Poliklinika Modrý pavilon v Slezské Ostravě změnila vlastníka

Poliklinika Modrý Pavilon (vize)

Slezskoostravská poliklinika Modrý pavilon, která je zásadním zdravotnickým zařízením pro obvod Slezská Ostrava, v minulých dnech změnila vlastníka, kterým je stejnojmenná společnost Modrý pavilon v čele s ing. Pavlem Mrhačem. Provoz polikliniky a její účel zůstanou zachovány, plánuje se také její rekonstrukce.

„Zdravotnický charakter střediska chceme zcela určitě zachovat. Myslím, že zdravotnictví, poskytování zdravotní péče je základní a neustálá potřeba společnosti, tato služba má charakter trvalosti a koneckonců je to rozumná a dobrá investice,“ uvedl Pavel Mrhač.

Jeho cílem je udržet a dále rozšířit spektrum poskytované zdravotní péče občanům spádové oblasti a vytvořit moderní, široce strukturované a všestranně přístupné ambulantní centrum péče včetně související diagnostiky.

„Stávající rozsah ambulantní péče hodláme rozšířit o další odbornosti, které tu zatím chybějí. Myslím, že bychom mohli uvažovat o zřízení ambulancí ortopedie, revmatologie, gastroenterologie, dietologie, cévní, plicní a další. Na tom všem se chceme dohodnout se zdravotními pojišťovnami tak, aby poskytovaná péče byla především hrazena ze zdravotního pojištění, což je pro pacienty spádové (a nejen té) oblasti Modrého pavilonu to nejdůležitější,“ dodal majitel Mrhač.

Pro lékařský a zdravotnický personál, ale ani pro pacienty se nic nemění, poliklinika bude i nadále fungovat jako doposud. Ambulance všeobecných lékařů, dále zubní, cévní, diabetologie, neurologie, oční, kožní, gynekologie, urologie, interna, chirurgie a rehabilitace, to vše zůstane zachováno, včetně cytologické a zubní laboratoře, rentgenu a lékárny.

Do exteriéru, interiéru a vnitřního vybavení Modrého pavilonu hodlá společnost investovat. Ještě v tomto roce by měly začít práce na zateplení objektu, nové fasádě a výměně oken. V následujících týdnech se budou řešit záležitosti, jako stavební povolení, výběr projektanta a výroba vizualizací. Pokud vše půjde podle plánu, ještě letos bude budova zateplena a proběhne výměna oken. O všech etapách rekonstrukce bude veřejnost informována prostřednictvím medií.

Podle Petra Hučína ze společnosti Modrý pavilon, proběhla v uplynulých dnech schůzka s lékaři, kteří provozují ambulance v objektu polikliniky: „To byl náš prvořadý úkol, abychom s našimi záměry obeznámili ty, kterých se to týká, tedy lékaře. Hned v dalším kroku informujeme veřejnost, především pacienty, kteří na polikliniku docházejí. Můžeme je ubezpečit, že nechystáme žádný developerský projekt. Modrý pavilon zůstane poliklinikou i v budoucnu. Podotýkám, že poliklinikou moderní, kterou budeme neustále rozvíjet.“

Ohodnoťte tento článek!