Podle WHO na světě chybí čtyři miliony lékařů a sester

Pro úspěšný postup proti nemocem a nákazám chybí na celém světě čtyři miliony lékařů, sester a školeného zdravotnického personálu, z toho 2,3 milionu jich chybí v nejchudších rozvojových zemích. Nejméně 1,3 miliardy lidí na světě nemá přístup ani k základní zdravotní péči…

Uvádí se to ve zprávě Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla zveřejněna při příležitosti dnešního Světového dne zdraví.

„Vážný nedostatek zdravotnického personálu existuje v 57 zemích, většinou rovníkové Afriky a indického subkontinentu,“ uvádí zpráva.

Děti v těchto zemích nemohou být očkovány, choroby jako AIDS, tuberkulóza a malárie léčeny. Nejvíce jsou v tomto směru postiženy Indonésie, Indie, Keňa, Tanzanie, Kongo a Peru.

Celosvětově pracuje ve zdravotnictví v současnosti na 60 milionů lidí, většina z nich ale v bohatých zemích. V rozvojových je jich málo a navíc jsou soustředěni ve velkých městech.

Chudé státy navíc často trpí odchodem lékařů a ošetřovatelů do zemí, kde si více vydělají. Některé země jako Ghana nebo Filipíny tento problém zesilují samy, protože část zdravotníků vzdělávají speciálně pro nasazení v zahraničí.

Nejpostiženější jsou země rovníkové Afriky, v nichž statisticky připadá jen 2,3 zdravotníka na 1000 obyvatel. Na Blízkém východě jsou to čtyři zdravotníci na 1000 obyvatel, v jihovýchodní Asii 4,3 a v západním Tichomoří 5,8.

Naproti tomu v Evropě je 18,9 zdravotníka na 1000 obyvatel a na americkém kontinentu dokonce 24.

Navíc hrozí, že v příštích deseti až 15 letech se bude situace spíše zhoršovat a nůžky mezi rozvojovým a vyspělým světem se budou rozevírat.

Porodní boom a urbanizace v rozvojových zemích dále snižuje poměr zdravotníků na obyvatele, zatímco stárnutí obyvatelstva v bohatých zemích zvýší poptávku po zdravotnících a bude je zřejmě přetahovat z rozvojových zemí.

Světový den zdraví se slaví od roku 1950 vždy 7. dubna jako připomínka dne, kdy v roce 1948 WHO jako jedna z odborných organizací OSN zahájila činnost.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!