Pokus IZIP za 2 miliardy

Pavel Horák.

Přepis druhé části pořadu České televize Otázky Václava Moravce, jehož hosty byli Pavel Horák a Petr Nosek.

Václav MORAVEC, moderátor: Účet za 10 let? 2 miliardy korun. I to je účet za projekt elektronických zdravotních knížek IZIP. A podle všeho nejde o účet konečný. Správní rada největší pojišťovny v zemi, tedy VZP, dala na začátku týdne zelenou na ukončení projektu IZIP. Následující dny a týdny ukáží, jaký účet zaplatí klienti pojišťovny za konec sporného byznysu kolem elektronických zdravotních knížek a podle všeho můžou být ve hře nejen milionové částky. Politické zadání premiéra Petra Nečase a ministra zdravotnictví Leoše Hegera ukončit projekt IZIP, je podle všeho i hrou o konec Pavla Horáka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Marek ŠNAJDR, předseda Správní rady VZP /ODS/ /28. 5. 2012/: My jsme rozhodli o tom, aby projekt IZIP byl k tomu termínu poloviny roku zastaven.

Václav MORAVEC, moderátor: Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny tak vypoví firmě IZIP tři smlouvy. Na shromažďování dat, na vedení osobního účtu pojištěnce a na získávání klientů a jejich souhlasu s předáváním informací. Výpovědní lhůta je půlroční. Projekty Všeobecné zdravotní pojišťovny spojené se společností IZIP, tak mají skončit k 31. prosinci letošního roku.

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví /28. 5. 2012/: Ministerstvo přijalo s uspokojením tedy to z usnesení, které v podstatě definuje ukončení spolupráce s VZP s firmou IZIP.

Václav MORAVEC, moderátor: Správní rada největší zdravotní pojišťovny v zemi také uložila řediteli VZP Pavlu Horákovi, aby zpracoval analýzu využití informací ze systému IZIP. Pro ukončení spolupráce s firmou IZIP hlasovala až na tři výjimky celá správní rada pojišťovny. Hlasování se ovšem nezúčastnili členové správní rady za sociální demokracii. Obávají se totiž možné arbitráže. 49 % akcií IZIPu totiž vlastní švýcarská firma s neznámými vlastníky.

Jiří BĚHOUNEK, místopředseda Správní rady VZP /ČSSD/ /28. 5. 2012/: My na rozdíl od pana předsedy nemáme úplně vyjasněnu otázku arbitráže.

Václav MORAVEC, moderátor: Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák i ostatní členové správní rady tvrdí, že arbitráž kvůli elektronickým zdravotním knížkám a projektu IZIP České republice nehrozí. Připomeňme, že Všeobecná zdravotní pojišťovna utratila v posledních 10 letech za projekt IZIP 2 miliardy korun.

Pavel HORÁK, ředitel VZP /28. 5. 2012/: Říci, jestli už se ty 2 miliardy vrátily nebo ještě za tři měsíce, můžeme až po ukončení těch pilotních projektů.

Václav MORAVEC, moderátor: Pilotní projekty ve dvou krajích, které měly ukázat, zda se pokračování elektronických zdravotních knížek vyplatí, už nebudou mít na rozhodování o konci IZIPu žádný vliv. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavla Horáka nemohla pojišťovna na konec pilotních projektů čekat.

Pavel HORÁK, ředitel VZP /28. 5. 2012/: Mediální obraz IZIPu nás poškozuje.

Václav MORAVEC, moderátor: Kritici projektu elektronických zdravotních knížek vytýkají Všeobecné zdravotní pojišťovně, že ho nasmlouvala bez výběrového řízení. Navíc padají slova o vyvádění peněz z VZP. Podle sociálních demokratů by tato podezření měla prověřit parlamentní komise. Podle všeho i to, co se bude dít po odstoupení Všeobecné zdravotní pojišťovny od projektu elektronických zdravotních knížek IZIP, bude součástí politických her a sporů. Nejen o tom teď bude řeč v diskusi náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska, kterému přeji hezké dobré odpoledne do Nové Paky. Děkuji, že jste hostem Otázek.

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Příjemné odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor: A hostem v pražském studiu je ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. Vítejte i vy v České televizi.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Hezké odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor: Začněme u vás, pane náměstku Nosku v Nové Pace. Na základě kolika právních a ekonomických analýz ministerstvo zdravotnictví doporučilo svým zástupcům ve správní radě VZP hlasovat pro ukončení IZIPu?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Tak debata o ukončení IZIPu probíhala poměrně dlouhou dobu. Ty analýzy byly zpracovány již po tom, co došlo uvnitř za stát po volbách posledních, dá se říci, že ty analýzy všechny směřovaly k jedné záležitosti, a to v tom smyslu, že projekt takhle dneska nastaven nemůže přinést očekávané efekty, tudíž ten logický vývoj směřoval zaprvé k tomu, aby nejprve bylo možno vůbec tu smlouvu vypovědět, což se stalo na podzim minulého roku a na té poslední /nesrozumitelné/ došlo tedy k rozhodnutí o tom, že smlouva a smlouvy tedy mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a IZIPem budou ukončeny.

Václav MORAVEC, moderátor: Po vypovězení smluv společnosti IZIP zaplatí VZP této firmě, ve které má majoritu, přibližně 85 milionů korun za obhospodařovávání elektronických zdravotních knížek a portálu VZP do konce roku. Je to tak?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Je nutno vzít, že ta věc jsou výpovědní lhůty, které smlouvy končí až ke konci roku. To znamená plnění, které vyplývá z těchto smluv, bude tedy pokračovat až do konce roku.

