Podle většiny právníků oddlužení pojišťoven už nic nebrání

Oddlužení zdravotních pojišťoven, které před dvěma týdny odsouhlasil vládní kabinet, po právní stránce nic nebrání. Potvrdil to advokát Roman Kozel. Shodl se tak s ministrem spravedlnosti Jaroslavem Burešem…

jehož stanovisko k problému převážilo nad názorem právníků z legislativního útvaru vlády. Ti naopak oddlužení pojišťoven ve spolupráci s Konsolidační bankou (KoB) místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému nedoporučovali. Také generální ředitel KoB Ladislav Řezníček potvrdil, že co právník, to jiný názor na věc.

Jádrem sporu byla odpověď na otázku, zda převod pohledávek za dlužníky v konkursu do Konsolidační banky je možný či nikoliv. Zatímco jedna část právníků tvrdila, že KoB nemůže pohledávky za dlužníky, jejichž majetek je v konkursu, převzít, druhá tvrdila pravý opak. Vláda přitom do programu oddlužení vybrala jen ty dlužníky, na něž byl vyhlášen konkurs, protože tyto pohledávky není možné zpochybnit.

Kozel vysvětlil, že nic nebrání tomu, aby se pohledávky převedly na KoB. Ten, na koho byly postoupeny, je však musí dál vymáhat. Stejného názoru jsou i mnozí právníci zastupující zdravotní pojišťovny, jako například advokátka Eva Šašková, zatupující pojišťovnu Metal Aliance. „Pohledávka za dlužníkem ztrácí prohlášením konkursu na dlužníka samozřejmě na ceně, a proto se tyto pohledávky „prodávají“ jen zcela výjimečně,“ dodává Šašková.

Řezníček potvrdil, že banka si udělala právní rozbor celého případu a s převodem pohledávek rovněž souhlasí. Banka údajně již několikrát pohledávky za dlužníky v konkursu prodávala a protistrana vybavená právníky nic nenamítala. Již dnes by tedy pět zdravotních pojišťoven mělo obdržet na své účty první část z celkových pět miliard, které vláda na tyto účely vyčlenila.

(dšt)

Ohodnoťte tento článek!