Pohanka jedním z lidí Péťova gangu?

Titulní obrázek

Část záznamu rozhovoru Ladislava Péti s Alešem Vébrem, člověkem nasazeným prostřednictvím vydíraného architekta Řičáře. Oba, Vébr i Řičář v té době již spolupracovali s TV Nova. Setkání se konalo v čínské restauraci na pražském Opatově…

(Reportáž pod názvem Hráči odvysílala televize Nova v pořadu Na vlastní oči 18.10.)

O Věře Jourové (bývalé náměstkyni ministra pro místní rozvoj) se ve skupině bavili velmi často. I ona měla dostat úplatek 2 miliony Kč. Agent Vébr měl však jiný úkol. Měl zjistit další důležité kontakty a kšefty starosti Péti a potažmo celé vykutálené partičky.

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

Pro mě tady v parlamentu bude stávající náměstek ministra zdravotnictví, to je Brňák. Ten je na pátým místě v Brně. Ten bude zvolenej. To je člověk, kterýho jako….

Aleš Vébr:

To je kterej, teď si nevybavuju?

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

Pohanka.

Doktor Michal Pohanka byl náměstkem ministra zdravotnictví. Dnes je skutečně v Parlamentu. Ladislav Péťa jej považuje za hráče.

Aleš Vébr:

Ten dělal, počkejte. Dělal dřív Sv. Annu, nebo co dělal dřív?

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

Předtím dělal náměstka Fischerovi?

Aleš Vébr:

Sv. Anna je velmi zajímavá věc, pane inženýre.

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

Já su jen Péťa.

Aleš Vébr:

A bude teda, pane Péťo. Svatá Anna, bude velmi zajímavá věc, to mi věřte.

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

Vždyť u toho stojí, ne. A zblízka.

Chlubí se Ladislav Péťa? Rozparádily ho snad čínské nudličky natolik, že si vymýšlí. Výstavba Výzkumného ústavu a kardiocentra při brněnské nemocnici svaté Anny je totiž jeden z nejprestižnějších, ale hlavně nejdražších projektů v zemi, který má být placený z dotací. Jde o 2 miliardy Kč.

Měl nějaký reálný vliv na tenhle ten projekt pan Pohanka?

Bohuslav Sobotka, bývalý ministr financí:

Pan Pohanka je bývalým ředitelem Fakultní nemocnice U svaté Anny. Tento projekt by měl být realizován na půdě této fakultní nemocnice brněnské a pan Pohanka jako bývalý ředitel se angažoval při prosazování tohoto projektu.

Máte nějaké racionální vysvětlení, proč by se v tomhle tom projektu angažoval starosta Péťa s panem Doleželem?

Bohuslav Sobotka, bývalý ministr financí:

Musím říci, že já jsem na tato dvě jména v souvislosti s přípravou projektu, s debatou o něm, která byla hodně odbornou debatou, tak na tato dvě jména jsem v žádné souvislosti nenarazil a nevidím vůbec žádnou spojitost těchto jmen, těchto lidí s projektem této kategorie, tohoto typu. Tohle by měl být významný mezinárodní projekt, na kterém by se měly podílet významné vědecké kapacity ze Spojených států.

Aleš Vébr:

Čili, to umíte udělat sám, svatou Annu?

Ladislav Péťa, starosta obce Budišov:

No tak, když bude potřeba píchnout, tak řeknu, tady v Praze. Ale v současný chvíli jsem přesvědčenej, že o tem vím dost. A právě sázím na toho Pohanku, kterej to rozjel a teď tomu dal „forsáž“, jako náměstek. Tam se otočí spousta peněz.

Aleš Vébr:

Právě.

Hovoří asistent poslance Michala Pohanky:

Já jsem vám chtěl říct jednu věc. Pan poslanec dneska se doléčí a bude zítra v Praze a spojí se s vámi. Dobře, dobře. Čili, mohu počítat s tím, že se mi zítra ozve teda?

Hovoří asistent poslance Michala Pohanky: Zítra se vám ozve, on měl přes víkend nějakou virózu, takže ještě dneska se doléčí, nicméně zítra pojede do Prahy a spojí se s vámi.

Nespojil. Vzkázal, že je mu stále ouvej, a že nemůže ani přijet, ani mluvit. A doktor poslanec Pohanka jistě ví, proč, je přeci lékař. Jeho bolístka jistě se starostou Péťou a Zdeňkem Doleželem nesouvisí. Jeho role ve výstavbě kardiocentra U svaté Anny je jistě nezanedbatelná. Proč se ale v této věci stýká se starostou Péťou a Zdeňkem Doleželem, nevíme. Třeba to vysvětlí, až se vystoná. Pojďme se ale vrátit k původnímu příběhu. Celý podvod je založen na nadhodnocení rekonstrukce zámku v Budišově. Mělo by jít přibližně o 30 milionů Kč, a ty by měly sloužit právě na úplatky. Uplácení totiž je jen prostředkem k získání dotace, o kterou jde ve skutečnosti. Právě v navýšení viděl problém autor původního projektu, inženýr architekt Marek Řičář.

Nova

Celou reportáž Hráči můžete shlédnout v archivu TV Nova.

Pohanka jedním z lidí Péťova gangu?
Ohodnoťte tento článek!