Pojišťovny si mohou platit vymahače

Snaha zdravotních pojišťoven naplnit poloprázdné kasy vedla k tomu, že některé z nich už v minulosti začaly používat nejrůznější způsoby vymáhání pohledávek včetně spolupráce s externími firmami. Teprve od 1. července letošního roku přitom byla zákonem zrušena povinnost pojišťoven zachovávat mlčenlivost o dluzích na pojistném. Pojišťovny se hájí tím…

Od letošního července mohou zdravotní pojišťovny zveřejňovat své dlužníky. Mělo by to usnadnit vymahatelnost práva.

Snaha zdravotních pojišťoven naplnit poloprázdné kasy vedla k tomu, že některé z nich už v minulosti začaly používat nejrůznější způsoby vymáhání pohledávek včetně spolupráce s externími firmami. Teprve od 1. července letošního roku přitom byla zákonem zrušena povinnost pojišťoven zachovávat mlčenlivost o dluzích na pojistném. Pojišťovny se hájí tím, že vždy jednaly se souhlasem dlužníků. Nově uzákoněnou možnost oficiálního zveřejnění považují pojišťovny především za šanci uplatnit morální tlak na neplatiče.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v současné době nespolupracuje s žádnou firmou, která by se zabývala klasickým vymáháním pohledávek, ale využívá trojstranné spolupráce mezi VZP, dlužníkem a další právnickou osobou. Ta po předchozí vzájemné dohodě mezi těmito subjekty smluvně pomáhá dlužníkovi realizovat jeho obchodní aktivity, například prodej zboží, a umožňuje tak zachovat jeho životaschopnost,“ uvedl Jiří Suttner z VZP. Do budoucna VZP ale nevylučuje možnost danou novelou zákona, a to spolupráci s firmou, která by se zabývala vymáháním pohledávek.

„Možnost najmout si na vymáhání dluhů další firmy umožňoval i předchozí zákon. Děláme to již tři roky a získali jsme díky tomu ročně jedno procento z obratu, to je něco okolo 20 miliónů korun,“ uvedl Vladimír Kothera z pojišťovny Metal – Aliance. Na dotaz, kdo platil náklady spojené s vymáháním, vysvětlil Kothera, že ty platili vždy dlužníci. „Vstupovali však do takového programu dobrovolně a rádi,“ zdůraznil.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna vymáhá dluhy prostřednictvím svého právního odboru. „Chceme ale posoudit, zda by se nám nevyplatilo najmout si na vymáhání dluhů firmu,“ řekla našemu listu vedoucí odboru výběru pojistného Hutnické zaměstnanecké pojišťovny Růžena Schmidková.

Pohledávky VZP na pojistném dosahují podle Suttnera 6,5 miliardy korun a přibližně stejnou částku činí sankce – penále, pokuty a přirážky k pojistnému. Hutnické zaměstnanecké pojišťovně podle Růženy Schmidkové dlužili plátci pojistného v březnu 466 miliard korun. Jak dodala Schmidková, v této částce není zatím obsažena pomoc od Konsolidační banky. Pojišťovně Metal – Alianci, která jako jediná nedostala od státu žádnou finanční pomoc, dluží podniky na zdravotním pojištění 270 miliónů.

Dagmar Šístková, Hospodářské noviny, 25.7.2001

Ohodnoťte tento článek!