Václav MORAVEC, moderátor: Berete ty dvě miliardy teď jako vyhozené peníze, po tom všem?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Tak to se těžko takto hodnotí. Jednoduše. V každém případě /nesrozumitelné/ v úvahu, že ty 2 miliardy zahrnují různé položky, to znamená položku na akvizici, položku platby lékařů za to, že dávali údaje do systému IZIP, dále na správu systému. Takže určitě je to neblahá zkušenost, ale netroufl bych si hodnotit to, že všechno bylo zmařeno.

Václav MORAVEC, moderátor: Ono podle generálního ředitele společnosti IZIP Jiřího Paška Všeobecná zdravotní pojišťovna vypovězením smluv firmě IZIP poruší smlouvu o nákupu majoritního balíku akcií IZIPu. Jiří Pašek k tomu pondělnímu rozhodnutí správní rady VZP v rozhovoru pro dnešní Otázky poznamenává:

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: To rozhodnutí správní rady toto komplikuje velice. Protože součástí dohod uzavřených mezi společnosti eHealth International a VZP byla dohoda o společném rozvoji projektu elektronických zdravotních knížek. To byla jedna z podmínek, které vedly k nominálnímu převodu 51 % akcií. Pokud dojde k ukončení smluvních vztahů a pokud nebude dále projekt elektronických zdravotních knížek rozvíjen, tak se akcie vrátí společnosti eHealth International a VZP tak přijde o možnost ovládat společnost IZIP a směřovat dál další kroky této společnosti.

Václav MORAVEC, moderátor: Generální ředitel společnosti IZIP provozující systém elektronických zdravotních knížek Jiří Pašek. Odmítl v rozhovoru pro Otázky rozebírat riziko arbitráží. Kvůli ukončení spolupráce mezi VZP a IZIPem a ještě dodal:

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: Já nechci tyto záležitosti nijak předjímat, já se dnes nezabývám možnosti arbitráže. Naším cílem je zdárně dokončit pilotní projekty.

Václav MORAVEC, moderátor: Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky generální ředitel IZIPu Jiří Pašek. Pane náměstku, to tedy byl záměr správní rady a, a státu, respektive ministerstva zdravotnictví, dát do té klauzule, že bude IZIP pokračovat, aby pak jste přechytračili společnost eHealth a rozhodli se ukončit spolupráci. Chápu to správně, že to byl takový betl?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já si myslím, že to je poměrně špatná interpretace. V každém případě na tom podzimu asi bylo složité jednání, které mělo vést k tomu, aby bylo možno smlouvy ukončit. Tato záležitost byla jednou z těch podmínek, která tam padla. Je potřeba poznamenat, že ani 51 % akcií nedává VZP plné právo k ovládání společnosti IZIP a dojde-li k ukončení smluv tak, jak je to dáno těmi smlouvami, ano je tam ta záležitost se vrací zpátky ten získaný podíl, to znamená ztrácí tu možnost /nesrozumitelné/ té části kontroly VZP nad společností IZIP, ale faktem je i to, že tuto kontrolu v podstatě už nebude potřebovat.

Václav MORAVEC, moderátor: A chápu to správně, co, co by měla udělat VZP s tím úplně minoritním balíkem, jestliže se vrátí ten stav před onu podzimní, podzimní dohodu?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Je to otázka obchodního jednání společnosti IZIP a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Václav MORAVEC, moderátor: Měla by to tedy VZP, nebo to záleží, jaké doporučení dá správní rada VZP, jaké doporučení by měla dát managementu VZP? Jasná odpověď.

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Správní rada dala doporučení, dala doporučení, nebo ten úkol panu řediteli, aby byly pilotní projekty i smlouvy se společností ukončeny. To znamená, to se bude týkat zajisté i této záležitosti.

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, měl by společnosti eHealth Pavel Horák, ředitel VZP nabídnout i zbytek těch akcií a stát a VZP by neměla mít ve společnosti IZIP ani procento? Chápu to správně?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já bych se ohradil proti tomu stát. Stát nikdy žádným způsobem ve společnosti nefiguroval a jakým způsobem ten problém bude řešen ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, je věcí managementu Všeobecné zdravotní pojišťovny a správní rada uložila panu řediteli, aby tady postupoval tak, aby dopadly pro VZP byly minimální.

Václav MORAVEC, moderátor: Minimální, Pavle Horáku, bude to znamenat nulové po všech těch analýzách, které bezesporu máte?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak protože od té doby, co vedu pojišťovnu, tak ty náklady které se alokovaly na IZIP, vždycky byly cílené tak, aby byly finančně neutrální. To znamená, aby někde jinde pojišťovna ušetřila, nebo naopak něco získala. Takže, když se podíváte do našeho hospodaření od toho roku 2006, tak tam nikde žádnou díru ve výši 2 miliard korun nevidíte, protože v tom provozním fondu se ty náklady vyvažovaly. Což právě teďka bude vidět v tom okamžiku, kdy ty služby budeme nahrazovat něčím jiným, protože třeba to, že …

Václav MORAVEC, moderátor: Takže teď tam bude díra?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … ne, nebude díra, ale budeme to muset v podstatě nakoupit některé ty věci znovu. To znamená zmínil jste už portál pojišťovny, v tom roce 2010 když jsme ho potřebovali obnovit, tak jsme se dohodli, že bude bez dalších navýšení plateb na programována v rámci rozvoje toho systému, který pro nás programuje IZIP, takže v tuto chvíli po ukončení těch smluv samozřejmě jedna z těch variant je vyhlásit výběrové řízení na nového provozovatele nebo zhotovitele portálu. To výběrové řízení má hodnotu 200 milionů korun. Další věc, která mimo ty elektronické …

