Poplatek za recept může zvýšit spotřebu léků

Zrušení poplatku za položku na receptu může způsobit zvýšení spotřeby léků. „Poplatek za recept jistě též bude regulovat spotřebu, ale poplatek za položku je více racionální,“ komentoval změny ve zdravotnictví expert na lékovou problematiku Michal Prokeš.

Češi loni spotřebovali za léky nejvíce peněz za posledních pět let. Čím je to způsobeno? Čím to, že náklady tolik rostly?

Ve vyspělých zemích je normální, že každým rokem náklady na léky vzrůstají, nesmějí však narůstat příliš. Nárůst nákladů je dán stárnutím populace, existencí stále většího počtu účinných léků a změnou životního stylu lidí, kteří se stále více k lékům uchylují i při léčbě nevýznamných nemocí. Nejrychleji rostou náklady na závažné nemoci, např. onkologické léky – cytostatika a na některé revmatické choroby (tzv. biologická léčiva). Nezmínil jsem se například o lécích na AIDS – počet nemocných stoupá, náklady převýšily 1 miliardu korun ročně. Na některých lécích lze „ušetřit“ bez toho, aby byla snížena kvalita péče. Například antibiotika se v ČR předepisují příliš často i na choroby, které nereagují na léčbu antibiotiky (chřipka), což vede též k nárůstu rezistence. Existují i další skupiny léčiv, která se u nás předepisují příliš často, neboť u nás neexistuje systematická podpora racionálního předepisování léčiv (a lékaře tak školí především firmy, které léky vyrábí). Dále je třeba si uvědomit, že Češi velmi rádi spoléhají na léky při léčení určitých nevýznamných potíží, lékař bývá pod silným tlakem konkurence jiných lékařů („když pacientovi nevyhovím, ztratím jej jako klienta“).

Ovlivnily spotřebu léků nějakým způsobem regulační poplatky? Počet spotřebovaných balení byl nižší než v minulosti, měl na to vliv i poplatek za položku na receptu?

Spotřebu léčiv regulační poplatky (poplatek za položku na recept) určitě ovlivnily. Pacienty ovlivnily i doplatky (doplácí se rozdíl mezi cenou léku a jeho úhradou ze strany zdravotní pojišťovny).

Výtah ze statistik 2001-2009

Tento poplatek bude nyní zrušen, platit se bude za recept, může to podle Vás ovlivnit spotřebu léků?

Poplatek za recept jistě též bude regulovat spotřebu, ale poplatek za položku je více racionální. Na recept lze předepsat dvě položky, jistě se vyskytnou případy,kdy pacient řekne lékaři: Když už mi píšete lék na vysoký tlak, předepište mi ještě druhý lék (např. na žíly, na bolest hlavy…), když už za ten recept mám platit. Lze tedy očekávat určité zvýšení spotřeby, které nebude mít zcela racionální charakter. Vzhledem k tomu, že lékaři jsou finančně motivováni k úspornému léčení, nemuselo by se jednat o významné zvýšení nákladů na léky. Bude tedy záležet i na zdravotních pojišťovnách, do jaké míry budou racionální léčbu lékařů podporovat (poskytovat informace o preskripci a finanční motivaci).

Dlouhodobě se vedly spory o to, zda pacienti doplácejí za léky více, či nikoli. Jaká je podle Vás situace, doplácejí pacienti více?

Doplatky na léky v roce 2009 nepochybně klesly, jak ukazují grafy vytvořené ze statistik Českého statistického úřadu. Domnívám se, že je to souběh několika příznivých vlivů: Jednak se i pacienti začínají snažit o rozumnou míru konzumace léků, jednak si levné léky již nyní kupují sami a jednak zdravotní pojišťovny skutečně vracejí peníze po překročení stropu 5000,- Kč (respektive 2500,- Kč).

Poplatek za recept může zvýšit spotřebu léků
Ohodnoťte tento článek!