Pojišťovny versus neplatiči

Zdravotní pojišťovny se potýkají s neplatiči. Právní řád umožňuje, aby bylo dlužné zdravotní pojištění vymáháno například exekucí. Neplatičů zdravotního pojištění…

Východní Čechy – stále přibývá. Naši zpravodajové se zajímali, jak se situace ve východních Čechách.

Náchodská pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) má stejně jako mnoho dalších problémy s dlužníky. „Dluží nám desítky miliónů. Jedná se jak o podniky malé, tak i o ty větší,“ přiblížila situaci právní zástupkyně náchodské VZP Ivana Petříková.

Rychnovská pobočka VZP prý nemá tak veliké problémy s podniky, které neplatí. Největší procento dlužníků totiž představují fyzické osoby. Vymáhání peněz se děje soudní cestou. „Neplatiči to provedou tak šikovně, že nic nemají a není jim co vzít,“ doplnila Dostálková, podle které nyní ještě řeší až osm let staré případy.

Soudy, konkursy, penále

Přibližně 39 miliónů dlužily k 31. prosinci podnikatelské subjekty VZP v Trutnově. Osoby samostatně výdělečně činné neuhradily pojištění ve výši pěti miliónů korun. Penále činí neuvěřitelných 40 miliónů!

U jičínské VZP došlo ve srovnání s minulými roky ke zlepšení platební morálky.

„Důvody vidíme ve skutečnosti, že povinnost platit zdravotní pojištění trvá již deset roků. Samotná pojišťovna dokáže neplatiče zachytit dříve a tak rychleji dospět k nápravě,“ informovala Drahomíra Daňková, zástupce ředitele okresní pobočky VZP. Jsou i konkursní řízení.

„U trestních oznámení dochází většinou k úhradě jedné třetiny dluhu, čímž trestnost zaniká a výsledek konkursního řízení se odvíjí od výše zadluženosti. Většinou spíše umožní odpis pohledávky než její úhradu,“ dodala Daňková.

Dluh téměř 270 miliónů korun evidovala k letošnímu lednu hradecká VZP. Největším hříšníkem s 12 milióny 552 tisíc korun je a. s. Českomoravský průmysl kamene, jež je likvidaci. Druhou příčku „hitparády“ neplatičů si drží Firma Voseček – VOS, s.r.o., která nezaplatila 2 milióny 209 tisíc korun. Třetím je společnost Natura, která má dodat milión 764 tisíc korun. Jak řekl ředitel Pavel Pechánek, VZP své pohlédávky vymáhá především soudně, osvědčuje se i zveřejňování největších dlužníků. Ovšem stále je to málo.

Vymáhání se míjí účinkem

Svitavská VZP eviduje za svými dlužníky splatný dluh ve výši zhruba 70 miliónů korun. Největšími dlužníky jsou soukromý podnikatel František Renza z Lubné (více než milión korun), firma IM, s.r.o., ze Svitav nebo firma Olfin Trade Litomyšl. „Snažíme se vymoci co nejvíce peněz než dojde ke konkursnímu řízení,“ uvedla právnička svitavské pobočky VZP Jitka Velflová.

Pohledávky chrudimské pobočky VZP na pojistném a penále činí necelých osmdesát miliónů korun. „Tyto dluhy se nashromáždily od roku 1993,“ uvedl ředitel pobočky VZP František Culek.

Hradecké noviny, 18.3.2002

Ohodnoťte tento článek!