Pojišťovny navrhly lékařům kompromis

Ve sporu lékařů a pojišťoven o lepší ohodnocení lékařské práce nabídli včera zástupci všech pojišťoven kompromis. Navrhli České lékařské komoře možnost, aby se ve vybraném regionu ověřilo, zda po zvýšení ceny lékařské práce, jak požaduje komora, nebude omezeno poskytování zdravotní péče. Jde například o to, zda a jak se prodlouží čekací lhůty na operace…

„Od 1. července bychom na vytipovaném území vyzkoušeli, jak se změní chování lékařů,“ řekl výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Vyjádření prezidenta lékařské komory se nepodařilo získat.

Spor je o seznam lékařských výkonů a jeho úpravy jsou součástí 19 krátkodobých opatření, jimiž chce ministryně zdravotnictví stabilizovat zdravotnické finance.

Hospodářské noviny

MUDr. Tomáš Rozsíval

Obávám se, že tento systém jakéhosi objektivního srovnávacího pilotního

projektu na malém vzorku bude v jednom případě trpět statistickým problémem malých čísel, který nevypovídá o ničem právě proto, že je dělán na malém počtu respondentů. V druhém případě se mi nezdá pojem, že by lékaři méně léčili aby se tzv. vlezli do limitů. Lékaři nesmějí být omezeni jakýmikoliv limity, které jim brání v léčení lege artis, jinak jsou v rozporu se zákony! Je to asi něco podobného, jako bychom řekli, že žena musí být jen trochu těhotná a proto bychom jí měli poskytovat méně kvalifikované lékařské péče. A podobných, někdy i morbidních představ mne napadá hned několik. Je to zkrátka medicínský nonsens, contradictio in adiecto. Jiná je samozřejmě celá věc z pohledu ekonoma, ale i ten musí v prvé řadě hledět na to, aby nedošlo k poškození pacienta.

Ohodnoťte tento článek!