Pojišťovně dluží milióny

Okresní pobočka VZP v Trutnově zaznamenává nyní dlužné pohledávky ve výši asi 116 miliónů 800 tisíc korun. „V případě vymáhání nejprve dlužníka upomeneme, následuje zablokování účtu, návrh na prodej majetku a posledním krokem je vyhlášení konkursu,“ uvedl ředitel pobočky Milan Serbousek…

Východní Čechy – Podle ředitele Okresní pojišťovny VZP v Jičíně Petra Noska větší částky dluží právnické osoby než fyzické, u nich je však problémem vymáhání dluhu. Pokud jsou zaměstnaní, daří se to srážkou z platu, jestliže nepracují a nemají žádný majetek, je pohledávka prakticky nedobytná. V případě právnických osob používá pojišťovna všech legálních nástrojů k získání dlužné částky. Jsou subjekty, které se dostaly do těžkostí a snaží se dohodnout např. na splátkách. Jiní s nezaplacením kalkulují předem, k čemuž jim svým způsobem nahrává právní řád.

„Okresní pojišťovna VZP v Náchodě eviduje za dobu své činnosti nedovýběr pojistného ve výši překračující 97 miliónů korun. Z toho 68 procent tvoří neodvedené pojistné zaměstnavatelem a zbývající část připadá na samostatné plátce pojistného,“ vysvětlil ředitel Ivan Jetmar. Pojišťovna při vymáhání tohoto dluhu postupuje standardním způsobem daným zákonem. V rámci správního řízení uplatňuje platební výměry, kterých jenom v letošním roce bylo vydáno 148 v hodnotě takřka šest miliónů korun. Podle ředitele dochází jen zřídka k dobrovolné úhradě dluhů, a proto je většina případů postoupena soudu s návrhem na exekuci. Tento postup byl letos uplatněn u 111 dlužníků.

„Naší snahou je předejít exekucím a uzavřít smlouvu o postupném splácení dluhu,“ dodal ředitel. Pojišťovna se také připojuje ke konkurzním řízením, v nichž nyní uplatňuje pohledávky převyšující deset miliónů korun.

Od 1. července tohoto roku vstoupí v platnost novela zákona o všeobecném zdravotním pojištění, která dostatečně rozšiřuje možnost zveřejnit dlužné pojistné jak zaměstnavatele, tak i jednotlivého plátce.

„Připravujeme se k využití této možnosti, protože možné zveřejnění nepokládáme za bezvýznamný nástroj k úhradě dlužného pojistného,“ uzavřel ředitel VZP ČR OP Náchod Ivan Jetmar.

Pohledávky ze strany firem a samoplátců pojistného představují u svitavské pobočky VZP částku zhruba osmdesát miliónů korun.

„Zajistili jsme firmu, která je členem Českomoravské komoditní burzy a pomáhá řešit splácení pohledávek jednotlivým subjektům,“ konstatoval vedoucí odboru výběru a kontroly pojistného zdejší pobočky Jiří Šíša. Tato společnost zatím nabídla pomocnou ruku třem podnikům na Litomyšlsku. Vytipovány jsou další tři v Moravské Třebové. Největší pohledávkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Svitavách je šest miliónů korun od firmy, která má však dohodnut splátkový kalendář. Ten zatím dodržuje bez problémů. Dlužné částky od samoplátců představují částku osmnáct miliónů korun.

Hradecké noviny, 15.6.2001

Ohodnoťte tento článek!