Václav MORAVEC, moderátor: A touto cestou půjdete tedy? Přikláníte se k variantě vypsat výběrové řízení na portál za 200 milionů?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … no, nepřikláním, protože jednak to výběrové řízení bude trvat déle, než jsou ty výpovědní, než je ta výpovědní lhůta a to samotné znovunaprogramování toho portálu by trvalo dalších 6, 8 měsíců, takže …

Václav MORAVEC, moderátor: K čemu se tedy přikláníte, když budete muset vyhovět správní radě?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … tak já dostávám takové úkoly, které se dají těžko splnit. Zatím jsem je vždycky splnil …

Václav MORAVEC, moderátor: Ale vás to asi ba baví, protože s IZIPem si žijete krásně od roku 2006, kdy jste vystřídal Jiřinu Musílkovou v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tudíž jste mužem na špinavou práci kolem IZIPu.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … no, tak …

Václav MORAVEC, moderátor: Vy si tak nepřijdete?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … je fakt, je fakt, že jsem ten problém zdědil a že od té doby, od toho roku 2006 se IZIP neustále řeší a jako zabývá se tím správní rada a ukládá mi různé úkoly, koupit akcie, prodat akcie, další akcie a tak dále, takže …

Václav MORAVEC, moderátor: Ale děláte to zjevně rád, protože zůstáváte ve funkci, pane řediteli.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … tak dneska se říká, že je to výzva. Mě to baví.

Václav MORAVEC, moderátor: Vás to tedy baví. Jak to tedy vyřešíte s tím portálem? Vypíšete výběrové řízení za 200 milionů na provozování portálu VZP, když máte splnit pondělní usnesení správní rady?

Pavel HORÁK, ředitel VZP:
Tak může to tak skončit. Nicméně, já bych nerad, aby to takhle skončilo, protože tam je ten časový nesoulad. Myslím si, že je zbytečné vynakládat 200 milionů korun zbytečně, to prostě, já si to nedokážu zdůvodnit ani sám před sebou a i když na to mám …

Václav MORAVEC, moderátor: Tak jak to tedy vyřešíte, když máte ukončit spolupráci s IZIPem?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … jedna cesta je převzít některé ty zaměstnance, protože ten portál, ty zdrojové kódy, to jsme si vymínily, ty patří pojišťovně, čili to, co IZIP programoval, patří nám, my to tedy máme v pojišťovně. Nicméně my nejsme počítačová firma, která by dokázala udržovat a rozvíjet systém. To, že se nakoupí nějaké servery, nějaké, nějaká disková pole za okolo několik desítek milionů korun, to zase není tak velký problém, ale problém je toto rozvíjet a vlastně programovat, udržovat v chodu. Takže v tuto chvíli my se snažíme dohodnout se s těmi zaměstnanci, jestli by k nám nepřešli, ale samozřejmě to je velmi obtížné, no.

Václav MORAVEC, moderátor: A budete se moci dohodnout i s IZIPem? Je tam, je tam něco, co budete potřebovat? To znamená, že byste část těch věcí jakoby od IZIPu kvůli portálu odkoupil včetně převedení zaměstnanců? Jasná odpověď.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale my tam potřebujeme všechno. Tak druhá věc, která tam je, tak jsou ty osobní účty. Tam je 2,5 milionu elektronických identit, ti lidé se mohou v takovém elektronickém bankovnictví dívat a jsou tam všechna data z pojišťovny za poslední roky. Co na ně bylo vyfakturováno, jaké výkony zdravotnická zařízení vykázala, jsou tam všechny léky, které byly vydány z lékáren, je tam veškerá bilance jejich účtů plateb za zdravotní pojištění, jestli dluží, nedluží. Prostě je to elektronické bankovnictví, jako mají banky a dokonce nám uloženo, něco takového mít ze zákona. Protože my jsme byli první pojišťovna, která něco takového vyvinula, provozujeme to už dva roky a protože se vidí,že je to velmi užitečné, tak dokonce v tomto roce se to dostalo do zákona, že je to naše zákonná povinnost. Takže, když ty jedna z těch smluv je smlouva o osobním účtu, kdy my ji vypovíme, tak to musíme nějakým způsobem nahradit.

Václav MORAVEC, moderátor: A ten dosavadní účet za elektronické zdravotní knížky jsou dvě miliardy korun. Podle kritiků měl být ten projekt ukončen už dávno, jenže, jenže nebyla k tomu vůle a správní rada, politici i vedení pojištění v tomto projektu dál pokračovali. Největší částka šla na vývoj, provoz systému a na registraci klientů. Sečteno, podtrženo, jedna miliarda korun. V počátcích přišel systém elektronických zdravotních knížek, respektive projekt IZIP pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny na desítky miliony korun. V prvním roce existence, tedy v roce 2001 šlo o zhruba 12 milionů korun. V roce 2004 se roční částka vydávaná na IZIP přiblížila k hranici 100 milionů korun. Před 2 roky překročila pak hranici půl miliardovou,kde byli motivováni lékaři i pacienti ke vstupu do systému těch elektronických zdravotních knížek po pondělním jednání správní rady VZP a usnesení, které teď musíte naplnit, jak říkáte, je to další výzva v rámci vašeho života s IZIPem. Dovedete spočíst náklady, krom těch 85 milionů do konce roku?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak do konce roku to skutečně bude zřejmě pouze těch 85 milionů korun. Tam žádné další náklady …

