Politici chtějí vidět do karet nemocnice

„Nelze se zabývat na radě kraje pokaždé jednotlivostmi týkajícími se nemocnice. Pokud budeme mít takovouto kontrolu, alespoň se napříště vyvarujeme toho, že pan ředitel nakoupí osm Fordů namísto schváleného nákupu šesti Fábií…

Krajští politici chtějí vědět o každé koruně, která proteče rozpočtem ústecké Masarykovy nemocnice. Ta před rokem připadla pod správu kraje. Radní proto uvažují o zřízení dozorčí rady, která by činnost zdravotnického zařízení monitorovala. Nemocnice nyní podléhá pouze kontrole finančního úřadu a provádí drobné audity. Hloubková kontrola zatím chybí. Ač právě teprve kontrola nařízená ministerstvem zdravotnictví před dvěma lety odhalila katastrofální nedostatky v hospodaření tohoto zdravotnického zařízení.

Dokud nemocnice spadaly pod ministerstvo zdravotnictví, dozorčí rady nad nimi existovaly. Stát si tak kontroloval hospodaření s penězi daňových poplatníků.

„V současné době z platných právních předpisů nevyplývá povinnost zdravotnických zařízení dozorčí radu zřídit,“ uvedl Lubomír Resler, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Masarykova nemocnice je největší příspěvkovou organizací kraje. Má téměř dva a půl tisíce zaměstnanců a rozpočet přes miliardu korun. Někteří zastupitelé proto volají po zřízení dozorčí rady a poukazují na to, že takové orgány zavedly jiné kraje a nejsou u tak velkých příspěvkových organizací neobvyklé.

Návrh na zřízení dozorčí rady předložil hejtman Jiří Šulc již na jaře. V červnu uvolněný politik Jan Sántó dostal za úkol vypracovat návrh na vznik kontrolního orgánu nad nemocnicí.

„Nelze se zabývat na radě kraje pokaždé jednotlivostmi týkajícími se nemocnice. Pokud budeme mít takovouto kontrolu, alespoň se napříště vyvarujeme toho, že pan ředitel nakoupí osm Fordů namísto schváleného nákupu šesti Fábií,“ řekl Šulc a dodal, že od ledna navíc kraj převezme správu dalších okresních nemocnic a dozorčí rada by tak prováděla také kontrolu nad jejich hospodařením.

„Čeká nás asi těžká etapa transformace zdravotnictví v kraji,“ podotkl hejtman. Podobně zřízení dozorčí rady vidí zastupitel Jindřich Zetek.

„Nezáleží na tom, jak se kontrolní orgán bude jmenovat, ale určitě by měl existovat nějaký dohled nad krajskou nemocnicí,“ prohlásil. Naopak vicehejtman Jaroslav Foldyna zase míní, že ustanovení kontrolního orgánu není nezbytné.

„Je třeba zlepšit systém práce. Ale osobně nejsem zastáncem vytvoření dozorčí rady. Vždyť lze neformálně požádat ředitele nemocnice o konzultaci nebo o předložení dokumentace. Zřídit dozorčí radu je až to poslední, nejprve by se měly vyzkoušet jiné cesty, jak kontrolovat nemocnici,“ tvrdí Foldyna.

Doposud provádí kontrolu nad nemocnicí vedoucí odboru zdravotnictví a jeden radní kraje.

„Nemocnice je příspěvková organizace Ústeckého kraje, která se řídí příslušnými zákony. Podle těchto zákonů dozorčí rada nemá vůči nemocnici žádné pravomoci, a proto není dle mého názoru její vznik nutný. Nemocnice provádí každý rok externí audit. Z tohoto pohledu je kontrola dostatečná a nese za ní odpovědnost podle zákona i zřizovací listiny ředitel organizace. Pokud ale rada Ústeckého kraje její zřízení nařídí, nemocnice to bude muset akceptovat,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice Jiří Madar.

Před dvěma lety ministerstva zdravotnictví a financí provedla kontrolu ústecké Masarykovy nemocnice.

„Kontrola zjistila nedostatky v oblasti nedodržování právních předpisů, v hospodaření s finančními prostředky a státním majetkem,“ uvedl tehdy mluvčí ministerstva zdravotnictví Otakar Černý. Škody se pohybovaly v řádu desítek miliónů korun. Hloubková kontrola tehdy odhalila nedostatky, na které nepřišel finanční úřad ani jiné kontrolní orgány. Nedostatky v řízení nemocnice vznikly v době, kdy byl jejím ředitelem Ivan Staněk. Toho tehdejší ministr zdravotnictví odvolal.

RADKA FIALOVÁ, Ústecký kraj, 9.10.2002

Ohodnoťte tento článek!