Pojišťovna VZP, a. s. uzavřela smlouvu se Sdružením soukromých gynekologů ČR

gynekologie, vyšetřovna, Reprofit,

Novým klientem Pojišťovny VZP, a. s., se stalo Sdružení soukromých gynekologů České republiky. Uzavřená smlouva zajišťuje možnost pojištění profesní odpovědnosti všem soukromým gynekologům zastupovaných sdružením.

„Pojištění profesní odpovědnosti poskytované Pojišťovnou VZP, a. s. pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR považujeme za kvalitní pojistný produkt. Věříme, že i jeho prostřednictvím přispějeme k dalšímu zkvalitnění péče o naše pacientky,“ řekl předseda výboru Sdružení soukromých gynekologů ČR MUDr. Vladimír Dvořák, Ph. D.

PVZP tak úspěšně pokračuje v naplnění svého cíle stát se významným partnerem v oblasti pojištění lékařů a zdravotnických zařízení. V poslední době pojistila například i společnost GML Health Care, s. r. o., která je významným distributorem zdravotnických přístrojů a spotřebního materiálu pro dialyzační střediska a speciálních roztoků pro citrátovou regionální antikoagulaci v Čechách a na Slovensku.

Pojišťovna VZP, a. s. je univerzální neživotní pojišťovna. Od roku 1994 byla součástí VZP ČR, po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 působí samostatně. Poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty. Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Ohodnoťte tento článek!