Pojišťovny vnucují nemocným horší léčbu

nemocnice, pokoj

Někteří pacienti s rakovinou prostaty se letos opět, podobně jako v několika případech vloni, marně domáhají nejmodernější formy léčby – robotické operace.

Některé zdravotní pojišťovny, jež zákrok hradí, už vyčerpaly limity pro počty robotických operací, takže se do konce roku nedostane na všechny nemocné s touto diagnózou. Jiné pojišťovny zase tento typ operace neplatí, protože ho považují za finančně příliš náročný.

„Aby získali robotický zákrok, muselo několik mých pacientů přestoupit od jedné velké zdravotní pojišťovny ke druhé,“ konstatuje chirurg z pražské Nemocnice Na Homolce Ivan Kolombo.

Robotická operace rakoviny prostaty má proti klasické zásadní přednosti, jsou po ní zachovány vitální funkce, jako schopnost udržení moči a erekce. Mnozí nemocní jsou proto s vidinou ošetření, které jim toto zaručí, ochotni i zanedbat své léčení.

„Jeden pacient zjistil, že jeho pojišťovna už v daném roce finance na robotickou operaci neuvolní a doporučuje pacientům klasický zákrok. Rozhodl se proto počkat s radikální léčbou na začátek dalšího roku, kdy se bude operace opět proplácet. Takové rozhodnutí nepovažuji za moudré,“ sdělil deníku E15 jiný lékař, jenž nechtěl uvést jméno.

Potíže se zaplacením robotické operace mají podle doktorů spíše pacienti menších pojišťoven. Ty odmítají, že by dostávaly pacienty do rizika, ale připouštějí, že mají ekonomické limity.

„Vzhledem k ceně této metody, jež mnohonásobně převyšuje cenu, kterou by pojišťovna zaplatila při použití standardní metody operace, se každý požadavek posuzuje individuálně. V úvahu se bere zdravotní stav pojištěnce, přínos zákroku na následnou kvalitu jeho života a rozsah kontraktu se zařízením, kde provádějí robotické operace,“ říká mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Pojišťovny vnucují nemocným horší léčbu
Ohodnoťte tento článek!