Václav MORAVEC, moderátor: A další věci s provozem portálu a, a tak, jaké jsou další vedlejší náklady ukončení projektu IZIP? Máte nějaký odhad?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak, co se týče toho portálu, tak to je těch 200 milionů korun, co se týče osobního účtu, tam samozřejmě už jsme byli připraveni dneska vlastně, dneska se ten osobní účet zobrazuje v té zdravotní knížce, mohl by se zobrazit přímo na tom portále, nicméně bude to znamenat, že bychom přišli o těch 2,5 milionu spojení, nebo těch identit. Vemte si, že třeba, jestli znáte systém datových schránek České pošty, tam je půl milionu klientů, to vybudování nevím, kolik přesně stálo, tuším miliardu a většina z toho je na ty náklady na registrování těch klientů. Vemte si, že když my pošleme jeden doporučený dopis s heslem s dodejkou našemu klientovi, tak zaplatíme 30 korun, pro 6 milionů je to 180 milionů korun. Takže kdybychom chtěli nahradit to plnohodnotně, že by tam bylo opět 2,5 milionu identit, tak by nás to stálo obrovské peníze. Samozřejmě asi tohle to nebude ten případ, jak my budeme postupovat. Prostě pokud někdo bude mít zájem se na ten portál registrovat, tak se bude registrovat a asi ty náklady budou podstatně nižší a budou rozprostřené do delšího časového období. Ale je to prostě o tom, že to, co dneska máme a funguje, tak to zahodíme a koupíme si to znovu.

Václav MORAVEC, moderátor: Jak, jak, a vy zase budete u toho, jak trefný, jak trefný je popis, že už jste dávno promeškal svoji šanci se ctí odejít z čela VZP? Je to trefná otázka?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, není. Tak já takhle se na to určitě nedívám. Tak …

Václav MORAVEC, moderátor: Ale zároveň plníte paradoxní až zajímavá, zajímavá poslání a doporučení správní rady, která chvíli chce IZIP, protože to jde ke dvěma poslancům z ODS, chvíli ho pak nechce, pak chce ho ovládnout, teď to zase budete rušit.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Takhle ale, tak to není jenom v otázce IZIPu. A je to prostě …

Václav MORAVEC, moderátor: To takhle funguje i jinde, teď myslím …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … no jistěže. A je to prostě …

Václav MORAVEC, moderátor: Muž na špinavou práci.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … ale to není špinavá práce, to já myslím, jako mým základním posláním v čele pojišťovny je udržet bilanci veřejného zdravotního pojištění, to se daří, na to já jsem velmi hrdý, že když v roce 2008 přišla do České republiky krize, tak postihla všechny sektory. Dneska máme rok 2012 a zdravotnictví se nedotkla. Prostě v roce 2009, kdy se propouštělo, kdy, kdy ta krize dolehla na vlastně na celý průmysl, na všechny služby, my jsme zvedali zdravotnickým zařízením úhrady o 8 %. V dalším roce jsme zůstali na nule. V loňském roce jsme zvedli o 2 %. Všechno to jsme financovali z rezerv a z toho, že třeba i ten IZIP v tomhle tom přispěl, protože těch 50 tisíc naakvírovanejch klientů znamenalo na pojistném 1,1 miliardy korun ročně příjem. Přitom při těch úhradových mechanismech ty náklady se zvedly o zhruba o nějakých 300 milionů. Čili je to nějaké netsaldo pozitivní pro pojišťovnu 600 milionů korun ročně. Takže to všechno vedlo k tomu, že jsme třeba v tom roce 2011 nemuseli čerpat rezervní fond.

Václav MORAVEC, moderátor: Vrátím-li se k té původní otázce, jste si vědom toho, že jste v situaci, že teď ať už uděláte cokoliv, tak stejně je to otázka týdnů, či měsíců, než budete odvolán?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To já si nemyslím, protože já zase jako cítím, že řada lidí vidí, jak pojišťovna funguje, jak já ji vedu, dneska v tom …

Václav MORAVEC, moderátor: A vy jim to teda nechcete ulehčovat, proto, proto nejste ochoten uvažovat o rezignaci?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … ale já nemám proč rezignovat. Já jsem nic špatného neudělal, naopak za mnou je, myslím kus jako velké práce, vůbec se …

Václav MORAVEC, moderátor: Akorát možná ty absurdity správní radě plníte.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … ale dobře, ale to podstatně, podstatné je těch 150 miliard na tu zdravotní péči. To jsou ty pacienti s roztroušenou sklerózou, to jsou ta nákladná onemocnění, to je to, proč pojišťovna funguje a ne nějaké roční náklady 150 milionů korun, které jsou na úrovni nákladů za dopisní známky. Ale prostě určitě se nemám za co stydět a vidím, že jako řada lidí tohle to vnímá, takže vůbec nemám pocit, že bych chodil a kolegové a nebo lidé mi říkali, no ty už musíš rezignovat, protože už tam takhle dlouho nemůžeš fungovat. Naopak, říkají mi, vydrž a prostě to, co děláte, má smysl.

Václav MORAVEC, moderátor: Pane náměstku, co byste vy dělal na místě Pavla Horáka s tím, že si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset nějak provozovat portál a slyšel jste náklady zhruba 200 milionů, 200 milionů korun? To znamená další dodatečné náklady s ukončením projektu IZIP?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: V každém případě s ukončením projektu IZIP hrozí určitě vynaložení určitých nákladů, nicméně to rozhodnutí, které padlo, už teď můžeme o tom spekulovat, že mohlo přijít už dávno, nepřišlo z jistých důvodů, též o tom můžeme spekulovat. Já si myslím, že úkolem pana ředitele bude teď právě, aby dokázal, že se dokáže s tou situací vyrovnat a nahradit IZIP tak, aby to bylo efektivní a pro pojišťovnu nezpůsobilo tu díru, kterou tady naznačil.

