Politikům na pacientech vůbec nezáleželo

Milan Kubek

První muž lékařské komory Milan Kubek nejde pro obvinění daleko. Předseda správní rady VZP a poslanec ODS Marek Šnajdr podle něho kope za zájmy farmaceutických firem. Další poslanec ODS Boris Šťastný prý „mydlí schody“ ministru Hegerovi. A za „diskreditační kampaní“ proti akci Děkujeme, odcházíme údajně stojí Roman Šmucler.

K sobě je Kubek shovívavější. Odpovědnost za riziko, kterému byli pacienti vystaveni, odmítá.

HN: Jaký je stav zatčených lékařů, signatářů výzvy Děkujeme, odcházíme?

Zatčených? Asi vám nerozumím.

HN: Řekl jste, že od doby Charty 77 tu nikdo nečelil takové diskreditační kampani jako nyní protestující lékaři. Signatáře Charty zatýkali. Charta nepožadovala zvýšení platů, ale dodržování lidských práv. Opravdu ten rozdíl necítíte?

I my žádáme, aby se dodržovaly zákony, aby se zastavila korupce, kterou je zdravotnictví prolezlé, a aby se v nemocnicích dodržoval zákoník práce. To přirovnání jsem použil proto, že rozdíl mezi textem Rudého práva „Ztroskotanci a samozvanci“ z ledna 1977 a texty, které jsme si přečetli v některých novinách, byl minimální.

HN: V lednu 1977 nedostal jediný signatář Charty ani minutu v televizi či rozhlase, nikomu neotiskli ani řádek. Vy jste se svými požadavky v médiích neustále. Stále necítíte ten rozdíl mezi svobodnou společností a totalitním režimem?

Každý příměr kulhá, ale trvám na tom, že lékaři byli terčem obrovské diskreditační kampaně. V momentě, kdy jsme chtěli přijmout nějaký rozumný kompromis, se to ukázalo jako velká překážka. Velká část lékařů se cítila uražena tím, co si někteří politici a novináři dovolili.

HN: Diskreditační kampaň musí někdo vymyslet, zorganizovat a zaplatit. Kdo to byl?

Nechci se pouštět do spekulací, ale víme, kdo je třeba ředitelem vydavatelství, které vydává Blesk. Víme, kdo je manželem té dámy, víme, že má podnikatelské záměry ve zdravotnictví a podobně.

HN: Takže za tím stojí Roman Šmucler?

Nepochybně, pan Šmucler hájí své vlastní zájmy ve zdravotnictví – a ty jsou úplně jiné než zájmy lékařů.

HN: S touto logikou bychom mohli říci, že vaši akci zorganizoval Tomáš Chrenek, kterému může vyhovovat, že odejdou lékaři z veřejných nemocnic a bude mít dostatek lidských zdrojů pro svou nemocniční síť Agel.

Jistě, je zde skupina politiků, která se snaží zabránit dohodě za každou cenu, a vliv Agelu je jasný. Vztahy mezi panem Šnajdrem a panem Chrenkem jsou dlouhodobě velmi dobré. A Agel se zachoval poměrně chytře, dal lékařům nepatrné navýšení, aby se kolegové z Agelu do akce nezapojili a Agel mohl být vydáván za ostrov stability.

HN: Říkáte, že politici ODS, kteří byli proti dohodě, tedy třeba pánové Šťastný a Šnajdr, kopali za zájmy soukromého byznysu, konkrétně pana Chrenka?

Myslím, že každý má jinou motivaci. Pan poslanec Šnajdr si snaží udržet pozici předsedy správní rady VZP, a tím i zachovat neprůhledný prokorupční systém, a pan poslanec Šťastný si jen brousí zuby na místo ministra zdravotnictví a mydlí schody ministru Hegerovi.

HN: O jakém „prokorupčním systému“ mluvíte?

Byl to pan Šnajdr, který navrhl v roce 2007 jako přílepek zásadní změnu cen a úhrad léků. A tento systém nás připravil minimálně o deset miliard korun. V roce 2008 měla proběhnout revize cen a úhrad za léky, ale Šnajdrův systém je tak složitý, že revize nebyly dodnes provedeny. Za léky platíme naprosto zbytečné, přemrštěné částky. Neumím si představit konkrétnější případ politické korupce.

