Pojišťovna vnitra odmítá nařčení týkající se výběrových řízení

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV) se ohradila proti informacím, podle nichž policie prošetřuje podezření ze závažné trestné činnosti. Podezření se týká mimo jiné výběrového řízení na obnovu vozového parku a na nákup budov…

Praha –

Mluvčí pojišťovny David Kopecký sdělil, že obnova vozového parku probíhá v souladu se schválenými investičními plány a byla předmětem veřejné zakázky.

Ministerstvo zdravotnictví provedlo v minulosti na základě anonymního

upozornění kontrolu využívání služebních vozů a neshledalo žádné závažné nedostatky.

Z dokumentace podle pojišťovny vyplývá, že v obchodní veřejné soutěži na pořízení objektu v Olomouci rozhodla o výběru nejvhodnější nabídka v souladu s platnou legislativou a doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

DÁLE ČTĚTE:
O pojišťovnu vnitra se zajímá policie

Na podnět jednoho z uchazečů výběr následně přezkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který stanovisko ZP MV potvrdil. Budova ředitelství v Praze nebyla doposud vybrána.

Podle pojišťovny nejsou v těchto obchodních veřejných soutěžích žádné

nesrovnalosti.

Na základě veřejné obchodní zakázky na zakoupení vitamínů pro dárce krve a pojištěnce ZP MV byla v roce 2003 uzavřena smlouva na základě výběru nejvhodnější nabídky v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek s firmou HC Food,s.r.o.

Tato firma se přihlásila i do letošního výběrového řízení, avšak pro nesplnění podmínek v zákonem stanoveném termínu byla ze soutěže vyloučena.

Případné nesrovnalosti nebo námitky jsou v rámci výběrového řízení podle zákona přezkoumány Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ZP MV ani v této otázce nenachází důvod k nařčení z nezákonných aktivit, uvedl Kopecký.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!