Václav MORAVEC, moderátor: On týden od rozhodnutí správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny od ukončení projektu IZIP neexistují žádné plány, jak dál, kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozování portálu VZP, správu dat, která jsou v IZIPu, generální ředitel společnosti IZIP Jiří Pašek k tomu harmonogramu budoucích kroků v rozhovoru pro dnešní Otázky poznamenává:

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: Takový harmonogram neexistuje. My jsme dnes informováni pouze o tom, že bez dalšího bude ukončen smluvní vztah a to znamená, že na konci letošního roku v souladu s výpovědními lhůtami těch uzavřených smluv dojde k ukončení spolupráce a tedy i poskytování služeb systému IZIP VZP.

Václav MORAVEC, moderátor: K možnému pokračování projektu elektronických zdravotních knížek pod jinou hlavičkou a vypsání tendru, jak naznačuje ministerstvo zdravotnictví, ředitel IZIP Jiří Pašek dodává:

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: To je trochu v rozporu s tou strategií, která byla zvolena. Na jedný straně tady existuje jasné zadání ukončit smluvní vztahy se společností IZIP, ukončit projekt elektronických zdravotních knížek a na druhé straně se objevuje aktivita ministerstva spustit nějaký nový jiný systém. O propojení těch dvou systémů já nic nevím. Je minimálně zvláštní, že s naší společností nikdo nejedná o tom, jakým způsobem bude využit systém elektronických zdravotních knížek, který tady vznikal posledních 10 let, který užívá 2,5 milionu uživatelů a který obsahuje více než 200 milionů klinických záznamů. Jinak technicky samozřejmě je možné toto řešení zahodit a stavět řešení nové na zelené louce. Ale nedává to příliš ekonomický smysl.

Václav MORAVEC, moderátor: Říká v rozhovoru pro Otázky generální ředitel IZIPu Jiří Pašek. Ministr zdravotnictví Leoš Heger, pane náměstku, před 3 týdny v rozhovoru pro Hospodářské noviny konstatoval, že jeho úřad chce vypsat novou zakázku na systém propojení počítačů všech českých lékařů, který by měl nahradit internetový projekt zdravotních knížek IZIP. Jak jste daleko s přípravou toho tendru?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já bych to malinko upřesnil. Pan ministr má na mysli především změnu té filosofie. Pan ministr má na mysli to, že ačkoliv obecně elektronizace zdravotnictví nemá úplně dobrý, jak bych to řekl, pověst v našem systému možná právě díky IZIPu, tak nastínil filosofii, která by umožnila využít spoustu dat, která dnes již vnikají přirozeným způsobem technologickým pokrokem jednotlivých segmentech poskytování zdravotní péče počínaje nemocnicemi …

Václav MORAVEC, moderátor: Ano, ale někdo to, promiňte, ale někdo to musí, někdo to musí koo, koordinovat. To znamená, to znamená bude vypsání nějaký tendr ano …

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: … a tento, a tento prosím nechat domluvit, ta filosofie bude postavena na tom, že chceme umožnit, aby ta data, která dneska existují, aby došlo k jejich smysluplnému sdílení v případech, kdy je to pro kvalitní a bezpečný /nesrozumitelné/ potřeba. Tudíž nikoliv budování nějakého druhého IZIPu a k této myšlence tedy připravujeme odborný seminář a postupně se chceme propracovat k tomu, abychom dostali jistý návrh toho, jak by ta věc mohla fungovat daleko lépe a efektivněji a k této věci budeme postupovat vlastně ve dvou krocích. Poprvé návrh, podruhé potom teprve soutěž o /nesrozumitelné/ toho návrhu. Takže v tomto smyslu jsme v počátku. Součástí toho návrhu musí být i definování nutných legislativních podmínek, aby takovýto systém fungoval a nedostal se do systému, ale do toho stavu, jako je dneska IZIP.

Václav MORAVEC, moderátor: Jestli jsem vás poslouchal dobře a když se podívám, jak to v Čechách funguje, to znamená, že to bude trvat nějaký rok, po všech těch debatách, kulatých stolech, filosofování, než bude vypsáno výběrové řízení. Je to tak?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Bychom velice rádi ten návrh, to znamená soutěž o návrh měli k vypsání na podzim tohoto roku a dejme tomu do dalšího půlroku měli k dispozici už ten návrh, o který bude soutěženo, tedy v té větší soutěži.

Václav MORAVEC, moderátor: Co když zůstanou ta data, která dnes jsou schraňována v IZIPu a stát už se k nim nedostane, protože došlo k vypovězení smlouvy?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Stát se k datům v IZIPu primárně nepotřebuje vůbec dostat. Ministerstvo zdravotnictví tady deklaruje snahu využít ta data, která jsou dneska ve zdravotních zařízeních k tomu, aby byla sdílena, aby to umožňovalo poskytovat lékařům, pacientům kvalitnější a bezpečnější péči, aby se zabránilo zbytečným duplicitám. V této věci v podstatě dneska IZIP nemohl sloužit.

Václav MORAVEC, moderátor: Ten centrální mozek českého zdravotnictví, o kterém budete filosofovat a pak se bude vypisovat to výběrové řízení, tak to bude spravovat kdo? Podle vašich představ do té diskuse jdete s tím, bude to největší zdravotní pojišťovna v zemi, nebo to bude ministerstvo zdravotnictví?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Můžete si představit obě úvahy. Může to být ministerstvo, protože by mělo jít o systém, který umožní sídlení dat, zároveň možno uvažovat o tom, aby takovýmto systémem potom, co bude vypracován, byly pověřeny zdravotní pojišťovny, nikoliv jenom jedna. To určitě bude předmětem debaty, úvah, rozborů především odborníků z IT.

