Pojišťovna kontroluje kvalitu péče

Kontrola kvality péče v Klaudiánově nemocnici se koná několikrát za měsíc. Zdravotní pojišťovna Škoda ji sleduje společně s vedením nemocnice…

Mladá Boleslav – Vedení Klaudiánovy nemocnice spolupracuje se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (ZPŠ) při kontrolách kvality péče v nemocnici. Kontrol se zúčastňují pracovníci ZPŠ proto, že mají mezí svými klienty přes 70 procent všech obyvatel v regionu. Jako hlavní partner za nemocnici vystupuje vrchní sestra Jiřina Hlaváčková. „Při auditu kvality péče se postupuje podle jasně daných kritérií. Výsledky se zapisují do formuláře, který si sestavila ZPŠ sama, “ uvedla Hlaváčková. Audity se konají šestkrát za měsíc. Čtyřikrát určují místo kontroly zástupci ZPŠ, dvakrát vedení nemocnice. Samozřejmě si dopředu neřeknou, kam hodlají vyrazit. Sleduje se ambulantní i lůžková část nemocnice. Na ambulancích se kontroluje, zda jsou dodržovány ordinační hodiny, přítomnost či nepřítomnost personálu, fungující záchody nebo čistota na chodbách. „Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení je však délka objednací doby a potom konkrétní čekací doba na vyšetření, “ upozornila Hlaváčková. Při kontrole lůžkových oddělení se sledují orientační tabule, aby lidé věděli, kudy se kam dostanou, zda personální obsazení odpovídá nahlášeným údajům na konkrétní den, domácí řád, kvalita úklidu, podávání jídla a pití. „Důležitými kritérii jsou doba trvání příjmu od příchodu do nemocníce až na lůžko, která by neměla překročit dvě hodiny. Důraz pojišťovna klade na to, zda čekací doba na operaci není příliš dlouhá,“ řekla Hlaváčková. V 80 procentech případů by neměla překročit dva týdny. Déle se čeká zpravidla na oční a ortopedické operace. Zaměstnanci ZPŠ se také pacientů při auditu ptají, zda jsou spokojeni s péčí. Kvalita dosažené péče se vyjadřuje ve čtyřech stupních. „Vždy se nějaká chyba najde. V současnosti se v průměru pohybujeme na třetím stupni, téměř jsme dosáhli druhého stupně,“ konstatuje Hlaváčková. „S úrovní kontroly kvality péče v Klaudiánově nemocnici jsme spokojeni,“ řekla ředitelka zdravotního odboru ZPŠ Eliška Zajícova. „Musím přiznat, že díky tlaku ze strany ZPŠ se kvalita péče v naší nemocnici zvedla,“ konstatovala vrchní sestra Hlaváčková.

MICHAL ŠIMEK, Boleslavský deník, 6.12.2001

Ohodnoťte tento článek!