Pojišťovny jsou připraveny na jednodenní chirurgii

V rozhovoru s předsedou II. chirurgické kliniky FN Motol profesorem Pafkem v deníku Právo ze dne 30. července byl uveden názor, že zdravotní pojišťovny nejsou připraveny na zavedení jednodenní chirurgie a že takový přístup nepreferují. Opak je pravdou. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny rozhodně podporují uvedený způsob léčby ve všech případech, kdy to je ve prospěch pacienta. Překážku spíše vidíme v nejednotných názorech lékařských odborníků …

a v nepřipravenosti nemocnic uvedený způsob léčby smluvně dohodnout. Problém úhrad lůžkových zdravotnických zařízení je dán především dvěma faktory, a to je neřešení sítě nemocnic v ČR a zásahy státní správy do úhrad zdravotní péče pro nemocnice, které zvyšují neúměrně náklady bez návaznosti na efektivnost, nezbytnost provozu některých zdravotnických zařízení, případně snižování počtu lůžek. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou připraveny k jednání o podmínkách úhrad zdravotní péče. Otevře se tak prostor k efektivnější léčbě v návaznosti na následnou péči o pacienta. Úsporu pak lze využít při sjednání ceny za takové výkony.

JAROMÍR GAJDÁČEK, výkonný ředitel Svaz zdravotních pojišťoven, Právo, 8.8.2001

Ohodnoťte tento článek!