Václav MORAVEC, moderátor: Vy se, vy se přikládáte k jaké variantě? Protože předpokládám, že ministerstvo, když se rozhodne vypovědět, nebo doporučí zástupcům ve správní radě, aby vypověděli smlouvu s IZIPem, tak předpokládám, že máte jasnou představu, že to máte promyšlené. Která varianta asi by to měl spravovat, někdo by za to měl nést odpovědnost, že ta data neuniknou a není možné to dát všem zdravotním pojišťovnám, kterých máme 9, respektive budeme mít 8 v této zemi. Jaká je vaše představa jako ministerstva zdravotnictví?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Teď si, teď si asi trochu nerozumíme. Pokud hovoříme o tom, že bude teprve v podstatě debatován návrh a teprve bude vypsaná soutěž o návrh toho optimálního řešení, tak já vám teď nebudu říkat, ke kterému řešení se přikláním já, protože by to bylo ovlivňování toho, těch myšlenek, které chceme teprve posbírat.

Václav MORAVEC, moderátor: No ale zároveň vám nemusím věřit a můžu si myslet, že to je čirá zase improvizace v České republice, na níž vlastně vznikl od začátku projekt IZIP a nasypalo se do něj tolik peněz, kolik nasypalo, tedy zhruba 2 miliardy korun. Vy ale jako na ministerstvu zdravotnictví nějakou představu máte?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Proti tomu já se musím ohradit. Ta myšlenka je, ta myšlenka je založená na úplně jiné filosofii, ta myšlenka nikoliv na budování obrovského datového skladu, kam se stěhují veškerá data za jedním pacientem do jeho vlastní schránky. Naše myšlenka je založená sdílení dat. To znamená data zůstávají u těch poskytovatelů, kteří je primárně pořídili a pouze lékař, který potřebuje v nějakém případě sdílet ta data, tak má umožněno tím, že /nesrozumitelné/ sdílet, to znamená vyžádat si například dokumentaci z magnetické rezonance tak, aby se na ni mohl podívat.

Václav MORAVEC, moderátor: Ještě před 3 týdny oznamovala společnost IZIP, že české elektronické zdravotní knížky jsou součástí evropského projektu EPSOS. Přes 20 zemí v něm koordinuje své systémy elektronického zdravotnictví, šéf IZIPu Jiří Pašek se podle svých slov dozvěděl od kolegů ze zahraničí, že společnost IZIP byla z evropského projektu EPSOS českým ministerstvem zdravotnictví vyloučena.

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: My jsme s ministerstvem zdravotnictví nejednali a shodou okolností jsme se dozvěděli, že už nejsme oním národním kontaktním bodem pro přeshraniční výměnu zdravotnických informací, že ministerstvo nám tento mandát odebralo. Ale dozvěděli jsme se to od našich přátel v rámci projektu EPSOS a ministerstvo nás vůbec nevyzvalo k tomu, abychom nějakým způsobem předali znalosti, know-how a nebo samotný národní kontaktní bod, který jsme v posledních několika letech budovali a vybudovali.

Václav MORAVEC, moderátor: K budoucnosti národního kontaktního bodu evropského systému elektronického zdravotnictví šéf IZIPu Jiří Pašek v rozhovoru pro dnešní Otázky poznamenává:

Jiří PAŠEK, generální ředitel, IZIP: Národní kontaktní bod je ve společnosti IZIP vybudován v rámci projektu EPSOS probíhá pilotní výměna informací. Nicméně odebrání mandátu bez dalšího toto řešení zanikne a bude muset být stavěno znova.

Václav MORAVEC, moderátor: Dodává v rozhovoru pro Otázky generální ředitel IZIPu Jiří Pašek. Kdo, pane náměstku Nosku, teď zajišťuje působení České republiky v rámci toho evropského projektu elektronického zdravotnictví?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: My jsme vstoupili do jednání s představiteli projektu EPSOS. V každém případě jsme toho názoru, že poněkud nešťastné to stávající řešení i s ohledem na ten vývoj společnosti IZIP a i v souvislosti s budováním podstatě těch národních zdravotních registrů považujeme za správnou verzi, aby tímto kontaktním místem a tuto spolupráci vedlo naše koordinační středisko, které provozuje ministerstvo zdravotnictví. To znamená tento orgán, tento subjekt bude pověřen dalším, další spoluprací a vývojem v této věci v rámci projektu EPSOS.

Václav MORAVEC, moderátor: Od kdy?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: My jsme, my jsme poslali, poslali panu, panu šéfovi toho projektu pověření v podstatě pro pana ředitele /nesrozumitelné/ s účinností v podstatě okamžitě. Nyní zpracováváme prvotní dokumenty a v podstatě budeme do projektu vstupovat neprodleně.

Václav MORAVEC, moderátor: Neprodleně znamená, že to je i reálné do konce, do konce června, začátku července?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Určitě v tomto období budeme již zapojeni do projektu EPSOS.