HN: Korupce v zájmu koho?

V zájmu farmaceutických firem.

HN: Říkáte, že poslanec ODS Šnajdr bere peníze od farmaceutických firem?

Já nevím. Říkám jen, že je otcem systému, který rozvrátil tvorbu cen a úhrad léků. A zdravotnictví přišlo o 10 miliard, které částečně zaplatily pojišťovny, částečně uhradili pacienti na základě zbytečných doplatků. Kvůli tomuhle pasystému platíme z veřejného pojištění léky, u kterých není prokázána vyšší účinnost oproti konvenční léčbě. Stačí, když firma doloží, že je lék přiměřeně bezpečný a účinnější než placebo, tedy účinnější než nic. A hned má nárok na úhradu z pojištění. Kde to jsme?! Platíme léky, které si nedovolí z veřejných prostředků platit v Británii nebo v Německu. V řadě případů farmaceutické firmy teprve u nás za peníze z veřejného pojištění získají data, jak je lék skutečně účinný.

HN: Myslíte si, že je taktní říkat pacientům při souboji o peníze „Necháme vás umřít“, jak lze přeložit heslo „Náš exodus, váš exitus“?

To heslo je jistá expresivní nadsázka, ale ukazuje podstatu problému: když nebudou lékaři, nebude lékařská péče.

HN: To není expresivní nadsázka. V Polsku v roce 2006 při odchodu lékařů reálně umírali lidé. Opravdu byste to hnali tak daleko?

Proto jsem velmi rád, že se podařilo uzavřít dohodu. Udělal jsem pro to hodně a ta otázka by měla směřovat spíše k politikům, kteří se snažili dohodě zabránit, a tím projevili, že na rozdíl od nás lékařů jim na pacientech skutečně vůbec nezáleží.

HN: Tu akci nezahájili politici, ale vy. Takže se ptáme, jestli jste to byli ochotni hnát tak daleko, že odejdete z nemocnic a pacienti budou skutečně vystaveni riziku smrti?

Pokud vedete takhle tvrdá jednání, předpokládáte, že rozum bude na obou stranách. Pokud by vláda nebyla ochotna ustoupit a chovala se jako ta v Polsku, asi by to tak dopadlo.

HN: Takže pacienti byli reálně ohroženi.

Ano, byli. Dohoda zabránila velkému neštěstí. Věřím, že i na druhé straně zvítězí zdravý rozum.

HN: Mluvíte jen o politicích, ale i na straně lékařů bylo křídlo, které se snažilo dohodě zabránit a ještě ve středu ji odmítalo přijmout. Tomu na pacientech nezáleželo?

Ti lidé se podrobili názoru většiny a zvítězil rozumný názor, který bude LOK jednotně držet, protože je seriozní partner pro jednání. Doufám, že stejně seriozní partner bude i vláda.

HN: Co jste řekl panu Volemanovi, když jste si přečetl jeho e-mail, v němž lékaře nabádá, aby doslova „zvážili možnost diktátu“?

Ten e-mail byl hloupý a já jsem to také panu doktoru Volemanovi řekl.

HN: Vláda podmiňuje dohodu tím, že ve zdravotnictví proběhnou reformy. Co jste jako lékařská komora ochotni podpořit?

Stoprocentně podporujeme vládu v boji proti korupci, při změnách ve vzdělávání lékařů, podpoříme ji, když zavede pořádek v lékové politice a v hospodaření pojišťoven. Podporujeme vytvoření úhradových standardů, kdy po debatě s odbornou veřejností má být cílem doporučení, které výkony případně nemusejí být hrazeny z pojištění.

HN: Podpoříte vládu, jestliže bude chtít snížit počet nemocničních lůžek, což by znamenalo méně pracovních míst pro lékaře?

Zároveň by to znamenalo, že stávající lékaři nebudou extrémně přetíženi a vejdeme se do počtu hodin přesčasové práce.

HN: Také by to znamenalo, že budou mít lékaři méně peněz.

Celý článek si můžete přečíst na serveru iHNED.cz nebo ZDE.

Politikům na pacientech vůbec nezáleželo
Ohodnoťte tento článek!