Přejít na obsah

Pojištění profesní odpovědnosti lékařů nabývá na významu

zpět
4.1.2016
lékař, praktik, měření tlaku, hypertenze, ordinace
zvětšitlékař, praktik, měření tlaku, hypertenze, ordinaceZdroj: Shutterstock

lékař, praktik, měření tlaku, hypertenze, ordinace | Zdroj: Shutterstock

 

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník, který posílil postavení pacienta při žádosti o náhradu škody za újmu utrpěnou při poskytování lékařské péče. Největší změnou je výše nároku na odškodnění, která se začíná přibližovat západní Evropě.

Význam a aktuálnost pojištění profesní odpovědnosti lékařů (PPOL) stoupá. PPOL funguje jako ochrana lékaře před, v některých případech i existenční, finanční újmou, přičemž vzrostl od minulého roku v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Ten dává poškozenému větší možnosti při odškodnění za újmu, která mu byla způsobena.

Pacienti uplatňují svá práva

Mezi českými pacienty nebylo do nedávna zvykem říci si o odškodné v případech, kdy jim při poskytnutí lékařské péče byla způsobena újma, a vstoupit tak do sporu s lékařem či nemocnicí. Jiná je situace v západní Evropě, kde si pacienti častěji nárokují náhradu újmy. „Můžeme pozorovat významný nárůst míry uplatnění nároku poškozeného v ČR, a to především v posledních dvou letech v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nejzásadnější změnou, kterou přinesl, je výše nároku na odškodnění. Ta se začíná přibližovat tomu, co jsme doposud viděli v západní Evropě. V některých případech dokonce náš občanský zákoník chrání pacienta více než například německá legislativa,“ říká Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP.

Stěžejním právním předpisem je zde zákon č. 89/2012 Sb., známý jako nový občanský zákoník. Právo pacienta na lékařskou péči na úrovni odpovídající nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání je zakotveno i v Listině základních práv a svobod nebo v zákonu o zdravotních službách. Nový občanský zákoník řeší nejenom otázku odpovědnosti za způsobenou újmu a její náhradu, ale také pojištění samotné. Trestní zákoník pak umožňuje proti žalované straně (lékaři), zahájit trestněprávní řízení. To však zpravidla náhradu újmy nezahrnuje a poškozený musí vstoupit do občanskoprávního řízení.
Co se týče vyplácení náhrady škody, pojišťovna se vždy snaží o dohodu mezi lékařem a pacientem. Případ lze uzavřít smírem a rychleji. Většina případů však končí u soudu. Ten na základě znaleckých posudků a svědectví rozhoduje o povinnosti nahradit způsobenou újmu, zejména o její výši.
Pojištění profesní odpovědnosti

Co by měl lékař vědět, chce-li být účinně chráněn před možnou finanční újmou? „Lékař by si měl sjednat pojištění s dostatečným limitem plnění. Mnozí lékaři jsou pojištěni na limit 1 nebo 2 miliony korun, to však nezřídka na krytí škody nestačí. My doporučujeme minimální limit 10 milionů korun a více. Další důležitou položkou je tzv. nemajetková újma při zásahu do práva na ochranu osobnosti, kterou ještě stále mnoho pojistek neobsahuje. Při přechodu z jedné pojišťovny do druhé je důležité se zaměřit na rozsah a délku retroaktivního krytí, aby nedošlo ze strany nového pojistitele k zamítnutí škody, která měla příčinu v minulosti, resp. před sjednáním smlouvy u nového pojistitele,“ vysvětluje Tomáš Urban, vedoucí oddělení pojištění podnikatelských rizik Pojišťovny VZP.

PVZP, jako dceřiná společnost VZP, nabízí lékařům kvalitní pojištění doplněné o právní servis. „Úspěchy zaznamenáváme na poli pojištění ambulancí díky novému produktu Smluvní lékař, který nabízí široký rozsah krytí s dostatečnými limity při zachování příznivé ceny,“ doplňuje Halina Trsková. V oblasti PPOL již PVZP uzavřela rámcové smlouvy se Sdružením soukromých gynekologů a Grémiem majitelů lékáren, do budoucna usiluje o rámcové smlouvy se všemi sdruženími lékařů v ČR a Českou lékařskou komorou.

Zdravotní pojištění cizinců

Aktuálně diskutovaným tématem je i zdravotní pojištění cizinců. Problémy vznikají jednak proto, že řada z nich nemá komerční pojištění, nebo to jejich nepokrývá daný zákrok. Bohužel i přes zdánlivou podobnost produktů jednotlivých pojišťoven mezi nimi existují obrovské rozdíly. Ty se projeví v momentě, kdy zdravotnické zařízení nárokuje úhradu péče za pacienta – cizince a pojišťovna ji odmítá zaplatit. Vzniká tak nepříjemná situace. Většina cizinců není schopna částky za ošetření uhradit. Vzniklý dluh tak jde většinou k tíži zdravotnickému zařízení.

„PVZP se jako lídr trhu snaží být pro cizince i zdravotnická zařízení partnerem, na kterého se mohou kdykoli obrátit. O tom svědčí především dvě skutečnosti – jako jediní nabízíme produkt Exclusive, ze kterého je bez výjimky hrazena veškerá péče za našeho klienta a také fakt, že máme více než 5 000 smluvních zdravotních zařízení po celé ČR. Pro cizince to znamená jistotu péče a pro lékaře jistotu, že jim jejich výkon bude ze strany PVZP právoplatně uhrazen,“ říká Robert Kareš, MBA, Ph.D., výkonný ředitel Pojišťovny VZP.


Komentovat článek: Pojištění profesní odpovědnosti lékařů nabývá…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné