Pohotovost? Jednání nekončí

jednání

Pardubický kraj změnil systém lékařské služby první pomoci, a to při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti lékařské péče.

Pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských nemocnicích současný způsob poskytování lékařské služby první pomoci. K úpravě současného systému vedly kraj dlouho diskutovaná nejednotnost, finanční náročnost a nedostatečné personální zajištění. Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé personální

problémy se zajištěním pohotovostní služby. O tom podle kraje svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské nemocnice Libora Vylíčila s praktickými lékaři.

Přechodné období

Zajištění pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné období je služba zajištěna ve třech ambulancích v odlehlých či horských oblastech kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování podílejí místní samosprávy.

První dva měsíce roku budou lékaři sloužit pohotovost o víkendech. V sobotu bude podle ředitele Litomyšlské nemocnice péče zajištěna na chirurgické ambulanci, v neděli na poliklinice. Vedení nemocnice navíc navrhne smlouvy praktickým lékařům a přesune se do budovy ředitelství. Ve všední dny bude pohotovost zatím jen na poliklinice ve Svitavách.

Ve Svitavách bude v prvních třech měsících roku provozována pohotovost Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. Ambulance pro dospělé zůstává na poliklinice. Ordinační doba v pracovních dnech je od 17 do 21 hodin. O víkendech a svátcích bude provoz zajištěn od osmi do sedmnácti hodin.

Litomyšlští radní mají podle starosty Michala Kortyše zájem o pohotovost ve městě. „Nabídli jsme pomoc při řešení místa služby pohotovosti v jeho vybavení,“ sdělil Michal Kortyš.

„Systém lékařské služby první pomoci se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních ambulantních služeb,“ uvedla krajská radní Markéta Tauberová.

„Pacienti již budou mít zcela jasnou představu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odborné zázemí příslušného oddělení. V dosahu jsou také ústavní lékárny,“ dodala Tauberová.

Ohodnoťte tento článek!