Pojištěnci mají nárok na neodkladnou péči

Prvního července 2000 nabyla platnosti smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou a Chorvatskou republikou. Od 26. dubna letošního roku je v platnosti i Správní ujednání k jejímu provádění. Z mezistátní smlouvy vyplývá především…

Jedete na dovolenou? Pokud ano, měli byste vědět, že 1. července 2000 nabyla platnosti smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou a Chorvatskou republikou. Od 26. dubna letošního roku je v platnosti i Správní ujednání k jejímu provádění. Z mezistátní smlouvy vyplývá především to, že při cestě do Chorvatska mají pojištěnci českého veřejného zdravotního pojištění nárok na péči nutnou a neodkladnou, jejíž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a nelze ji odložit do doby návratu do České republiky. Smlouva nekryje transport zpět na území ČR, ani spoluúčast v režimu chorvatského zdravotního pojištění, do kterého český občan vstupuje, například finanční podíl na lékařských ošetřeních (RTG, EKG), na výdeji léků i nemocničním ošetření. Do Chorvatska, (podobně jako například do Rakouska), by měli čeští pojištěnci podle citované smlouvy odjíždět vybaveni příslušným řádně vyplněným formulářem, který získají ve své zdravotní pojišťovně. Ten by měl člověk odevzdat k registraci na pobočce Chorvatského ústavu nemocenského pojištění Horvatski Zavod Za Zdravstveno Osigurjane (HZZO). Výměnou obdrží Osvědčení o domáhání se věcných plnění ve zdravotnických zařízeních (Bolesnicki list) a dozví se adresy smluvních zařízení a lékařů v okolí. Pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR doporučují našim občanům směřujícím nejen do Chorvatska, ale i do dalších zemí, s nimiž má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení (Rakousko, Lucembursko, Chorvatsko) o poskytování a úhradě zdravotní péče (Slovenská republika) nebo o bezplatném poskytování zdravotní péče (Bulharsko, Republika Makedonie, Irák, Kuba, Kypr, Maďarsko, Polsko, Řecko, Velká Británie), aby pro svůj klid před výjezdem uzavřeli smlouvu o cestovním zdravotním pojištění. To významným způsobem rozšiřuje garance nad rámec mezistátních ujednání. Zdravotní péče jim bude poskytnuta bezplatně, protože za její úhradu ručí zdravotnickému zařízení pojišťovna. V případě potřeby se o ně postará asistenční služba, která pracuje v nepřetržitém provozu. Výhodou je, že klienti mohou komunikovat v mateřském jazyce. Služba zajistí výběr zdravotnického zařízení, dopravu i další náležitosti související s řešením situace v okamžiku onemocnění nebo úrazu.

JIŘÍ BUREŠ, Kolínský deník, 29.7.2002

Ohodnoťte tento článek!