Pojišťovny daly na péči loni v pololetí meziročně o 2,5 miliardy méně

graf, pokles

Zdravotní pojišťovny daly za péči loni v prvním pololetí meziročně o 2,5 miliardy korun méně. Klesly platby nemocnicím, za léky na recept a lázním, stouply za ambulantní péči, uvádí ministerstvo zdravotnictví ve zprávě pro vládu. Celkem stála péče ze základního fondu 107,82 miliardy, meziročně o 2,3 procenta méně. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala méně o 3,58 miliardy, zaměstnanecké pojišťovny vydaly víc o 1,08 miliardy.

Platby za lůžkovou péči klesly v první půlce roku meziročně na 54,56 miliardy korun, tedy o 1,21 miliardy. Za léky klesly na 18,02 miliardy korun, tedy o 0,65 miliardy. Platby ambulancím meziročně stouply na 29,25 miliardy korun, tedy o 0,14 miliardy.

Proti průměru výrazně nižší náklady byly na lázeňskou péči. Zatímco lůžkové péči klesly úhrady od pojišťoven meziročně o 2,2 procenta, lázním o 41,5 procenta. Příčinou byl nový indikační seznam, který omezil počty nemocí léčených na pojišťovny a zkrátil pobyt hrazený z pojištění.

V přepočtu na jednoho pojištěnce byly náklady na zdravotní služby v první půli loňského roku 10.361 korun. To o 243 korun meziročně méně.

Ministerstvo ve zprávě pro vládu napsalo, že porovnání vývoje hospodaření se záměry zdravotně pojistných plánů sedmi činných pojišťoven za rok 2013 „je značně složité“. Data jsou zkreslena mimořádnými zásahy státu – v roce 2012 to byl přesun zhruba šesti miliard z rezerv zaměstnaneckých pojišťoven do společného přerozdělení a v roce 2013 předsunutá platba, v níž stát poslal počátkem roku čtyři miliardy korun předem za své pojištěnce.

Ministerstvo dodalo, že bez těchto čtyř miliard by vývoj systému byl v prvním pololetí loňska „neuspokojivý. Naplno se dopad transakce projeví ve druhé půli roku, kdy musejí pojišťovny peníze vrátit. Ohrozí to hlavně VZP, která má vracet 2,5 miliardy – lze proto očekávat růst závazků po splatnosti, tedy prodloužení plateb. I proto vláda už schválila pro VZP půjčku ve dvou částkách celkem 1,7 miliardy korun, zbytek musí získat z efektivnějšího hospodaření.

Celkové příjmy systému v prvním pololetí 2013 byly 116,1 miliardy a meziročně klesly o 1,3 procenta. Celkové výdaje byly 114 miliard a meziročně klesly o 2,1 procenta. K 1. lednu 2013 bylo v systému hlášeno 10,4 milionu pojištěnců, z toho u VZP 6,1 milionu, tedy 58,5 procenta.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!