Václav MORAVEC, moderátor: Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny tady mluvil o hospodaření, což považujete za důležitou věc pro dosavadní vaše působení v rámci VZP od roku 2006, VZP má přitom od roku 2009 rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji pojišťovny zhruba 6 miliard korun, pojišťovna dříve uváděla, že na letošek počítá s příjmy zhruba 146 miliard korun. Takové měly být i celkové výdaje podle úhradové vyhlášky se může schodek prohloubit a pojišťovna počítá s tím, že bude redukovat počet zaměstnanců. Když se podíváme na další plány VZP, pane řediteli, když vezmu v potaz plnění úhradové vyhlášky, překročení výdajů na léky o 2 %, výběr pojistného za prvních 5 měsíců letošního roku, jak velkém schodku Všeobecná zdravotní pojišťovna na konci roku může být?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Co se týče příjmů, tak ty máme ve zdravotně pojistném plánu naplánované v podstatě naprosto přesně, takže teďka ty výsledky za 5 měsíců v podstatě jako X desetinných míst odpovídají tomu předpokladu. Co se týče výdajů, tak tam je ta situace horší, protože, když si jenom spočítáte, nebo uvědomíte co za těch posledních pár let stát převedl jako povinnost na financování na zdravotní pojišťovny tak kolem vemte si očkovací látky, miliarda korun ročně, dřív je hradil stát, úhradová vyhláška, která ve srovnání se zdravotně pojistným plánem navyšuje náklady v podstatě o 3 miliardy korun, vemte si náklady na léky, kdy ačkoliv bylo dohodnuto, že to zvýšení DPH promítnou do těch cen vlastně sníží, nebo absorbují to navýšení výrobci, což se i stalo třeba u těch léků, které se, které se, které kupují nemocnice, tam se podařilo vtěsnat ty 4 % do těch původních cen, tak v úhradách na recepty, tam se mechanicky prostě ta úhrada navýšila o ty 4 %, to, že ta výběrová, ta řízení na revizi cen léků, kde prostě řada léků stále ještě čeká na přecenění, takže se vlečou roky, tam průměrná doba toho správního řízení je přes rok, přitom má trvat 70 dnů, tam prostě jsou případy, kdy my dva roky platíme desítky milionů korun zbytečně za lék, který, o kterém se ví, že by měl stát o desítky procent méně a …

Václav MORAVEC, moderátor: Jak tedy ty, ty vyšší výdaje se promítnou v té letošní bilanci hospodaření VZP, můžete to odhadnout?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak je to jednoduchá matematika. Prostě ještě bych zmínil bonifikace lékařům 2 miliardy korun ročně, prostě neustále ten apetit navyšovat ty náklady ze zdravotního pojištění je, přitom tam byl ten pokles výběru pojistného. My jsme se teďka dostali na úroveň příjmu roku 2008. A ten zbytek toho vlastně, o to, to o co ty příjmy poklesly a ten rozdíl mezi příjmy a výdaji, jsme pokrývali z rezerv a různými prostě dalšími mechanismy …

Václav MORAVEC, moderátor: No ty rezervy nejsou, tak teď mi řekněte, o kolik očekáváte, že se může prohloubit schodek po těch 5 měsících?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak v tuto, v tuto chvíli předpokládáme, protože na začátku roku bylo mimořádné přerozdělení, z kterého jsme získali zhruba 3 miliardy korun, ten deficit nebo ten nepoměr mezi příjmy a výdaji je zhruba těch 6 milionů, 6 miliard korun od toho roku 2009, ten je tam pořád, takže letos to bude 3 miliardy korun, ovšem za podmínky, že k tomu jako se nepřidají další vlivy a že prostě nebudou přijata další rozhodnutí, která by nám náklady navýšila a já si myslím, že to je i podstatnější příčina toho houstnutí atmosféry mezi pojišťovnou a ministerstvem zdravotnictví, protože samozřejmě …

Václav MORAVEC, moderátor: Takže 3 miliardy, pokud ministerstvo neudělá nějaký další krok? Minus v letošním roce.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale tak, tak je to jinak prostě v těch našich materiálech vždycky takhle to uvádíme.

Václav MORAVEC, moderátor: No ale zároveň ministerstvo, ministerstvo vás vlastně donutilo, abyste se přidali k té dohodě zdravotních pojišťoven, které se, které se týkají placení a proplácení léků cystická fibróza, slzy a podobně. To znamená tam dodatečný náklad nějakých 200 milionů, 200 milionů korun v roce letošním, jak jsem to …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak to není ministerstvo nás k ničemu nedonutilo, my ten názor na úhradu těchto léků v těchto indikacích máme od začátku stejný, ty náklady tak, jak jsem ten pokyn dal, aby, aby se na Státním ústavu pro kontrolu léčiv to naše stanovisko poslalo, tak znamená navýšení nákladů pojišťovny o zhruba 80 milionů korun a ten původní objem těch léků, které byly vyřazeny z úhrad, jsou takřka půl miliardy korun. Čili tak jak jsme to my v tuto chvíli navrhli a tak, jak to bude, tak bude zajištěna úhrada těchto léků pro, v těch skupinách, kde opravdu by to nespravedlivě dopadlo na pacienty. Na druhou stranu prostě ušetříme …

Václav MORAVEC, moderátor: Půjde jenom o 80 milionů tedy?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: … 80 milionů korun.

