Politické rozhodnutí stojí opět nad rozumem

Benešovskou nemocnicí, která se krůček za krůčkem dere mezi špičku zdravotnických zařízení v republice, obchází existenční strašák. Politické teze středočeské rady ji postavily do jedné řady s nemocnicemi, které jsou…

Alena Vlčková na téma krajské koncepce zdravotní péče

ekonomicky u konce s dechem. Přitom benešovská jako jedna z mála v republice nevykazovala v posledních letech ztrátu. Ovšem progresivní rozvoj tohoto zdravotnického areálu bude patrně zásahem shora zastaven. Zdá se totiž, že v krajském úřadu, který nejpozději do konce roku převezme od okresu úlohu zřizovatele nemocnic, nemá prostor rozumné, jako spíše politické rozhodnutí. Kdo by to byl čekal na úřadě osvíceného středočeského hejtmana… Jak jinak si však vysvětlit, když jeho zástupce bez uzardění přizná, že teprve teď, tedy až po přijetí politického rozhodnutí, které z nemocnic budou mít statut oblastních a které jen základních, čili kam potečou peníze a kam ne, respektive kam poteče více a kam méně, bude zkoumat jejich ekonomickou situaci! Oblastní nemocnice se budou rozvíjet, budou se v nich budovat špičková pracoviště a v ostatních se bude udržovat jen standardní úroveň zdravotní péče. Zatím má benešovská nemocnice nad většinou ostatních v kraji náskok. Ten však čas pomalu zlikviduje – v horizontu deseti až patnácti let i ona ztratí dech – a tak budeme jezdit za kvalitním ošetřením nebo operačním zákrokem mimo okres – třeba právě do Příbrami, která byla vybrána za oblastní nemocnici – i s tím, že za ni bude muset stát uhradit stamilionové dluhy. Má to někdo štěstí… nebo snad ty správné konexe?

Alena Vlčková, Benešovský deník, 7.5.2002

Ohodnoťte tento článek!