Poptávka po rehabilitaci v trutnovské nemocnici stoupá

K prioritám rehabilitačního oddělení trutnovské nemocnice patří včasná rehabilitace nemocných po cévních mozkových příhodách, které léčí ve zdejším iktovém centru, dále je to rehabilitace po totálních endoprotézách a jiných operacích, po úrazech pohybového aparátu a po amputacích dolních končetin. Výborné výsledky zde dosahují v neurorehabilitaci, což je rehabilitační přístup k pacientům s neurologickým onemocněním.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE TRUTNOV

Poptávka po ambulantní i lůžkové rehabilitaci v trutnovské nemocnici v současné době stupá. Podle primářky oddělení rehabilitace trutnovské nemocnice MUDr. Ivany Uiberlayové je to odvislé od demografického vývoje a závisí na rozvoji neurologie a operačních oborů – ortopedie a chirurgie, proto se dá předpokládat, že bude stoupat i nadále.

„Populace stárne a přibývá pacientů s degenerativním postižením pohybového aparátu, kteří jsou v produktivním věku – důvodem je prodlužující se doba odchodu do důchodu. Přibývají také pacienti po náhradách nosných kloubů – nejen ti, kteří podstoupí tuto operaci poprvé, ale i senioři s opakovanými operacemi. V souvislosti s rozvojem medicíny se zvyšuje počet pacientů, kteří přežijí těžkou dopravní nehodu, nebo jsou po cévní mozkové příhodě a mají těžké pohybové potíže,“ vysvětluje primářka a dodává: „Vzhledem k současnému životnímu stylu a nedostatku pohybu u dětí bude přibývat mladých lidí s bolestmi zad. V souvislosti s výrazným zkvalitněním péče o předčasně narozené a tedy zachráněné děti se zvyšuje počet dětí narozených s vadou. Tím také dochází k nárůstu a zvýšení nároků na rehabilitační péči těchto dětí.“

Neurorehabilitace u pacientů s neurologickým onemocněním

„U pacientů po cévní mozkové příhodě, operaci nebo úrazu, po zánětu nebo nádoru mozku je důležité včasné započetí rehabilitace a zajištění návaznosti a kvality rehabilitačního procesu,“ vysvětluje primářka Ivana Uiberlayová a upřesňuje, že rehabilitaci včetně ergoterapie a logopedie zahajují již na JIP neurologického nebo chirurgického oddělení. „Po stabilizaci zdravotního stavu pacienty překládáme na oddělení včasné rehabilitace, kde se jim věnuje celý rehabilitační tým. Pacient s postižením mozku nemá jen poruchy hybnosti, ale také poruchy řeči a kognitivních funkcí, poruchy polykání, stability, nacvičujeme s ním běžné denní činnosti.“

Léčebná rehabilitace u pacientů s postižením mozku se na rehabilitačním oddělení trutnovské nemocnice nejčastěji týká pacientů po cévní mozkové příhodě a má několik cílů: napomáhat spontánní úpravě hybnosti, využít schopnosti regenerace a mozkové plasticity, nácvik soběstačnosti, chůze, kompenzace trvalých následků. Proto se rehabilitační skládá nejen z rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, ale i ergoterapeutů, logopeda, psychologa, nutričního terapeuta, sociální pracovnice, protetika, ošetřovatelského personálu.

Ohodnoťte tento článek!