Václav MORAVEC, moderátor: Na straně jedné výpadky příjmu, na straně druhé, na straně, na stránkách VZP jsem našel vypsané tendry v řádech stovek milionů korun, například digitalizace dokumentů ve VZP 383 miliony, datové komunikační služby 214 milionů, to znamená zhruba půl miliardy na tyto vypsané tendry, které jsem objevil na vašich stránkách. Můžete si to opravdu v této ekonomické situaci, kdy budete mít bilanci minus 3 miliardy, dovolit?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Víte, to je taková hra čísel, která vzniká tím, jak velká jsme instituce a co všechno provozujeme. Takže když bysme poslali našim pojištěncům jeden obyčejný dopis, tak je to 60 milionů korun, takže když to takhle budete násobit, tak ty částky jsou nepředstavitelné, ale přitom správní rada právě na tomhle tom posledním zasedání třeba schválila investice za 100 milionů korun, prostě v tom našem rozpočtu a v těch obrovských …

Václav MORAVEC, moderátor: Takže digitalizace dokumentů je nutná za zhruba 400 milionů korun?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak Česká televize se taky digitalizovala, to prostě není o tom, že by to byly peníze navíc, to je o tom, že my díky tomu ušetříme. To prostě provoz moderní pojišťovny není o tom strkat papíry do šanonů, ale o tom, že ty dokumenty obíhají elektronicky. Já jsem to nedopověděl minule, prostě pojišťovna prodělává největší reorganizaci za celou svou existenci. Místo 13 krajských poboček jich máme 6, od 1. 7. tedy propouštíme 800 zaměstnanců, děláme obrovské změny právě s cílem šetřit prostředky pro to, aby se mohly použít na úhradu zdravotní péče. Když jste se ptal, jakým způsobem jsme třeba ufinancovali zdravotní péči, tak i vlastně každý rok dáváme z provozního fondu zhruba 800 milionů korun, které bychom mohli podle předpisů vyčerpat, tak je dáváme na úhradu zdravotní péče a ten celý IZIP, o kterém se tady tak dlouho mluví, ten je taky celý financovaný z provozního fondu, čili z těch peněz na ty papíry, na ty šanony, na mzdy zaměstnanců, to je všechno financováno z provozu, ty procentuální náklady jsou určeny vyhláškou ministerstva financí a ještě z toho 800 milionů korun ani nenaplňujeme a dáváme na úhradu zdravotní péče. Takže ta digitalizace a další projekty v oblasti IT prostě slouží k tomu, abychom dokázali obsloužit systém zdravotního veřejného pojištění s méně zaměstnanci, rychle, efektivně a abychom ve svém důsledku ušetřili.

Václav MORAVEC, moderátor: Tou reorganizací ušetříte kolik?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak na mzdových nákladech čtvrt miliardy korun.

Václav MORAVEC, moderátor: A celkově?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak celkově tak kdybych řekl tak za 10 let 2,5 miliardy, abych použil ten výpočet z IZIPu, ale loni to byla stejná částka, protože 400 zaměstnanců, nebo 450 se propouštělo v loňském roce, 350 letos, ale je fakt, že tam vyplácíte odstupné, prostě ty náklady se plně projeví, nebo ten pokles v tom příštím roce, což bude zhruba o těch půl miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor: Pane, pane náměstku, tady ředitel VZP Pavel Horák mluvil o houstnutí atmosféry mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ministerstvem. Dáte na bedra VZP v těch následujících měsících ještě další věci, abyste jasně řekněme ukázali, že ta zdravotní péče bude v České republice zachována, když přitom není ochota ministerstva financí zvyšovat třeba částky za státní pojištěnce?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: V každém případě bych řekl, že museli mít na vědomí, že se jaksi ocitáme v době tedy vlády rozpočtové odpovědnosti, která nedává zatím tedy na podíl platby za státní pojištěnce žádné zvýšení. Tudíž tlak je tady na všechny zdravotní pojišťovny a svým způsobem i na poskytovatele zdravotní péče. Všichni by samozřejmě uvítali, kdyby do systému mohlo přijít prostředků více. Prostředky přicházejí pouze tedy z toho výběru, tudíž z toho, v jakým stavu je ekonomika a hospodářství naší země a s tím se musí vyrovnat jak Všeobecná zdravotní pojišťovna, tak ostatní zdravotní pojišťovny.

Václav MORAVEC, moderátor: Chápu, chápu správně i na základě informací Lidových novin, že dny Pavla Horáka v čele VZP jsou sečteny pro vás jako náměstka ministra zdravotnictví zodpovědného za pojištěnce a za pojišťovny?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já jsem se v tomto smyslu nikdy nevyjádřil a vyjádření v Lidových novin si myslím, že došlo k poměrně výraznému překroucení smyslu slov, který řekl pan ministr.

Václav MORAVEC, moderátor: Jinak řečeno, vy nemáte ambice býti šéfem Všeobecné zdravotní pojišťovny, byť podle mých informací jste například neprůchodný pro občanské demokraty a, a další členy správní rady? Není to tak, že vás uvidíme v čele VZP?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já jsem žádnou takovou nabídku oficiálně neobdržel, až ji obdržím, budu ji zvažovat a zatím to považuju pro mě za uzavřenou záležitost v tomto smyslu.

Václav MORAVEC, moderátor: A, a ne, ne, neoficiálně ministr s vámi o tom nemluvil?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Nepadla ani žádná neoficiální debata ohledně přesunu.

Václav MORAVEC, moderátor: Ale vyloučit to nemůžete? Není to tak, že byste mi tady řekl, že vidíte svoji pozici především jako náměstka ministra zdravotnictví a že i kdyby ta nabídka přišla, takže ji odmítnete?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví: Co se bude dít do budoucna, tak to rozhodně nehodlám předjímat a stejně nehodlám ani něco jaksi odmítat dopředu. To by nebylo moudré.

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatuje další host Otázek, kterým byl v Nové Pace náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek a děkuji tady v pražském studiu šéfovi VZP Pavlu Horákovi. Děkuji a příště na shledanou.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor: Tak takové byly dnešní Otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize na adrese www.ct24.cz. Následují zprávy. Hezký zbytek dne pokud možno ve společnosti zpravodajské 24.

Pokus IZIP za 2 miliardy
Ohodnoťte tento článek!