Polanecký: Nesmíme ohrozit statisíce dětí

Sdružení Paracelsus chce, aby v našem právním řádě byla možnost odmítnout povinné očkování dětí proti infekčním chorobám. Co vy na to? – Je to nehoráznost. Nesmysl. Zrušit povinné očkování by znamenalo ohrozit…

HLAVNÍ HYGIENIK PRAHY VLADIMÍR POLANECKÝ PRO PRÁVO

* statisíce dětí na životě. To si nikdo nevezme na svědomí.

* Sdružení ale argumentuje tím, že v úmluvě o lidských právech má pacient možnost odmítnout zákrok a že úmluva, kterou ČR přijala, je nad českými zákony.

Úmluva také ale říká, že nemění povinnosti, jsou-li určeny zákonem a jsou-li ve veřejném zdravotním zájmu, a právě takové povinné očkování je. Proto v tomto případě platí náš český právní řád.

* Neuvažujete ale přesto o změně zákona v tom smyslu, že by byla dána možnost rodičům odmítnout očkování?

V žádném případě. A to proto, abychom nedopadli jako v Anglii, kde také vzniklo podobné hnutí a několik let se neočkovalo. Bohužel však začaly umírat děti a k očkování se rychle vrátili.

* Odkdy se u nás povinně očkuje?

Od padesátých let. A díky tomu jsme potlačili nemoci, jako je dětská obrna, černý kašel, záškrt, spalničky, zarděnky, příušnice, tuberkulóza atd. Pokud bychom to nedělali, tak bychom měli vysoké počty mrtvých dětí, vysoké počty dokonce i mrtvých rodiček a vysoké počty nemocných. Jejich léčba by stála mnohonásobně víc než očkování a všechny bychom nevyléčili.

* Očkují se povinně děti všude ve vyspělém světě?

Všude. Ve všech zemích Evropy. V USA se povinně očkuje, a je to dokonce vázáno na nepeněžní dávky, například dětského mléka. V Německu je očkování vázáno na rodinné přídavky.

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování ze str. 1)

Všechny státy Unie očkují, a to naprosto stejným způsobem, jakým jsou povinně očkovány děti v ČR. Jestli někdo chce, aby umřelo jeho dítě, tak prosím. Nebo ať se odstěhuje třeba někam do Zimbabwe, kde to dítě zemře určitě, protože tam lidé nejsou schopni očkovací látky zaplatit.

* Jak tedy chápete uvedenou iniciativu?

Podle mne je dokonce trestně stíhatelná, protože jde proti zákonům. To už snad není iniciativa, ale šíření poplašné zprávy, a vůbec nechápu, proč si za své jméno zvolila jméno slavného lékaře, který pomáhal lidem. Iniciativa jim chce ublížit. Autory bych se nebál pohnat k odpovědnosti. Je to stejně nebezpečné jako šíření myšlenek fašismu. Vždyť je přece proti lidskosti, aby zbytečně umíraly děti jen proto, že nebudou očkovány.

* Ale iniciativa tvrdí, že po očkování mohou vzniknout u dětí vážné komplikace.

Ano, jde o vedlejší následky. S tím se počítá. Ale ve srovnání s tím, jak obrovské důsledky by znamenalo neočkování, jsou následky po očkování zcela zanedbatelné. Většinou jde o teplotu, bolest nebo zarudlost v místě vpichu. Žádné úmrtí na povinné očkování jsme v našem státě u dětí nezaznamenali. Děti, které mají nějaké imunologické problémy, se pak očkují zvláštními vakcínami, které jsou šestkrát dražší než běžné, protože nechceme, aby měly po vakcinaci problémy. Kdybychom neočkovali, následky při postižení určitými nemocemi by byly smrt, trvalá invalidita a defektní život. Je to snad srovnatelné s tím, že dítě bude mít den horečku nebo zarudlé místo vpichu? Myslím, že ne.

Václav Pergl, Právo, 9.4.2002

Ohodnoťte tento článek!