. Jiné si v nejbližší době vyžádají větší zásahy. Například objekt infekčního oddělení má zpracován energetický audit, jehož výsledek je alarmující. Na tomto stavu závisí také pobytový komfort našich pacientů. Spíše než o komfort bojujeme o dosažení odpovídajícího a obvyklého standardu. Rozhodně mohu říci, že náklady na údržbu a opravy spotřebují významnou část finančních prostředků, které máme k dispozici. Situace v jiných nemocnicích bude zřejmě obdobná. Co se týká vybavení zdravotnickou technikou, je možné konstatovat, že máme špičková zařízení, mezi něž patří CT, ultrazvuky, laparoskopy, endoskopy a další. Na druhé straně potřebujeme obnovit starší přístroje například na očním oddělení a interně.

Kolik bylo v uplynulých letech investováno do výše uvedeného?

Můžete tyto investiční akce konkretizovat? Záleží na tom, v jak dlouhém časovém období. V loňském roce jsme investovali do budov a zařízení 34,657 milionu korun. Z této částky jsme státní dotaci 9,2 milionu korun poskytli na odstranění havarijního stavu stravovacího provozu, 6,33 milionu na ultrazvukové přístroje, 4,55 milionu na CT a 1,35 milionu korun na hemodialyzační monitory.

Jaké jsou investiční plány na příští období? Kolik prostředků potřebujete na jejich splnění a kolik financí máte již přislíbeno?

Investiční plány pro rok 2003 vycházejí z dlouhodobé koncepce udržení provozuschopnosti Okresní nemocnice Vsetín. Potřeba pro rok 2003 je vyčíslena na asi sto milionů korun. Současná situace je pro plánování investic na příští rok nejasná. Souvisí to se změnou majitele, kdy zřizovatelem již nebude Okresní úřad Vsetín, ale Krajský úřad Zlínského kraje. Tím je dáno, že jedinou jistotou budou peníze z plateb za poskytnutou zdravotní péči. Podle toho budeme řídit výši investic do vybavení nemocnice.

Které investiční akce pro vás budou prioritní v případě, že nedostanete finanční prostředky na uskutečnění všech záměrů?

Ty investice, které budou souviset se zajištěním kvalitní zdravotní péče, ale samozřejmě jen do výše našich možností.

Michal Horský, Zlínské noviny, 6.9.2002

Ohodnoťte tento článek!