Polní nemocnici čeká přesun. Už zase

Šestou polní nemocnici Armády České republiky již pošesté během několika let čeká stěhování. Momentální sídlo v Olomouci se do začátku července přemístí do Hradce Králové.

Hlavní důvody jsou podle Jany Růžičkové z oddělení komunikace s veřejností armádního generálního štábu dva. Za prvé: Úsporná opatření a následné snížení počtů personálu armády v loňském roce se dotklo i nemocniční základny.

Následkem těchto opatření bylo nutné změnit její strukturu tak, aby si udržela své operační schopnosti v oblasti zdravotnického zabezpečení jednotek, a aby mohla vyčleňovat zdravotnické jednotky do zahraničních operací.

Snižování počtů se tak nedotklo odborného zdravotnického personálu, ale jednotlivých štábů. Byla vytvořena nová struktura a 6. se 7. polní nemocnicí byly sloučeny pouze v jeden štáb a jednu logistiku velitelství.

Pro zabezpečení efektivního velení, řízení a podpory předpokládá tato nová struktura se soustředěním všech jednotek nemocniční základny do jednoho místa – jedné posádky. Tímto krokem dojde zejména ke značné úspoře finančních prostředků i personálu.

Operační schopnosti nemocniční základny i obou podřízených polních nemocnic však zůstanou zachovány. Druhým důvodem stěhování je podle Růžičkové fakt, že kasárna, ve kterých byla dislokována 6. polní nemocnice v Olomouci, se uvolňují a armáda již nadále nepočítá s jejich užíváním.

Východočeské krajské město bylo vybráno jako vhodná varianta vzhledemk dostatečné kapacitě.
„Velení, štáb, zdravotnický personál a část techniky budou umístěny v Nových kasárnách, rota nemocniční podpory v objektu ulice Vážní, kde jsou rozsáhlé skladovací prostory. Pro všechny vojáky 6. polní nemocnice z Olomouce je zabezpečeno ubytování v posádkové ubytovně. Přestěhování jednotky by mělo být ukončeno do 1. července,“ upřesnila Růžičková údaje, kde a od kdy bude nemocnice v Hradci Králové působit.

Nabízí se otázka, že stěhování by 6. polní nemocnici v Olomouci mohlo připravit o část personálu.

„V souladu s příslušným zákonem voják po dobu služebního poměru vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil jak na území státu, tak i v zahraničí. S tím, že nebude sloužit po celou dobu své kariéry na jednom místě, už musí každý dopředu počítat při vstupu do Armády České republiky,“ dodala Jana Růžičková.

Ohodnoťte tento článek!