Poplatky volby nerozhodnou, už jim odzvonilo

peníze, euro

Boj o poplatky rozhodl před dvěma lety krajské volby. Nyní už toto téma společností zdaleka tolik nehýbá.

Přesto stále platí, že sociální demokraté a komunisté je chtějí zrušit, ostatní omezit. Na jejich současné podobě trvá jen TOP 09 a doposud i ODS. Její nový volební lídr Petr Nečas ale čerstvě sdělil, že do budoucna je třicetikorunová platba za každou položku na receptu neudržitelná.

Podle zdravotního experta ODS Borise Šťastného poplatky ročně představují pět miliard příjmu a dalších pět za ušetřenou péči. Dodává, že klíčovou roli přitom sehrává limit 2500 korun, který je stropem pro výdaje za léky.

„Vše nad to pojišťovny lidem vracejí, týká se to stovek tisíc pacientů,“ tvrdí Šťastný. Strop chtějí ponechat i sociální demokraté, ačkoliv trvají na okamžitém zrušení všech plateb. „Výpadek v příjmu státního rozpočtu nahradíme snížením nákladů zdravotních pojišťoven a úspornou lékovou politikou,“ tvrdí stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath.

Prudký růst výdajů na zdravotní péči zdůrazňuje TOP 09.

Chce proto spoluúčast pacientů zvyšovat o tři procenta ročně. Což by třeba znamenalo, že si lidé budou muset připlatit třeba za léčbu chřipky, pokud by se proti ní nenechali očkovat. Záměry TOP 09 Šťastný nazval „šílenými“.

A jak se na kondici zdravotnictví dívají pacienti? Místopředseda jejich svazu Josef Mrázek Deníku sdělil: „Je nutné odmítnout snahy vydat zdravotnictví na pospas soukromému podnikání za doprovodu lží, že to je nutná reforma.“

Svaz pacientů tvrdí, že ve státech s dobře vedeným veřejným zdravotnictvím se považuje za nebezpečné pro jeho stabilitu, když se podíl soukromých lůžkových zařízení blíží k 15 procentům.

Mrázek je také přesvědčen, že hrozba růstu nákladnosti léčby se účelově zveličuje, aby se „zdůvodnilo“ zavádění poplatků a spoluúčastí.

„Nové léčebné metody buď přinášejí zrychlení léčby a významné zlepšení její účinnosti, což vyvažuje vyšší cenu, nebo jde jen o bezdůvodné zvýšení zisků,“ uzavírá Mrázek.

CO NABÍZEJÍ PROGRAMY POLITICKÝCH STRAN

ČSSD

– Obnoví vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemocí a zruší poplatky u lékaře a v lékárnách

– Vytvoří 12 000 nových pracovních míst ve zdravotnictví a v sociálních službách

– Zvýší platby za státní pojištěnce

ODS

– Vzájemně soutěžící zdravotní pojišťovny, které nebudou privatizovány, se stanou páteří zdravotního systému

– Zavede standardy zdravotní péče, u nadstandardních služeb se definují finanční stropy

– Zachová regulační poplatky v současné podobě, s ochranným ročním limitem 2500 korun na pacienta

– Nejpozději do poloviny roku 2011 chce nastavit způsob platby za státní pojištěnce na základě dohody všech stran. Do té doby výši odvodu zmrazí

TOP 09

– Spoluúčast pacientů bude růst o tři procenta ročně až na běžnou evropskou úroveň 25 procent (ze současných čtrnácti)

– Sníží počet akutních lůžek ve prospěch ambulantní a následné péče

– Pojištěnci, kteří pečují o své zdraví, budou finančně zvýhodněni

KSČM

– Zastaví privatizaci penzijních fondů, zdravotnictví a veřejných služeb

– Zruší poplatky ve zdravotnictví a za léky, bezplatné očkování pro děti

– Prosadí snížení DPH na léky z 9 na 5 procent

Věci veřejné

– Definují základní zdravotní péči

– Správu prostředků z veřejného zdravotního pojištění svěří jediné zdravotní pojišťovně

– Sníží odvody na zdravotní pojištění o 5 procent

– Okamžitě zruší poplatek za položku na receptu, po provedení reformních opatření zruší všechny regulační poplatky

Ohodnoťte tento článek!