Pojišťovny, podělte se!

Titulní obrázek

Všechny zdravotní pojišťovny kromě té největší – VZP – budou během příštího roku převedeny na akciové společnosti. Tento záměr ministerstva zdravotnictví je dobře znám už delší dobu, ale nyní překvapil šéf resortu Tomáš Julínek nejen voliče, ale i některé koaliční partnery. Chce totiž zisk z prodeje pojišťoven rozdělit mezi klienty a každému věnovat 2500 korun. Nepůjde ovšem o žádné peníze na ruku.

ZDRAVOTNICTVÍ: Zisk z privatizace pojišťoven chce ministr Tomáš Julínek přerozdělit mezi pacienty

Všechny budou uloženy na takzvané individuální účty, které bude mít každý pojištěnec u svého ústavu. Tyto prostředky bude moci použít jen na úhradu zdravotní péče. Například na regulační poplatky, doplatky v lékárnách či za nadstandardní služby. Další peníze půjdou na individuální účty klientům podle toho, jak dokáže jejich pojišťovna hospodařit a jaký vykáže zisk. Každá bude muset takto přerozdělit celých 85 procent svého výdělku. Ministerstvo takto chce zajistit, aby výnosy z transformace pojišťoven byly předány občanům, ale zároveň zůstaly ve zdravotnictví.

ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Konkrétní způsob proplácení výdajů ze zdravotních účtů není zatím úplně jistý a zákonem nebude nijak určen. „Dovedu si představit přímou platbu pojišťovny poskytovateli provedenou z pověření pojištěnce stejně jako vydání specializované platební karty,“ plánuje náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň. Celý projekt by měl být zahájen už prvního ledna 2010. Zavádění karet je technicky i časově náročné, přesto zástupci pojišťoven považují termín zavedení účtů i karet za reálný. Za dva roky si tak zřejmě budeme moci v lékárně doplácet léky nebo pobyt v nemocnici přímo kartou od pojišťovny. „Už dnes mají u nás klienti své účty, do kterých mohou nahlédnout,“ připomíná Jaromír Gajdáček, ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Zavedení individuálních účtů, jak si představuje ministerstvo, je podle něj jen začátkem postupné elektronizace zdravotnictví, o které už nyní jednají různé meziresortní komise. Počítá však s tím, že reálně účty v budoucnu využijí především klienti, kteří si u pojišťovny sjednají typ pojištění s vyšší spoluúčastí. Tu pak budou moci platit právě ze svého zdravotního účtu. „Z opravdu dlouhodobého pohledu jsou osobní účty způsobem, jak otevřít cestu ke zdravotnímu spoření,“ je přesvědčen Hroboň.

JULÍNEK JAKO KOŽENÝ?

Největším kritikem transformace pojišťoven a celé zdravotní reformy je tradičně stínový ministr zdravotnictví za ČSSD David Rath. Na svém internetovém deníku Žhavý Dráth přirovnává ministra Julínka k Viktoru Koženému, který také během privatizace sliboval lidem jistotu desetinásobku. „ODS si nejspíše myslí, že když to zabralo už jednou, proč by to nemohlo zabrat znovu. Lidé uvidí deset tisíc, zatmí se jim před očima a s vidinou zisku nadšeně podpoří prodej zdravotních pojišťoven v aukci,“ glosuje Rath. Paradoxně jsou dnes pojišťovny ve velmi dobré kondici hlavně díky zavedení jeho restriktivní úhradové vyhlášky v roce 2006. Celkově nyní hospodaří s přebytkem a ministerstvo zdravotnictví očekává zisk z jejich prodeje kolem patnácti až dvaceti miliard korun. Privatizací chce Julínek dosáhnout větší konkurence mezi pojišťovnami, a tím docílit zlepšení jejich služeb. K tomu by měly pomoci právě individuální účty.

Anna Klepalová, Euro

Pojišťovny, podělte se!
Ohodnoťte tento článek!